Resumen
Sinónimos en inglés:   más información...
  1. otherworld:


Inglés

Sinónimos detallados de otherworld en inglés

otherworld:

otherworld [the ~] sustantivo

  1. the otherworld
    – an abstract spiritual world beyond earthly reality 1
    the otherworld
    – an abstract spiritual world beyond earthly reality 1

Sinónimos alternativos de "otherworld":


Definiciones relacionadas de "otherworld":

  1. an abstract spiritual world beyond earthly reality1