Resumen
Inglés a español:   más información...
  1. totality:


Inglés

Traducciones detalladas de totality de inglés a español

totality:


Translation Matrix for totality:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
- aggregate; entireness; entirety; integrality; sum; total

Sinónimos de "totality":


Definiciones relacionadas de "totality":

  1. the whole amount1
  2. the quality of being complete and indiscriminate1
    • the totality of war and its consequences1
    • the all-embracing totality of the state1
  3. the state of being total and complete1
    • appalled by the totality of the destruction1

Wiktionary: totality


Cross Translation:
FromToVia
totality totalidad totaliteit — het totaal zijn, alles bij elkaar, het geheel
totality todo; totalidad; globalidad; conjunto Gesamtheit — das Ganze, das Gesamte, die Gemeinschaft einer Gruppe