Resumen
Inglés a español:   más información...
 1. acidity:
 2. Wiktionary:


Inglés

Traducciones detalladas de acidity de inglés a español

acidity:

acidity [the ~] sustantivo

 1. the acidity (sourness)
  la acidez
 2. the acidity (snappiness; curtness)
  la agudeza; la aspereza; la sequedad; la acritud; la brusquedad; el genio áspero

Translation Matrix for acidity:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
acidez acidity; sourness PH value; sourishness; sourness; sulkiness; wryness
acritud acidity; curtness; snappiness bittyness; cattishness; cunning; fervor; fervour; fierceness; intensity; keenness; sharpness; vehemence; violence
agudeza acidity; curtness; snappiness acumen; acuteness; adeptness; bittyness; brain; brightness; cattishness; cleverness; cunning; discernment; gag; insight; intelligence; jest; joke; keen perception; keenness; notion; pleasantry; quick-wittedness; quip; readiness for battle; sagacity; sharp-eyedness; sharp-mindedness; sharpness; shrewdness; slyness; smartness; understanding; witticism; witty remark
aspereza acidity; curtness; snappiness bitchiness; bittyness; cattishness; fervor; fervour; fierceness; grimness; harshness; intensity; roughness; sharpness; snappishness; vehemence; violence
brusquedad acidity; curtness; snappiness bittyness; brusqueness; cattishness; fervor; fervour; fierceness; grimness; harshness; intensity; vehemence; violence
genio áspero acidity; curtness; snappiness bittyness; cattishness
sequedad acidity; curtness; snappiness barrenness; bittyness; cattishness; curtness; drought; dryness; tartness
- acidulousness; sour; sourness

Sinónimos de "acidity":


Antónimos de "acidity":

 • alkalinity

Definiciones relacionadas de "acidity":

 1. the property of being acidic1
 2. pH values below 71
 3. the taste experience when something acidic is taken into the mouth1

Wiktionary: acidity

acidity
noun
 1. quality or state of being acid

Cross Translation:
FromToVia
acidity acidez aciditeit — de zuurgraad, geeft aan hoeveel H+ er in een oplossing voorkomt
acidity acidez; grado de acidez zuurgraad — de mate waarin iets zuur is, gewoonlijk gemeten als de negatieve logaritme (-log) van de concentratie waterstofionen
acidity acididad AciditätChemie: Fähigkeit einer chemischen Verbindung, Protonen abzuspalten
acidity acritud; agrura aigreurqualité de ce qui est aigre, acide, notamment pour un aliment.

Traducciones relacionadas de acidity