Resumen
Inglés a español:   más información...
  1. per cent:


Inglés

Traducciones detalladas de per cent de inglés a español

per cent:

per cent [the ~] sustantivo

  1. the per cent (percent)
    el porcentaje
  2. the per cent (percent; percentage)
    el por ciento

Translation Matrix for per cent:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
por ciento per cent; percent; percentage
porcentaje per cent; percent part; portion; share