Resumen


Inglés

Traducciones detalladas de depart this earth de inglés a neerlandés

depart this earth:

depart this earth verbo

 1. depart this earth (die; fall; pass away; )
  overlijden; sterven; vallen; doodgaan; bezwijken; omkomen; sneuvelen; heengaan; wegvallen; inslapen
  • overlijden verbo (overlijd, overlijdt, overleed, overleden, overleden)
  • sterven verbo (sterf, sterft, stierf, stierven, gestorven)
  • vallen verbo (val, valt, viel, vielen, gevallen)
  • doodgaan verbo (ga dood, gaat dood, ging dood, gingen dood, doodgegaan)
  • bezwijken verbo (bezwijk, bezwijkt, bezweek, bezweken, bezweken)
  • omkomen verbo (kom om, komt om, kwam om, kwamen om, omgekomen)
  • sneuvelen verbo (sneuvel, sneuvelt, sneuvelde, sneuvelden, gesneuveld)
  • heengaan verbo (ga heen, gaat heen, ging heen, gingen heen, heengegaan)
  • wegvallen verbo (val weg, valt weg, viel weg, vielen weg, weggevallen)
  • inslapen verbo (slaap in, slaapt in, sliep in, sliepen in, ingeslapen)

Translation Matrix for depart this earth:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
bezwijken collapse; succubing
heengaan depart; leave
overlijden death; decease
vallen tumble
wegvallen ceasing; dropping out; withdrawing
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
bezwijken be killed; be killed in action; depart this earth; depart this life; die; fall; pass away; perish; succumb break down; collapse; decline; go to the dogs; have a breakdown
doodgaan be killed; be killed in action; depart this earth; depart this life; die; fall; pass away; perish; succumb be on one's deathbed; decease; die; expire; pass away
heengaan be killed; be killed in action; depart this earth; depart this life; die; fall; pass away; perish; succumb abandon; break up; depart; depart from; die; expire; go; go away; grease; leave; leave for; pass away; retire; rub in; sail; secede from; set out; smear; start; take off; travel; withdraw
inslapen be killed; be killed in action; depart this earth; depart this life; die; fall; pass away; perish; succumb die; expire; pass away
omkomen be killed; be killed in action; depart this earth; depart this life; die; fall; pass away; perish; succumb be on one's deathbed; decease; die; pass away
overlijden be killed; be killed in action; depart this earth; depart this life; die; fall; pass away; perish; succumb be on one's deathbed; decease; die; expire; pass away
sneuvelen be killed; be killed in action; depart this earth; depart this life; die; fall; pass away; perish; succumb be killed in war; become defective; die; perish
sterven be killed; be killed in action; depart this earth; depart this life; die; fall; pass away; perish; succumb be on one's deathbed; become extinct; decease; die; die of fear; die out; expire; extinguish; pass away; peg out; pinch out; snuff
vallen be killed; be killed in action; depart this earth; depart this life; die; fall; pass away; perish; succumb be a failure; be overthrown; collapse; crash down; drop; fall; fall down; prolapse; sag; slump; take a nosedive; trip up; tumble
wegvallen be killed; be killed in action; depart this earth; depart this life; die; fall; pass away; perish; succumb
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
wegvallen fall out

Traducciones relacionadas de depart this earth