Inglés

Traducciones detalladas de disturb de inglés a neerlandés

disturb:

to disturb verbo (disturbs, disturbed, disturbing)

 1. to disturb (enrage; incense; anger; upset)
  verstoren; vertoornen
  • verstoren verbo (verstoor, verstoort, verstoorde, verstoorden, verstoord)
  • vertoornen verbo (vertoorn, vertoornt, vertoornde, vertoornden, vertoornd)
 2. to disturb (interrupt; bother; annoy)
  – destroy the peace or tranquility of 1
  storen
  • storen verbo (stoor, stoort, stoorde, stoorden, gestoord)

Conjugaciones de disturb:

present
 1. disturb
 2. disturb
 3. disturbs
 4. disturb
 5. disturb
 6. disturb
simple past
 1. disturbed
 2. disturbed
 3. disturbed
 4. disturbed
 5. disturbed
 6. disturbed
present perfect
 1. have disturbed
 2. have disturbed
 3. has disturbed
 4. have disturbed
 5. have disturbed
 6. have disturbed
past continuous
 1. was disturbing
 2. were disturbing
 3. was disturbing
 4. were disturbing
 5. were disturbing
 6. were disturbing
future
 1. shall disturb
 2. will disturb
 3. will disturb
 4. shall disturb
 5. will disturb
 6. will disturb
continuous present
 1. am disturbing
 2. are disturbing
 3. is disturbing
 4. are disturbing
 5. are disturbing
 6. are disturbing
subjunctive
 1. be disturbed
 2. be disturbed
 3. be disturbed
 4. be disturbed
 5. be disturbed
 6. be disturbed
diverse
 1. disturb!
 2. let's disturb!
 3. disturbed
 4. disturbing
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Translation Matrix for disturb:

VerbTraducciones relacionadasOther Translations
storen annoy; bother; disturb; interrupt block; hamper; hinder; impede; make impossible; thwart
verstoren anger; disturb; enrage; incense; upset disrupt
vertoornen anger; disturb; enrage; incense; upset
- agitate; commove; raise up; shake up; stir up; touch; trouble; upset; vex

Palabras relacionadas con "disturb":


Sinónimos de "disturb":


Definiciones relacionadas de "disturb":

 1. damage as if by shaking or jarring1
  • Don't disturb the patient's wounds by moving him too rapidly!1
 2. destroy the peace or tranquility of1
 3. tamper with1
 4. change the arrangement or position of1
 5. move deeply1

Wiktionary: disturb

disturb
verb
 1. confuse or irritate
disturb
verb
 1. op hinderlijke wijze iemands aandacht opeisen
 2. het functioneren nadelig beïnvloeden
 3. ongerust maken, zorgen baren

Cross Translation:
FromToVia
disturb storing veroorzaken; benevelen; verdoezelen brouillermettre pêle-mêle, mêler, mélanger.
disturb storen déranger — Détourner quelqu’un d’une occupation, de ses affaires (2)
disturb belemmeren; hinderen; storen; verstoren; storing veroorzaken; defect maken; in disorde brengen; in verwarring brengen; rommelen déranger — Traductions à trier suivant le sens
disturb belemmeren; hinderen; storen; verstoren gêner — Causer de la gêne
disturb benauwen; verontrusten préoccuperoccuper fortement l’esprit, l’absorber tout entier.
disturb vertroebelen; verduisteren; dooreenhalen; van zijn stuk brengen; verwarren; verwisselen; agiteren; ophitsen; opruien; opstoken; opwinden; schudden troublerrendre trouble.