Inglés

Traducciones detalladas de exaggerate de inglés a neerlandés

exaggerate:

to exaggerate verbo (exaggerates, exaggerated, exaggerating)

 1. to exaggerate (blow out of proportions; blow up; overdo)
  overdrijven; opkloppen; opblazen; aandikken; iets overdreven voorstellen
  • overdrijven verbo (overdrijf, overdrijft, overdreef, overdreven, overdreven)
  • opkloppen verbo (klop op, klopt op, klopte op, klopten op, opgeklopt)
  • opblazen verbo (blaas op, blaast op, blies op, bliezen op, opgeblazen)
  • aandikken verbo (dik aan, dikt aan, dikte aan, dikten aan, aangedikt)
 2. to exaggerate (blow up; overdo; heighten)
  overdrijven; opkloppen; opblazen; aandikken; opschroeven; overdreven voorstellen
  • overdrijven verbo (overdrijf, overdrijft, overdreef, overdreven, overdreven)
  • opkloppen verbo (klop op, klopt op, klopte op, klopten op, opgeklopt)
  • opblazen verbo (blaas op, blaast op, blies op, bliezen op, opgeblazen)
  • aandikken verbo (dik aan, dikt aan, dikte aan, dikten aan, aangedikt)
  • opschroeven verbo (schroef op, schroeft op, schroefde op, schroefden op, opgeschroefd)
 3. to exaggerate (expand)
  uitweiden; breed uitmeten

Conjugaciones de exaggerate:

present
 1. exaggerate
 2. exaggerate
 3. exaggerates
 4. exaggerate
 5. exaggerate
 6. exaggerate
simple past
 1. exaggerated
 2. exaggerated
 3. exaggerated
 4. exaggerated
 5. exaggerated
 6. exaggerated
present perfect
 1. have exaggerated
 2. have exaggerated
 3. has exaggerated
 4. have exaggerated
 5. have exaggerated
 6. have exaggerated
past continuous
 1. was exaggerating
 2. were exaggerating
 3. was exaggerating
 4. were exaggerating
 5. were exaggerating
 6. were exaggerating
future
 1. shall exaggerate
 2. will exaggerate
 3. will exaggerate
 4. shall exaggerate
 5. will exaggerate
 6. will exaggerate
continuous present
 1. am exaggerating
 2. are exaggerating
 3. is exaggerating
 4. are exaggerating
 5. are exaggerating
 6. are exaggerating
subjunctive
 1. be exaggerated
 2. be exaggerated
 3. be exaggerated
 4. be exaggerated
 5. be exaggerated
 6. be exaggerated
diverse
 1. exaggerate!
 2. let's exaggerate!
 3. exaggerated
 4. exaggerating
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Translation Matrix for exaggerate:

VerbTraducciones relacionadasOther Translations
aandikken blow out of proportions; blow up; exaggerate; heighten; overdo
breed uitmeten exaggerate; expand
iets overdreven voorstellen blow out of proportions; blow up; exaggerate; overdo
opblazen blow out of proportions; blow up; exaggerate; heighten; overdo make or let explode
opkloppen blow out of proportions; blow up; exaggerate; heighten; overdo
opschroeven blow up; exaggerate; heighten; overdo force up; puff up
overdreven voorstellen blow up; exaggerate; heighten; overdo
overdrijven blow out of proportions; blow up; exaggerate; heighten; overdo charge; over-act
uitweiden exaggerate; expand digress; stray off
- amplify; hyperbolise; hyperbolize; magnify; overdo; overdraw; overstate
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
opblazen blast

Palabras relacionadas con "exaggerate":


Sinónimos de "exaggerate":


Antónimos de "exaggerate":

 • understate

Definiciones relacionadas de "exaggerate":

 1. to enlarge beyond bounds or the truth1
  • tended to romanticize and exaggerate this `gracious Old South' imagery1
 2. do something to an excessive degree1

Wiktionary: exaggerate

exaggerate
verb
 1. to overstate, to describe more than is fact
exaggerate
verb
 1. op overdreven manier beschrijven
 2. de feiten groter, kleiner, mooier of slechter voorstellen dan ze zijn