Resumen


Inglés

Traducciones detalladas de exterior de inglés a neerlandés

exterior:

exterior [the ~] sustantivo

 1. the exterior (appearance; looks; look)
  de verschijning; het uiterlijk; het voorkomen; de gedaante; het type; de buitenkant; de vorm; het vertoon; het aanzien; het aangezicht; het gelaat
 2. the exterior (appearance; looks)
  het exterieur; het aanzien
 3. the exterior (outer; outside)
  de buitenzijde; de buitenkant
 4. the exterior (outside)
  buitenste

Translation Matrix for exterior:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
aangezicht appearance; exterior; look; looks appearance; countenance; face; front; front side; looks; pinnule; sight
aanzien appearance; exterior; look; looks allure; appearance; dignitary; distinction; eminence; greatness; highness; loftiness; prestige; rank; renown; reputation; respectability; standing; status
buitenkant appearance; exterior; look; looks; outer; outside appearance; cover; looks; packaging; wrapper; wrapping
buitenste exterior; outside
buitenzijde exterior; outer; outside
exterieur appearance; exterior; looks
gedaante appearance; exterior; look; looks appearance; build; figure; ghost; looks; posture; shadow; shape; size; stature
gelaat appearance; exterior; look; looks countenance; face; pinnule; sight
type appearance; exterior; look; looks category; character; class; genre; individual; kind; sort; style; type
uiterlijk appearance; exterior; look; looks appearance; build; figure; looks; stature
verschijning appearance; exterior; look; looks apparition; appearance; figure; ghost; ghostly apparition; looks; phantom; shape; specter; spectre; spook
vertoon appearance; exterior; look; looks appearance; demonstration; looks
voorkomen appearance; exterior; look; looks appearance; disguise; façade; looks
vorm appearance; exterior; look; looks appearance; be in good shape; build; cast; casting; casting mould; circumference; condition; contour; die; figure; form; gypsum; looks; matrix; model; mold; mould; outline; posture; shape; size; stature; template
- outside
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
aanzien glance at; look at; view; watch
voorkomen happen; meet with objections; occur; pass; take place
AdjectiveTraducciones relacionadasOther Translations
uiterlijk at the latest; external; externally; from the outside; outside; outward; outwardly
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
voorkomen keep from; obstruct; prevent
- outer side; outside

Palabras relacionadas con "exterior":

 • exteriors

Sinónimos de "exterior":


Antónimos de "exterior":


Definiciones relacionadas de "exterior":

 1. situated in or suitable for the outdoors or outside of a building1
  • an exterior scene1
  • exterior grade plywood1
  • exterior paints1
 2. the outer side or surface of something1
 3. the region that is outside of something1

Wiktionary: exterior

exterior
noun
 1. -
adjective
 1. -

Traducciones relacionadas de exterior