Inglés

Traducciones detalladas de have a conference de inglés a neerlandés

have a conference:

to have a conference verbo (has a conference, had a conference, having a conference)

 1. to have a conference (consider; deliberate; reflect; )
  overwegen; beraadslagen
  • overwegen verbo (overweeg, overweegt, overwoog, overwogen, overwogen)
  • beraadslagen verbo (beraadslaag, beraadslaagt, beraadslaagde, beraadslaagden, beraadslaagd)
  overleggen
  – het praten erover 1
  • overleggen verbo (overleg, overlegt, overlegde, overlegden, overlegd)
 2. to have a conference (have a meeting; hold session)
  in bespreking zijn; vergaderen
 3. to have a conference (meet; hold session)
  confereren; een conferentie houden
  • confereren verbo (confereer, confereert, confereerde, confereerden, geconfereerd)
  • een conferentie houden verbo (houd een conferentie, houdt een conferentie, hield een conferentie, hielden een conferentie, een conferentie gehouden)

Conjugaciones de have a conference:

present
 1. have a conference
 2. have a conference
 3. has a conference
 4. have a conference
 5. have a conference
 6. have a conference
simple past
 1. had a conference
 2. had a conference
 3. had a conference
 4. had a conference
 5. had a conference
 6. had a conference
present perfect
 1. have had a conference
 2. have had a conference
 3. has had a conference
 4. have had a conference
 5. have had a conference
 6. have had a conference
past continuous
 1. was having a conference
 2. were having a conference
 3. was having a conference
 4. were having a conference
 5. were having a conference
 6. were having a conference
future
 1. shall have a conference
 2. will have a conference
 3. will have a conference
 4. shall have a conference
 5. will have a conference
 6. will have a conference
continuous present
 1. am having a conference
 2. are having a conference
 3. is having a conference
 4. are having a conference
 5. are having a conference
 6. are having a conference
subjunctive
 1. be had a conference
 2. be had a conference
 3. be had a conference
 4. be had a conference
 5. be had a conference
 6. be had a conference
diverse
 1. have a conference!
 2. let's have a conference!
 3. had a conference
 4. having a conference
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Translation Matrix for have a conference:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
overwegen considering
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
beraadslagen consider; deliberate; discuss; have a conference; hold session; meet; reflect; think it over
confereren have a conference; hold session; meet
een conferentie houden have a conference; hold session; meet
in bespreking zijn have a conference; have a meeting; hold session
overleggen consider; deliberate; discuss; have a conference; hold session; meet; reflect; think it over
overwegen consider; deliberate; discuss; have a conference; hold session; meet; reflect; think it over consider; regard; think it over; think out; think over
vergaderen have a conference; have a meeting; hold session

Traducciones relacionadas de have a conference