Inglés

Traducciones detalladas de look up de inglés a neerlandés

look up:

to look up verbo (looks up, looked up, looking up)

 1. to look up
  opzoeken; naslaan
  • opzoeken verbo (zoek op, zoekt op, zocht op, zochten op, opgezocht)
  • naslaan verbo (sla na, slaat na, sloeg na, sloegen na, nageslagen)
 2. to look up
  omhoogkijken
  • omhoogkijken verbo (kijk omhoog, kijkt omhoog, keek omhoog, keken omhoog, omhooggekeken)
 3. to look up (visit; pass; come past; )
  bezoeken; langskomen; voorbijkomen; iemand opzoeken; op visite gaan; langsgaan; aankomen
  • bezoeken verbo (bezoek, bezoekt, bezocht, bezochten, bezocht)
  • langskomen verbo (kom langs, komt langs, kwam langs, kwamen langs, langsgekomen)
  • voorbijkomen verbo (kom voorbij, komt voorbij, kwam voorbij, kwamen voorbij, voorbij gekomen)
  • langsgaan verbo (ga langs, gaat langs, ging langs, gingen langs, langsgegaan)
  • aankomen verbo (kom aan, komt aan, kwam aan, kwamen aan, aangekomen)
 4. to look up (check; verify; research)
  iets opzoeken; nazoeken
 5. to look up (look upwards)
  naar boven kijken; naar boven zien

Conjugaciones de look up:

present
 1. look up
 2. look up
 3. looks up
 4. look up
 5. look up
 6. look up
simple past
 1. looked up
 2. looked up
 3. looked up
 4. looked up
 5. looked up
 6. looked up
present perfect
 1. have looked up
 2. have looked up
 3. has looked up
 4. have looked up
 5. have looked up
 6. have looked up
past continuous
 1. was looking up
 2. were looking up
 3. was looking up
 4. were looking up
 5. were looking up
 6. were looking up
future
 1. shall look up
 2. will look up
 3. will look up
 4. shall look up
 5. will look up
 6. will look up
continuous present
 1. am looking up
 2. are looking up
 3. is looking up
 4. are looking up
 5. are looking up
 6. are looking up
subjunctive
 1. be looked up
 2. be looked up
 3. be looked up
 4. be looked up
 5. be looked up
 6. be looked up
diverse
 1. look up!
 2. let's look up!
 3. looked up
 4. looking up
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Translation Matrix for look up:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
aankomen arrival; arriving; coming
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
aankomen call at; call on; come past; drop by; look for; look up; pass; seek out; visit arrive; become heavier; drop by; drop in; end; finish; gain; gain weight; visit
bezoeken call at; call on; come past; drop by; look for; look up; pass; seek out; visit drop by; drop in; visit
iemand opzoeken call at; call on; come past; drop by; look for; look up; pass; seek out; visit
iets opzoeken check; look up; research; verify
langsgaan call at; call on; come past; drop by; look for; look up; pass; seek out; visit
langskomen call at; call on; come past; drop by; look for; look up; pass; seek out; visit drop by; drop in; visit
naar boven kijken look up; look upwards
naar boven zien look up; look upwards
naslaan look up
nazoeken check; look up; research; verify
omhoogkijken look up
op visite gaan call at; call on; come past; drop by; look for; look up; pass; seek out; visit
opzoeken look up drop by; drop in; visit
voorbijkomen call at; call on; come past; drop by; look for; look up; pass; seek out; visit drop by; drop in; visit
- consult; refer
Not SpecifiedTraducciones relacionadasOther Translations
opzoeken reference

Sinónimos de "look up":


Definiciones relacionadas de "look up":

 1. seek information from1

Wiktionary: look up

look up
verb
 1. to obtain information about something from a text source
 2. used other than as an idiom
look up
verb
 1. de blik omhoog richten

Traducciones relacionadas de look up