Inglés

Traducciones detalladas de proclaim de inglés a neerlandés

proclaim:

to proclaim verbo (proclaims, proclaimed, proclaiming)

 1. to proclaim (declare names)
  afroepen; namen afroepen; omroepen
  • afroepen verbo (roep af, roept af, riep af, riepen af, afgeroepen)
  • omroepen verbo (roep om, roept om, riep om, riepen om, omgeroepen)
 2. to proclaim (announce)
  aankondigen; annonceren
  • aankondigen verbo (kondig aan, kondigt aan, kondigde aan, kondigden aan, aangekondigd)
  • annonceren verbo (annonceer, annonceert, annonceerde, annonceerden, geannonceerd)
 3. to proclaim (announce; declare; state; expound)
  bekendmaken; proclameren; afkondigen
  • bekendmaken verbo (maak bekend, maakt bekend, maakte bekend, maakten bekend, bekendgemaakt)
  • proclameren verbo (proclameer, proclameert, proclameerde, proclameerden, geproclameerd)
  • afkondigen verbo (kondig af, kondigt af, kondigde af, kondigden af, afgekondigd)
 4. to proclaim (give notice of; call)
  ordonneren; decreteren; verordenen; verordineren; afkondigen
  • ordonneren verbo
  • decreteren verbo (decreteer, decreteert, decreteerde, decreteerden, gedecreteerd)
  • verordenen verbo (verorden, verordent, verordende, verordenden, verordend)
  • verordineren verbo (verordineer, verordineert, verordineerde, verordineerden, verordineerd)
  • afkondigen verbo (kondig af, kondigt af, kondigde af, kondigden af, afgekondigd)

Conjugaciones de proclaim:

present
 1. proclaim
 2. proclaim
 3. proclaims
 4. proclaim
 5. proclaim
 6. proclaim
simple past
 1. proclaimed
 2. proclaimed
 3. proclaimed
 4. proclaimed
 5. proclaimed
 6. proclaimed
present perfect
 1. have proclaimed
 2. have proclaimed
 3. has proclaimed
 4. have proclaimed
 5. have proclaimed
 6. have proclaimed
past continuous
 1. was proclaiming
 2. were proclaiming
 3. was proclaiming
 4. were proclaiming
 5. were proclaiming
 6. were proclaiming
future
 1. shall proclaim
 2. will proclaim
 3. will proclaim
 4. shall proclaim
 5. will proclaim
 6. will proclaim
continuous present
 1. am proclaiming
 2. are proclaiming
 3. is proclaiming
 4. are proclaiming
 5. are proclaiming
 6. are proclaiming
subjunctive
 1. be proclaimed
 2. be proclaimed
 3. be proclaimed
 4. be proclaimed
 5. be proclaimed
 6. be proclaimed
diverse
 1. proclaim!
 2. let's proclaim!
 3. proclaimed
 4. proclaiming
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Translation Matrix for proclaim:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
aankondigen announcement; announcing; giving notice of; making known; notification; proclaiming
annonceren ad; advert; advertisement; advertising; advertizement; advertizing; announcing
bekendmaken announcing; giving notice of; proclaiming
verordenen declaring; decreeing; determine; dictating; ordering; prescribe; requiring
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
aankondigen announce; proclaim
afkondigen announce; call; declare; expound; give notice of; proclaim; state decree; divulge something; make something public; ordain; order; to declare; to decree; to ordain
afroepen declare names; proclaim divulge something; make something public
annonceren announce; proclaim advertise; advertize; announce; insert an advertisement; put an advertisement; put something up for sale
bekendmaken announce; declare; expound; proclaim; state divulge something; make something public
decreteren call; give notice of; proclaim charge; command; commission; decree; dedicate; devote; dictate; exert power; force; ordain; order; rule; to declare; to decree; to ordain
namen afroepen declare names; proclaim
omroepen declare names; proclaim broadcast; broadcast news report; broadcast the news
ordonneren call; give notice of; proclaim
proclameren announce; declare; expound; proclaim; state
verordenen call; give notice of; proclaim charge; command; commission; decree; dedicate; devote; dictate; exert power; force; order; rule
verordineren call; give notice of; proclaim
- advertise; advertize; exalt; exclaim; extol; give notice; glorify; laud; predicate; promulgate; publish
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
- announce; make known

Palabras relacionadas con "proclaim":


Sinónimos de "proclaim":


Definiciones relacionadas de "proclaim":

 1. praise, glorify, or honor1
 2. state or announce1
  • The King will proclaim an amnesty1
 3. declare formally; declare someone to be something; of titles1
  • He was proclaimed King1
 4. affirm or declare as an attribute or quality of1

Wiktionary: proclaim

proclaim
verb
 1. to excitedly, verbosely and candidly describe
proclaim
verb
 1. (overgankelijk) openbaar maken, bijvoorbeeld van een beslissing
 2. officieel verklaren

Cross Translation:
FromToVia
proclaim afkondigen; proclameren; uitvaardigen; verkondigen proclamerpublier, annoncer à haute voix et avec solennité.