Inglés

Traducciones detalladas de seek out de inglés a neerlandés

seek out:

to seek out verbo (seeks out, sought out, seeking out)

 1. to seek out (visit; pass; come past; )
  bezoeken; langskomen; voorbijkomen; iemand opzoeken; op visite gaan; langsgaan; aankomen
  • bezoeken verbo (bezoek, bezoekt, bezocht, bezochten, bezocht)
  • langskomen verbo (kom langs, komt langs, kwam langs, kwamen langs, langsgekomen)
  • voorbijkomen verbo (kom voorbij, komt voorbij, kwam voorbij, kwamen voorbij, voorbij gekomen)
  • langsgaan verbo (ga langs, gaat langs, ging langs, gingen langs, langsgegaan)
  • aankomen verbo (kom aan, komt aan, kwam aan, kwamen aan, aangekomen)

Conjugaciones de seek out:

present
 1. seek out
 2. seek out
 3. seeks out
 4. seek out
 5. seek out
 6. seek out
simple past
 1. sought out
 2. sought out
 3. sought out
 4. sought out
 5. sought out
 6. sought out
present perfect
 1. have sought out
 2. have sought out
 3. has sought out
 4. have sought out
 5. have sought out
 6. have sought out
past continuous
 1. was seeking out
 2. were seeking out
 3. was seeking out
 4. were seeking out
 5. were seeking out
 6. were seeking out
future
 1. shall seek out
 2. will seek out
 3. will seek out
 4. shall seek out
 5. will seek out
 6. will seek out
continuous present
 1. am seeking out
 2. are seeking out
 3. is seeking out
 4. are seeking out
 5. are seeking out
 6. are seeking out
subjunctive
 1. be sought out
 2. be sought out
 3. be sought out
 4. be sought out
 5. be sought out
 6. be sought out
diverse
 1. seek out!
 2. let's seek out!
 3. sought out
 4. seeking out
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Translation Matrix for seek out:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
aankomen arrival; arriving; coming
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
aankomen call at; call on; come past; drop by; look for; look up; pass; seek out; visit arrive; become heavier; drop by; drop in; end; finish; gain; gain weight; visit
bezoeken call at; call on; come past; drop by; look for; look up; pass; seek out; visit drop by; drop in; visit
iemand opzoeken call at; call on; come past; drop by; look for; look up; pass; seek out; visit
langsgaan call at; call on; come past; drop by; look for; look up; pass; seek out; visit
langskomen call at; call on; come past; drop by; look for; look up; pass; seek out; visit drop by; drop in; visit
op visite gaan call at; call on; come past; drop by; look for; look up; pass; seek out; visit
voorbijkomen call at; call on; come past; drop by; look for; look up; pass; seek out; visit drop by; drop in; visit
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
- hunt out

Sinónimos de "seek out":


Definiciones relacionadas de "seek out":

 1. look for a specific person or thing1

Traducciones relacionadas de seek out