Español

Traducciones detalladas de seguro de español a neerlandés

seguro:

seguro [el ~] sustantivo

  1. el seguro
    de verzekering; de assurantie
  2. el seguro
    de verzekering

Translation Matrix for seguro:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
assurantie seguro
verzekering seguro
AdjectiveTraducciones relacionadasOther Translations
absoluut categórico; con toda seguridad; indudablemente; seguro; sin duda; sin duda alguna a fondo; absoluto; detenidamente; incondicional; profundo; sin reservas; total; totalmente
bedrijfszeker fiable; seguro
beproefd eficaz; ensayado; examinado; probado; seguro
beslist categórico; cierto; con toda seguridad; efectivamente; en efecto; firme; indudable; indudablemente; resuelto; seguro; sin duda; sin duda alguna; sin dudar; sin falta alentado; animoso; arrojado; ciertamente; considerable; considerablemente; corpulento; de buena salud; decididamente; decidido; drástico; firme; gallardo; intenso; intrépido; muy fuerte; notable; realmente; resoluto; resuelto; segurísimo; verdaderamente
deugdelijk eficaz; ensayado; examinado; probado; seguro concienzudo; detenidamente; detenido; honesto; seriamente; sólido
geheid cierto; efectivamente; en efecto; firme; indudable; resuelto; seguro; sin duda alguna; sin dudar; sin falta ciertamente; realmente; verdaderamente
gewis cierto; indudable; seguro; sin duda alguna; sin dudar ciertamente; realmente; verdaderamente
heus cierto; indudable; seguro; sin duda alguna; sin dudar auténtico; ciertamente; cierto que; cierto que sí; claro; claro que sí; de veras; de verdad; efectivamente; efectivo; realmente; verdaderamente; verdadero
probaat eficaz; ensayado; examinado; probado; seguro
risicoloos a salvo; inocuo; inofensivo; prudente; seguro; sin peligro; sin riesgo
stellig categórico; con toda seguridad; indudablemente; seguro; sin duda; sin duda alguna ciertamente; realmente; verdaderamente
veilig a salvo; seguro; sin peligro; sin riesgo
waarachtig cierto; indudable; seguro; sin duda alguna; sin dudar auténtico; ciertamente; de veras; de verdad; efectivamente; efectivo; en efecto; genuino; realmente; verdaderamente; verdadero
zeker categórico; cierto; con toda seguridad; efectivamente; en efecto; firme; indudable; indudablemente; resuelto; seguro; sin duda; sin duda alguna; sin dudar; sin falta absoluto; ciertamente; claro; claro está; claro que; claro que no; claro que si; claro que sí; de todas maneras; de todos modos; decididamente; desde luego; después de todo; efectivamente; en el fondo; en realidad; evidente; incondicional; natural; naturalmente; obvio; por supuesto; realmente; sin duda; sin ninguna duda; sin reservas; verdaderamente
AdverbTraducciones relacionadasOther Translations
ongetwijfeld cierto; efectivamente; en efecto; firme; indudable; resuelto; seguro; sin duda alguna; sin dudar; sin falta
ronduit categórico; con toda seguridad; indudablemente; seguro; sin duda; sin duda alguna abiertamente; abierto; claramente; claro; claro y llano; con franqueza; de verdad; desnudo; directamente; francamente; franco; no embellecido; puramente; puro; rotundamente; simplemente; sin ambages; sin reserva; sin rodeos; sin trabas; sincero; verdaderamente
voorwaar a fin de cuentas; auténtico; bien es cierto que; ciertamente; cierto que; cierto que sí; claro que sí; de verdad; en realidad; es verdad que; muy correcto; no obstante; por cierto; que sí; realmente; seguro; ; verdaderamente; verdadero
voorzeker cierto; indudable; seguro; sin duda alguna; sin dudar ciertamente; realmente; verdaderamente
waarlijk cierto; indudable; seguro; sin duda alguna; sin dudar ciertamente; claro que sí; realmente; verdaderamente
welzeker cierto; indudable; seguro; sin duda alguna; sin dudar ciertamente; realmente; verdaderamente
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
vast en zeker cierto; efectivamente; en efecto; firme; indudable; resuelto; seguro; sin duda alguna; sin dudar; sin falta absoluto; ciertamente; con toda seguridad; de fijo; de seguro; definitivo; incondicional; incontestable; incuestionable; indiscutible; ineludible; inevitable; irrefutable; irremediable; irrevocable; realmente; sin duda; sin lugar a dudas; sin reservas; verdaderamente
vertrouwend confiable; seguro
vertrouwende confiable; seguro

Palabras relacionadas con "seguro":

  • segura, seguras, seguros

Sinónimos de "seguro":


Wiktionary: seguro

seguro
noun
  1. verzekering
  2. overeenkomst waarmee men zorgt voor vergoeding van schade, diefstal e.d. door het betalen van een premie aan degene die verzekert
adjective
  1. te vertrouwen, zo dat men zich erop kan verlaten
  2. met volle overtuiging en geen ruimte voor twijfel latend
  3. niet aan gevaar blootstaand
  4. waaraan niet getwijfeld hoeft te worden

Cross Translation:
FromToVia
seguro rap gewandt — geschickt, elegant
seguro veilig safe — not in danger
seguro veiligheidspal safety — mechanism to prevent accidental firing
seguro zelfverzekerd self-confident — confident in one's abilities
seguro zeker sure — certain, reliable
seguro safe; veilig; zeker; goedaardig; ongevaarlijk; behouden; geborgen; betrouwbaar; vertrouwd; bona fide; gewis; stellig; vast; vaststaand; verzekerd; wis sûrdont on ne douter pas ; certain ; indubitable ; vrai.

Traducciones relacionadas de seguro