Español

Traducciones detalladas de cumplir de español a sueco

cumplir:

cumplir verbo

 1. cumplir (ir tras de; seguir; suceder)
  följa; efterfölja; imitera
  • följa verbo (följer, följde, följt)
  • efterfölja verbo (efterföljer, efterföljde, efterföljt)
  • imitera verbo (imiterar, imiterade, imiterat)
 2. cumplir (seguir; ir tras de)
  följa; följa efter
  • följa verbo (följer, följde, följt)
  • följa efter verbo (följer efter, följde efter, följt efter)
 3. cumplir (obedecer; seguir; escuchar; )
  lyda
  • lyda verbo (lyder, löd, lydit)
 4. cumplir (realizar; sustanciar; mostrar; probar; evidenciar)
  förverkliga; realisera
  • förverkliga verbo (förverkligar, förverkligade, förverkligat)
  • realisera verbo (realiserar, realiserade, realiserat)
 5. cumplir (distinguir; desempeñar; percibir; )
  hålla isär
  • hålla isär verbo (håller isär, höll isär, hållit isär)
 6. cumplir
  utföra; uppfylla; fullgöra
  • utföra verbo (utför, utförde, utfört)
  • uppfylla verbo (uppfyller, uppfyllde, uppfyllt)
  • fullgöra verbo (fullgör, fullgjorde, fullgjort)
 7. cumplir (llamar la atención; cantar; descubrir; )
  märka; notera; lägga märke till
  • märka verbo (märker, märkte, märkt)
  • notera verbo (noterar, noterade, noterat)
  • lägga märke till verbo (lägger märke till, lade märke till, lagt märke till)

Conjugaciones de cumplir:

presente
 1. cumplo
 2. cumples
 3. cumple
 4. cumplimos
 5. cumplís
 6. cumplen
imperfecto
 1. cumplía
 2. cumplías
 3. cumplía
 4. cumplíamos
 5. cumplíais
 6. cumplían
indefinido
 1. cumplí
 2. cumpliste
 3. cumplió
 4. cumplimos
 5. cumplisteis
 6. cumplieron
fut. de ind.
 1. cumpliré
 2. cumplirás
 3. cumplirá
 4. cumpliremos
 5. cumpliréis
 6. cumplirán
condic.
 1. cumpliría
 2. cumplirías
 3. cumpliría
 4. cumpliríamos
 5. cumpliríais
 6. cumplirían
pres. de subj.
 1. que cumpla
 2. que cumplas
 3. que cumpla
 4. que cumplamos
 5. que cumpláis
 6. que cumplan
imp. de subj.
 1. que cumpliera
 2. que cumplieras
 3. que cumpliera
 4. que cumpliéramos
 5. que cumplierais
 6. que cumplieran
miscelánea
 1. ¡cumple!
 2. ¡cumplid!
 3. ¡no cumplas!
 4. ¡no cumpláis!
 5. cumplido
 6. cumpliendo
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

cumplir [el ~] sustantivo

 1. el cumplir (atender)
  utföra

Translation Matrix for cumplir:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
märka marcar
utföra atender; cumplir
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
efterfölja cumplir; ir tras de; seguir; suceder
fullgöra cumplir cumplirse; efectuarse; ejecutarse
följa cumplir; ir tras de; seguir; suceder acompañar; apresurar; cazar; correr; cumplir con; impulsar; rabiar; seguir
följa efter cumplir; ir tras de; seguir copiar; demarcar; dibujar; recubrir; trazar; venir más tarde; vigilar de cerca
förverkliga cumplir; evidenciar; mostrar; probar; realizar; sustanciar desarrollar; explotar; hacer realidad; realizar
hålla isär condecorar; cumplir; desempeñar; diferenciar; diferenciarse; discernir; distinguir; distinguirse; divisar; percibir diferenciar; discernir; distanciarse; distinguir; tomar distancia
imitera cumplir; ir tras de; seguir; suceder contrahacer; copiar; falsear; falsificar; imitar; seguir
lyda atender; atender a; cumplir; escuchar; hacer caso; obedecer; seguir; suceder; tener cuidado cumplir con
lägga märke till advertir; cantar; constatar; cumplir; darse cuenta de; defender; descubrir; llamar la atención advertir; constatar; darse cuenta de; distinguir; notar; observar; percatarse de; percibir; señalar; tomar nota
märka advertir; cantar; constatar; cumplir; darse cuenta de; defender; descubrir; llamar la atención advertir; constatar; darse cuenta de; distinguir; entrever; etiquetar; notar; observar; percatarse de; percibir; señalar
notera advertir; cantar; constatar; cumplir; darse cuenta de; defender; descubrir; llamar la atención abarcar con la vista; anotar; apuntar; atisbar; contemplar; darse cuenta de; desempeñar; destacarse; diferenciar; diferenciarse; discernir; distinguir; distinguirse; divisar; escribir; experimentar; fijarse en; hojear; indexar; inscribir; luquear; mirar; notar; observar; percatarse de; percibir; poner en papel; poner por escrito; reemplazar; registrar; señalar; substituir; suplir; tomar nota; ver; vislumbrar
realisera cumplir; evidenciar; mostrar; probar; realizar; sustanciar desarrollar; explotar; hacer realidad; realizar
uppfylla cumplir acolchar; cargar; colmar; ejecutar; empastar; llenar; rellenar
utföra cumplir actuar; cumplirse; efectuar; efectuarse; ejecutar; ejecutarse; hacer; hacer realizar; llevar a cabo; realizar

Sinónimos de "cumplir":


Wiktionary: cumplir


Cross Translation:
FromToVia
cumplir hålla; hålla fast adhere — To be consistent or coherent; to be in accordance; to agree
cumplir fullborda complete — to make whole or entire
cumplir klarera discharge — to accomplish or complete, as an obligation
cumplir följa; lyda; efterleva befolgen — (transitiv) (einen Befehl) ausführen
cumplir fullända; fullborda; fullgöra; hålla accomplirachever entièrement.
cumplir observera observer — Traductions à trier suivant le sens
cumplir realisera réaliser — construire

Traducciones relacionadas de cumplir