Francés

Traducciones detalladas de s'adapter de francés a español

s'adapter:


Translation Matrix for s'adapter:

VerbTraducciones relacionadasOther Translations
aclimatarse acclimater; habituer à; naturaliser; s'acclimater; s'accoutumer; s'adapter; s'habituer; s'habituer à; s'intégrer; se faire à; se familiariser accoutumer; apprendre; habituer; s'accoutumer; s'habituer; s'habituer à; se faire à; se familiariser
acostumbrar habituer à; s'acclimater; s'accoutumer; s'adapter; s'habituer à; se faire à; se familiariser accoutumer; adapter; ajuster; apprendre; devenir l'habitude; devenir l'usage; habituer; habituer à; prendre l'habitude; s'accoutumer; s'accoutumer à; s'ajuster; s'habituer; s'habituer à; se faire à; se familiariser
acostumbrarse acclimater; naturaliser; s'acclimater; s'adapter; s'habituer; s'intégrer accoutumer; apprendre; habituer; habituer à; prendre l'habitude; s'accoutumer; s'accoutumer à; s'habituer; s'habituer à; se faire à; se familiariser
acostumbrarse a habituer à; s'acclimater; s'accoutumer; s'adapter; s'habituer à; se faire à; se familiariser accoutumer; adapter; ajuster; apprendre; habituer; habituer à; prendre l'habitude; s'accoutumer; s'accoutumer à; s'ajuster; s'habituer; s'habituer à; se faire à; se familiariser
adaptarse habituer à; s'acclimater; s'accoutumer; s'adapter; s'habituer à; se faire à; se familiariser accoutumer; adapter; ajuster; apprendre; commuter; habituer; habituer à; inverser; prendre l'habitude; s'accommoder à; s'accoutumer; s'accoutumer à; s'adapter à; s'ajuster; s'associer; s'habituer; s'habituer à; s'unir; se corrompre; se faire à; se familiariser; se joindre à; se mêler; se résigner à
sentirse a gusto s'acclimater; s'accoutumer; s'adapter; s'habituer à; se faire à; se familiariser; se sentir comme chez soi; se sentir à l'aise
sentirse como en su casa s'acclimater; s'accoutumer; s'adapter; s'habituer à; se faire à; se familiariser; se sentir comme chez soi; se sentir à l'aise

Traducciones relacionadas de s'adapter