Resumen
Francés a neerlandés:   más información...
  1. bon sens:
  2. Wiktionary:


Francés

Traducciones detalladas de bon sens de francés a neerlandés

bon sens:

bon sens [le ~] sustantivo

  1. le bon sens (jugeote)
    het boerenverstand
  2. le bon sens (équité; raison; justice)
    de redelijkheid; de billijkheid; schappelijkheid

Translation Matrix for bon sens:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
billijkheid bon sens; justice; raison; équité
boerenverstand bon sens; jugeote
redelijkheid bon sens; justice; raison; équité
schappelijkheid bon sens; justice; raison; équité

Wiktionary: bon sens


Cross Translation:
FromToVia
bon sens gezond verstand common sense — ordinary understanding

Traducciones relacionadas de bon sens