Francés

Traducciones detalladas de consommer de francés a neerlandés

consommer:

consommer verbo (consomme, consommes, consommons, consommez, )

 1. consommer (dîner; casser la croûte; manger; )
  eten
  – iets als voedsel tot je nemen 1
  • eten verbo (eet, at, aten, gegeten)
   • hij eet een appel1
  consumeren; gebruiken; nuttigen; opeten; verorberen; tot zich nemen; oppeuzelen
  • consumeren verbo (consumeer, consumeert, consumeerde, consumeerden, geconsumeerd)
  • gebruiken verbo (gebruik, gebruikt, gebruikte, gebruikten, gebruikt)
  • nuttigen verbo (nuttig, nuttigt, nuttigde, nuttigden, genuttigd)
  • opeten verbo (eet op, at op, aten op, opgegeten)
  • verorberen verbo (verorber, verorbert, verorberde, verorberden, verorberd)
  • tot zich nemen verbo (neem mij tot zich, neemt je tot zich, neemt zich tot zich, zich, je, zich tot zich genomen)
  • oppeuzelen verbo (peuzel op, peuzelt op, peuzelde op, peuzelden op, opgepeuzeld)
 2. consommer (manger; bouffer)
  eten; bikken; naar binnen werken
  • eten verbo (eet, at, aten, gegeten)
  • bikken verbo (bik, bikt, bikte, bikten, gebikt)
  • naar binnen werken verbo (werk naar binnen, werkt naar binnen, werkte naar binnen, werkten naar binnen, naar binnen gewerkt)
 3. consommer (savourer; manger goulûment; dévorer; )
  consumeren; vreten; tot zich nemen; bunkeren; nuttigen; naar binnen werken; verorberen; bikken; zitten proppen; schransen; tegoed doen; eten; opeten; schrokken
  • consumeren verbo (consumeer, consumeert, consumeerde, consumeerden, geconsumeerd)
  • vreten verbo (vreet, vrat, vraten, gevreten)
  • tot zich nemen verbo (neem mij tot zich, neemt je tot zich, neemt zich tot zich, zich, je, zich tot zich genomen)
  • bunkeren verbo (bunker, bunkert, bunkerde, bunkerden, gebunker)
  • nuttigen verbo (nuttig, nuttigt, nuttigde, nuttigden, genuttigd)
  • naar binnen werken verbo (werk naar binnen, werkt naar binnen, werkte naar binnen, werkten naar binnen, naar binnen gewerkt)
  • verorberen verbo (verorber, verorbert, verorberde, verorberden, verorberd)
  • bikken verbo (bik, bikt, bikte, bikten, gebikt)
  • schransen verbo (schrans, schranst, schranste, schransten, geschranst)
  • tegoed doen verbo (doe tegoed, doet tegoed, deed tegoed, deden tegoed, tegoed gedaan)
  • eten verbo (eet, at, aten, gegeten)
  • opeten verbo (eet op, at op, aten op, opgegeten)
  • schrokken verbo (schrok, schrokt, schrokte, schrokten, geschrokt)
 4. consommer (finir; manger; croquer)
  leegeten; opeten
  • leegeten verbo (eet leeg, at leeg, aten leeg, leeggegeten)
  • opeten verbo (eet op, at op, aten op, opgegeten)
 5. consommer (manger; finir)
  opeten; vreten; opvreten
  • opeten verbo (eet op, at op, aten op, opgegeten)
  • vreten verbo (vreet, vrat, vraten, gevreten)
  • opvreten verbo (vreet op, vrat op, vraten op, opgevreten)
 6. consommer (utiliser; consumer; digérer; )
  verbruiken; opmaken; doorjagen
  • verbruiken verbo (verbruik, verbruikt, verbruikte, verbruikten, verbruikt)
  • opmaken verbo (maak op, maakt op, maakte op, maakten op, opgemaakt)
  • doorjagen verbo
 7. consommer (user; se corroder; se consumer; s'user)
  verslijten; slijten; verteren; afdragen
  • verslijten verbo (verslijt, versleet, versleten, versleten)
  • slijten verbo (slijt, sleet, sleten, gesleten)
  • verteren verbo (verteer, verteert, verteerde, verteerden, verteerd)
  • afdragen verbo (draag af, draagt af, droeg af, droegen af, afgedragen)
 8. consommer (manger; finir; croquer)
  eten
  – iets als voedsel tot je nemen 1
  • eten verbo (eet, at, aten, gegeten)
   • hij eet een appel1
  opeten
  • opeten verbo (eet op, at op, aten op, opgegeten)
 9. consommer (dîner; manger copieusement; déjeuner; manger; être à table)
  dineren; uitgebreid eten; tafelen
  • dineren verbo (dineer, dineert, dineerde, dineerden, gedineerd)
  • uitgebreid eten verbo (eet uitgebreid, at uitgebreid, aten uitgebreid, uitgereid gegeten)
  • tafelen verbo (tafel, tafelt, tafelde, tafelden, getafeld)
 10. consommer (ronger; savourer; bouffer; )
  knauwen; kluiven
  • knauwen verbo (knauw, knauwt, knauwde, knauwden, geknauwd)
  • kluiven verbo (kluif, kluift, kloof, kloven, gekloven)
 11. consommer (goûter; souper; manger; )
  laven; lenigen; tegoed doen; lessen
  • laven verbo (laaf, laaft, laafde, laafden, gelaafd)
  • lenigen verbo (lenig, lenigt, lenigde, lenigden, gelenigd)
  • tegoed doen verbo (doe tegoed, doet tegoed, deed tegoed, deden tegoed, tegoed gedaan)
  • lessen verbo (les, lest, leste, lesten, gelest)
 12. consommer (dévorer; digérer)
  verslinden; opvreten; verorberen
  • verslinden verbo (verslind, verslindt, verslond, verslonden, verslonden)
  • opvreten verbo (vreet op, vrat op, vraten op, opgevreten)
  • verorberen verbo (verorber, verorbert, verorberde, verorberden, verorberd)
 13. consommer (exécuter; perpétrer)
  volvoeren
  • volvoeren verbo (volvoer, volvoert, volvoerde, volvoerden, volvoerd)
 14. consommer (avoir consommé; avaler; avoir bu; avoir dépensé; avoir mangé)
  ophebben
  • ophebben verbo (heb op, hebt op, had op, hadden op, opgehad)
 15. consommer (dépenser; digérer; se corroder; user; se consumer)
  verteren; uitgeven voor een maaltijd
 16. consommer
  gebruiken
  • gebruiken verbo (gebruik, gebruikt, gebruikte, gebruikten, gebruikt)

Conjugaciones de consommer:

Présent
 1. consomme
 2. consommes
 3. consomme
 4. consommons
 5. consommez
 6. consomment
imparfait
 1. consommais
 2. consommais
 3. consommait
 4. consommions
 5. consommiez
 6. consommaient
passé simple
 1. consommai
 2. consommas
 3. consomma
 4. consommâmes
 5. consommâtes
 6. consommèrent
futur simple
 1. consommerai
 2. consommeras
 3. consommera
 4. consommerons
 5. consommerez
 6. consommeront
subjonctif présent
 1. que je consomme
 2. que tu consommes
 3. qu'il consomme
 4. que nous consommions
 5. que vous consommiez
 6. qu'ils consomment
conditionnel présent
 1. consommerais
 2. consommerais
 3. consommerait
 4. consommerions
 5. consommeriez
 6. consommeraient
passé composé
 1. ai consommé
 2. as consommé
 3. a consommé
 4. avons consommé
 5. avez consommé
 6. ont consommé
divers
 1. consomme!
 2. consommez!
 3. consommons!
 4. consommé
 5. consommant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

consommer

 1. consommer

Translation Matrix for consommer:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
afdragen port de vêtements jusqu'à l'usure
bikken empiffrement; enlèvement au marteau; ravalement
eten alimentation; mets; nourriture; plat; repas; sustentation
gebruiken coutumes; habitudes; moeurs
opmaken edition; mise en page; rédaction
oppeuzelen bouffer; grignoter
opvreten bouffer; grignoter
schrokken action de manger avec voracité; action de manger goulument; fait de goinfrer
slijten diminuer; usure
verorberen consommation; dégustation
verslijten diminuer; usure
vreten empiffrement
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
afdragen consommer; s'user; se consumer; se corroder; user transmettre
bikken bouffer; bâfrer; consommer; déglutir; déguster; dévorer; engloutir; goûter; manger; manger goulûment; savourer
bunkeren bouffer; bâfrer; consommer; déglutir; déguster; dévorer; engloutir; goûter; manger goulûment; savourer
consumeren bouffer; bâfrer; casser la croûte; consommer; croquer; déglutir; déguster; déjeuner; dévorer; dîner; engloutir; goûter; manger; manger goulûment; savourer; souper consumer; user; utiliser
dineren consommer; déjeuner; dîner; manger; manger copieusement; être à table
doorjagen consommer; consumer; digérer; dépenser; se consumer; se corroder; user; utiliser
eten bouffer; bâfrer; casser la croûte; consommer; croquer; déglutir; déguster; déjeuner; dévorer; dîner; engloutir; finir; goûter; manger; manger goulûment; savourer; souper
gebruiken bouffer; casser la croûte; consommer; croquer; déguster; déjeuner; dîner; manger; souper appliquer; consacrer; consumer; consumer de drogue; déployer; employer; engager; faire usage de; prendre; prendre en service; se droguer; se servir de; user; user de; utiliser
kluiven bouffer; casser la croûte; consommer; croquer; déguster; goûter; grignoter; manger; ronger; savourer; sucer; suçoter
knauwen bouffer; casser la croûte; consommer; croquer; déguster; goûter; grignoter; manger; ronger; savourer; sucer; suçoter amocher; blesser; faire de la peine à; faire du mal; faire mal; grignoter; ronger
laven bouffer; casser la croûte; consommer; déjeuner; dîner; goûter; manger; souper chercher son salut dans; rafraîchir
leegeten consommer; croquer; finir; manger
lenigen bouffer; casser la croûte; consommer; déjeuner; dîner; goûter; manger; souper adoucir; atténuer; modérer; radoucir; soulager
lessen bouffer; casser la croûte; consommer; déjeuner; dîner; goûter; manger; souper assouvir; soulager; étancher
naar binnen werken bouffer; bâfrer; consommer; déglutir; déguster; dévorer; engloutir; goûter; manger; manger goulûment; savourer
nuttigen bouffer; bâfrer; casser la croûte; consommer; croquer; déglutir; déguster; déjeuner; dévorer; dîner; engloutir; goûter; manger; manger goulûment; savourer; souper avaler
opeten bouffer; bâfrer; casser la croûte; consommer; croquer; déglutir; déguster; déjeuner; dévorer; dîner; engloutir; finir; goûter; manger; manger goulûment; savourer; souper
ophebben avaler; avoir bu; avoir consommé; avoir dépensé; avoir mangé; consommer
opmaken consommer; consumer; digérer; dépenser; se consumer; se corroder; user; utiliser brûler; claquer son argent; consumer; décorer; dépenser follement; embellir; farder; finir; flamber; garnir; garnir des plats; gaspiller; manger; maquiller; mettre en page; orner; parer; s'apprêter pour; se maquiller; se préparer; user; vider; épuiser
oppeuzelen bouffer; casser la croûte; consommer; croquer; déguster; déjeuner; dîner; manger; souper avaler; bouffer; bâfrer; dévorer; engloutir; gober; goinfrer; manger goulûment
opvreten consommer; digérer; dévorer; finir; manger avaler; bouffer; bâfrer; dévorer; engloutir; gober; goinfrer; manger goulûment
schransen bouffer; bâfrer; consommer; déglutir; déguster; dévorer; engloutir; goûter; manger goulûment; savourer bouffer; bâfrer; faire bombance; s'empiffrer; se câler les joues; se gaver; se goberger
schrokken bouffer; bâfrer; consommer; déglutir; déguster; dévorer; engloutir; goûter; manger goulûment; savourer
slijten consommer; s'user; se consumer; se corroder; user passer; passer le temps; vender
tafelen consommer; déjeuner; dîner; manger; manger copieusement; être à table
tegoed doen bouffer; bâfrer; casser la croûte; consommer; déglutir; déguster; déjeuner; dévorer; dîner; engloutir; goûter; manger; manger goulûment; savourer; souper
tot zich nemen bouffer; bâfrer; casser la croûte; consommer; croquer; déglutir; déguster; déjeuner; dévorer; dîner; engloutir; goûter; manger; manger goulûment; savourer; souper
uitgebreid eten consommer; déjeuner; dîner; manger; manger copieusement; être à table
uitgeven voor een maaltijd consommer; digérer; dépenser; se consumer; se corroder; user
verbruiken consommer; consumer; digérer; dépenser; se consumer; se corroder; user; utiliser consumer; user; utiliser
verorberen bouffer; bâfrer; casser la croûte; consommer; croquer; digérer; déglutir; déguster; déjeuner; dévorer; dîner; engloutir; goûter; manger; manger goulûment; savourer; souper
verslijten consommer; s'user; se consumer; se corroder; user
verslinden consommer; digérer; dévorer avaler; avaler goulûment; bouffer; bâfrer; dévorer; engloutir; gober; goinfrer; manger goulûment
verteren consommer; digérer; dépenser; s'user; se consumer; se corroder; user débourser; décomposer; dépenser; endurer; gâcher; pourrir; périr; se consommer; se corroder; se décomposer; se gâter; se putréfier; sombrer; souffrir; soutenir; subir; supporter; tenir le coup; tolérer; tomber en pourriture; traverser
volvoeren consommer; exécuter; perpétrer
vreten bouffer; bâfrer; consommer; déglutir; déguster; dévorer; engloutir; finir; goûter; manger; manger goulûment; savourer bouffer; bâfrer; croquer; dévorer; faire bombance; manger; s'empiffrer; se câler les joues; se gaver; se goberger
zitten proppen bouffer; bâfrer; consommer; déglutir; déguster; dévorer; engloutir; goûter; manger goulûment; savourer
Not SpecifiedTraducciones relacionadasOther Translations
verbruiken consommer

Sinónimos de "consommer":


Wiktionary: consommer

consommer
verb
 1. détruire et dénaturer par l’usage certains objets, comme vin, viande, bois, et toutes sortes de provisions.
consommer
verb
 1. voedsel gebruiken
 2. alles gebruiken tot het op is

Cross Translation:
FromToVia
consommer consumeren; verbruiken consume — to use
consommer consumeren consume — to eat
consommer volbrengen; voltooien consummate — to bring something to completion
consommer consummeren consummate — to make (a marriage) complete by engaging in first sexual intercourse
consommer verbruik; consumptie consumption — the act of consuming something
consommer consumeren konsumierenetwas zu sich nehmen

Traducciones relacionadas de consommer