Neerlandés

Traducciones detalladas de afstemmen de neerlandés a alemán

afstemmen:

afstemmen verbo (stem af, stemt af, stemde af, stemden af, afgestemd)

 1. afstemmen (bijstellen; regelen; afstellen)
  abstimmen; ablehnen
  • abstimmen verbo (stimme ab, stimmst ab, stimmt ab, stimmte ab, stimmtet ab, abgestimmt)
  • ablehnen verbo (lehne ab, lehnst ab, lehnt ab, lehnte ab, lehntet ab, abgelehnt)
 2. afstemmen (afstellen)
  abstimmen; einstellen; gleichschalten; gleichrichten
  • abstimmen verbo (stimme ab, stimmst ab, stimmt ab, stimmte ab, stimmtet ab, abgestimmt)
  • einstellen verbo (r, stellst ein, stellt ein, stellte ein, stelltet ein, eingestellt)
  • gleichschalten verbo (gleichschalte, gleichschaltest, gleichschaltet, gleichschaltete, gleichschaltetet, gegleichschaltet)
  • gleichrichten verbo (gleichrichte, gleichrichtest, gleichrichtet, gleichrichtete, gleichrichtetet, gegleichrichtet)
 3. afstemmen (verwerpen; afwijzen; afkeuren)
  ablehnen; abweisen; zurückweisen; verwerfen; abschlagen; ausschlagen
  • ablehnen verbo (lehne ab, lehnst ab, lehnt ab, lehnte ab, lehntet ab, abgelehnt)
  • abweisen verbo (weise ab, weisest ab, weist ab, wies ab, wieset ab, abgewiesen)
  • zurückweisen verbo (weise zurück, weist zurück, wies zurück, wiest zurück, zurückgewiesen)
  • verwerfen verbo (verwerfe, verwirfst, verwirft, verwarf, verwarft, verworfen)
  • abschlagen verbo (schlage ab, schlagst ab, schlagt ab, schlagte ab, schlagtet ab, abgeschlagen)
  • ausschlagen verbo (schlage aus, schlägst aus, schlägt aus, schlug aus, schlugt aus, ausgeschlagen)
 4. afstemmen (gelijkschakelen)
  abstimmen; gleichrichten; gleichschalten
  • abstimmen verbo (stimme ab, stimmst ab, stimmt ab, stimmte ab, stimmtet ab, abgestimmt)
  • gleichrichten verbo (gleichrichte, gleichrichtest, gleichrichtet, gleichrichtete, gleichrichtetet, gegleichrichtet)
  • gleichschalten verbo (gleichschalte, gleichschaltest, gleichschaltet, gleichschaltete, gleichschaltetet, gegleichschaltet)
 5. afstemmen (instellen)
  einstellen; eingeben; installieren; starten; einführen; einbauen; einspeisen; initiieren; eintippen; führen; einsetzen; importieren; hineinstecken; inaugurieren
  • einstellen verbo (r, stellst ein, stellt ein, stellte ein, stelltet ein, eingestellt)
  • eingeben verbo (gebe ein, gibst ein, gibt ein, gab ein, gabt ein, eingegeben)
  • installieren verbo (installiere, installierst, installiert, installierte, installiertet, installiert)
  • starten verbo (starte, startest, startet, startete, startetet, gestart)
  • einführen verbo (b, führst ein, führt ein, führte ein, führtet ein, eingeführt)
  • einbauen verbo (baue ein, baust ein, baut ein, baute ein, bautet ein, eingebaut)
  • einspeisen verbo (speise ein, speist ein, speiste ein, speistet ein, eingespeist)
  • initiieren verbo (initiiere, initiierst, initiiert, initiierte, initiiertet, initiiert)
  • eintippen verbo (tippe ein, tippst ein, tippt ein, tippte ein, tipptet ein, eingetippt)
  • führen verbo (führe, führst, führt, führte, führtet, geführt)
  • einsetzen verbo (setze ein, setzt ein, setzte ein, setztet ein, eingesetzt)
  • importieren verbo (importiere, importierst, importiert, importierte, importiertet, importiert)
  • hineinstecken verbo (stecke hinein, steckst hinein, steckt hinein, steckte hinein, stecktet hinein, hineingesteckt)
  • inaugurieren verbo (inauguriere, inaugurierst, inauguriert, inaugurierte, inauguriertet, inauguriert)
 6. afstemmen (wegstemmen; verwerpen; afwijzen; )
  abweisen; verweigern; ablehnen; zurückweisen; abschlagen
  • abweisen verbo (weise ab, weisest ab, weist ab, wies ab, wieset ab, abgewiesen)
  • verweigern verbo (verweigere, verweigerst, verweigert, verweigerte, verweigertet, verweigert)
  • ablehnen verbo (lehne ab, lehnst ab, lehnt ab, lehnte ab, lehntet ab, abgelehnt)
  • zurückweisen verbo (weise zurück, weist zurück, wies zurück, wiest zurück, zurückgewiesen)
  • abschlagen verbo (schlage ab, schlagst ab, schlagt ab, schlagte ab, schlagtet ab, abgeschlagen)
 7. afstemmen
  abstimmen
  • abstimmen verbo (stimme ab, stimmst ab, stimmt ab, stimmte ab, stimmtet ab, abgestimmt)

Conjugaciones de afstemmen:

o.t.t.
 1. stem af
 2. stemt af
 3. stemt af
 4. stemmen af
 5. stemmen af
 6. stemmen af
o.v.t.
 1. stemde af
 2. stemde af
 3. stemde af
 4. stemden af
 5. stemden af
 6. stemden af
v.t.t.
 1. heb afgestemd
 2. hebt afgestemd
 3. heeft afgestemd
 4. hebben afgestemd
 5. hebben afgestemd
 6. hebben afgestemd
v.v.t.
 1. had afgestemd
 2. had afgestemd
 3. had afgestemd
 4. hadden afgestemd
 5. hadden afgestemd
 6. hadden afgestemd
o.t.t.t.
 1. zal afstemmen
 2. zult afstemmen
 3. zal afstemmen
 4. zullen afstemmen
 5. zullen afstemmen
 6. zullen afstemmen
o.v.t.t.
 1. zou afstemmen
 2. zou afstemmen
 3. zou afstemmen
 4. zouden afstemmen
 5. zouden afstemmen
 6. zouden afstemmen
diversen
 1. stem af!
 2. stemt af!
 3. afgestemd
 4. afstemmende
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

afstemmen [znw.] sustantivo

 1. afstemmen (inregelen; regelen; instellen; afstellen)
  Einstellen; die Feineinstellung; Abstimmen
 2. afstemmen (afstelling; afstemming)
  die Abstimmung

Translation Matrix for afstemmen:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
Abstimmen afstellen; afstemmen; inregelen; instellen; regelen
Abstimmung afstelling; afstemmen; afstemming afstemming
Einstellen afstellen; afstemmen; inregelen; instellen; regelen aanpassing; bijstelling; het plaatsen; huren van persoon; inhuren; plaatsing
Feineinstellung afstellen; afstemmen; inregelen; instellen; regelen
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
ablehnen afketsen; afkeuren; afstellen; afstemmen; afwijzen; bijstellen; regelen; terugwijzen; verweren; verwerpen; wegstemmen afdrijven; afketsen; afkeuren; afwijzen; bedanken; danken; declineren; ongeschikt verklaren; ontheffen; ontslaan; ricocheren; uitsturen; verlijeren; vertikken; verzenden; wegsturen; wegzenden; weigeren; wraken
abschlagen afketsen; afkeuren; afstemmen; afwijzen; terugwijzen; verweren; verwerpen; wegstemmen abstineren; afbikken; afketsen; afkloppen; afslaan; afwijzen; afwimpelen; bedanken; danken; onthouden; ricocheren; wegbikken
abstimmen afstellen; afstemmen; bijstellen; gelijkschakelen; regelen kiezen; stemmen; zijn stem uitbrengen
abweisen afketsen; afkeuren; afstemmen; afwijzen; terugwijzen; verweren; verwerpen; wegstemmen afketsen; afschepen; afwijzen; afwimpelen; negeren; ontheffen; ontslaan; ricocheren; uitsturen; verzenden; wegsturen; wegzenden; weigeren
ausschlagen afkeuren; afstemmen; afwijzen; verwerpen afketsen; bal buiten de lijnen slaan; bedanken; danken; ricocheren; schoppen; trappen; trappen geven; uitslaan
einbauen afstemmen; instellen inbouwen; inpassen; passen in
einführen afstemmen; instellen iets in te brengen hebben; importeren; inbrengen; initiëren; inleiden; inpassen; introduceren; invoeren; inwerken; kennis laten maken; mobiliseren; op gang brengen; openen; passen in; prepareren; voorbereiden op; voorstellen
eingeben afstemmen; instellen dicteren; geneesmiddel toedienen; geven; inboezemen; influisteren; ingeven; inspireren; intikken; intoetsen; intypen; invoeren; souffleren; toedienen; typen; verstrekken
einsetzen afstemmen; instellen aangrijpen; aanstellen; aanvangen; aanwenden; beginnen; benoemen; benutten; bezigen; gebruik maken van; gebruiken; hanteren; in functie aanstellen; inaugureren; inhuldigen; inklinken; inrichten; installeren; intreden; introduceren; invoegen; inwijden; inzet tonen; inzetten; kennis laten maken; mobiliseren; op gang komen; overgaan op nieuwe rijbaan; plaatsen; plechtig bevestigen; posten; posteren; starten; stationeren; toepassen; tussen zetten; van start gaan; verwedden; voorstellen; wedden
einspeisen afstemmen; instellen borstvoeding geven; de borst geven; zogen
einstellen afstellen; afstemmen; instellen aannemen; aanstellen; aantrekken; afbestellen; afgelasten; afzeggen; annuleren; benoemen; bewaren; deponeren; detacheren; halt houden; het werk neerleggen als protest; in dienst nemen; inhuren; installeren; intrekken; leggen; neerleggen; neerzetten; nietig verklaren; onderuit halen; opzij leggen; plaatsen; staken; stationeren; stoppen; tewerkstellen; uitzenden; wegzetten; werkonderbreken; zetten
eintippen afstemmen; instellen intikken; intoetsen; intypen
führen afstemmen; instellen aanvoeren; begeleiden; besturen; bevel voeren over; bewaarheid worden; blijken; commanderen; coördineren; indexeren; leiden; leiding geven; leidinggeven; managen; meevoeren; resulteren; rondleiden; snel bewegen; uitkomen; uitkomen bij; uitvloeien in; van indexnummers voorzien; verwijzen; voeren; voorzitten
gleichrichten afstellen; afstemmen; gelijkschakelen gelijkrichten; kalibreren; richten; uitbalanceren; uitlijnen
gleichschalten afstellen; afstemmen; gelijkschakelen
hineinstecken afstemmen; instellen binnen gaan; binnendringen; binnenproppen; binnensteken; erin steken; iemand instoppen; inbrengen; indringen; inproppen; insteken; instoppen; invoegen; penetreren; toedekken
importieren afstemmen; instellen importeren; invoeren
inaugurieren afstemmen; instellen heiligen; inaugureren; inhuldigen; inwijden; inzegenen; plechtig bevestigen; wijden; zegenen
initiieren afstemmen; instellen heiligen; initiëren; inwijden; inzegenen; op gang brengen; wijden; zegenen
installieren afstemmen; instellen aanbrengen; aanleggen; deponeren; inrichten; installeren; leggen; monteren en aansluiten; neerleggen; neerzetten; onderuit halen; plaatsen; posten; posteren; situeren; stationeren; zetten; zich afspelen
starten afstemmen; instellen aanbinden; aangaan; aanknopen; aannemen; aanvaarden; aanvangen; accepteren; beginnen; bouwen; construeren; in ontvangst nemen; intreden; inzetten; omhoogkomen; ondernemen; ontvangen; op gang komen; opstarten; opstijgen; opvliegen; starten; van start gaan
verweigern afketsen; afstemmen; afwijzen; terugwijzen; verweren; verwerpen; wegstemmen afketsen; ricocheren; verbieden
verwerfen afkeuren; afstemmen; afwijzen; verwerpen afdrijven; verlijeren; verwijderen; wraken
zurückweisen afketsen; afkeuren; afstemmen; afwijzen; terugwijzen; verweren; verwerpen; wegstemmen afketsen; afwijzen; bedanken; danken; ontheffen; ontslaan; ricocheren; uitsturen; verzenden; wegsturen; wegzenden; weigeren

Wiktionary: afstemmen


Cross Translation:
FromToVia
afstemmen stimmen tune — to modify a musical instrument

Traducciones relacionadas de afstemmen