Neerlandés

Traducciones detalladas de afwisselen de neerlandés a alemán

afwisselen:

afwisselen verbo (wissel af, wisselt af, wisselde af, wisselden af, afgewisseld)

 1. afwisselen (veranderen; wijzigen; verwisselen; herzien)
  ändern; verändern; tauschen; abwechseln; wechseln; variieren; abändern; amendieren; abwandeln; erschaffen; eintauschen; verfertigen; entstehen; ausbauen; bilden; anfertigen; entarten; auswirken; entfalten; flattern
  • ändern verbo (ändere, änderst, ändert, änderte, ändertet, geändert)
  • verändern verbo (verändere, veränderst, verändert, veränderte, verändertet, verändert)
  • tauschen verbo (tausche, tauschst, tauscht, tauschte, tauschtet, getauscht)
  • abwechseln verbo (wechsele ab, wechselst ab, wechselt ab, wechselte ab, wechseltet ab, abgewechselt)
  • wechseln verbo (wechsele, wechselst, wechselt, wechselte, wechseltet, gewechselt)
  • variieren verbo (variiere, variierst, variiert, variierte, variiertet, variiert)
  • abändern verbo (abändere, abändert, abänderte, abändertet, geabändernet)
  • amendieren verbo (amendiere, amendierst, amendiert, amendierte, amendiertet, amendiert)
  • abwandeln verbo (wandele ab, wandelst ab, wandelt ab, wandelte ab, wandeltet ab, abgewandelt)
  • erschaffen verbo
  • eintauschen verbo (tausche ein, tauscht ein, tauschte ein, tauschtet ein, eingetauscht)
  • verfertigen verbo (verfertige, verfertigst, verfertigt, verfertigte, verfertigtet, verfertigt)
  • entstehen verbo (entstehe, entstehst, entsteht, entstand, entstandet, entstanden)
  • ausbauen verbo (baue aus, baust aus, baut aus, baute aus, bautet aus, ausgebaut)
  • bilden verbo (bilde, bildest, bildet, bildete, bildetet, gebildet)
  • anfertigen verbo (fertige an, fertigst an, fertigt an, fertigte an, fertigtet an, angefertigt)
  • entarten verbo (entarte, entartest, entartet, entartete, entartetet, entartet)
  • auswirken verbo (wirke aus, wirkst aus, wirkt aus, wirkte aus, wirktet aus, ausgewirkt)
  • entfalten verbo (entfalte, entfaltest, entfaltet, entfaltete, entfaltetet, entfaltet)
  • flattern verbo (flattre, flatterst, flattert, flatterte, flattertet, geflattert)
 2. afwisselen (uiteenlopen; variëren; veranderen; verschillen; wisselen)
  variieren; ändern; abwechseln; wechseln
  • variieren verbo (variiere, variierst, variiert, variierte, variiertet, variiert)
  • ändern verbo (ändere, änderst, ändert, änderte, ändertet, geändert)
  • abwechseln verbo (wechsele ab, wechselst ab, wechselt ab, wechselte ab, wechseltet ab, abgewechselt)
  • wechseln verbo (wechsele, wechselst, wechselt, wechselte, wechseltet, gewechselt)

Conjugaciones de afwisselen:

o.t.t.
 1. wissel af
 2. wisselt af
 3. wisselt af
 4. wisselen af
 5. wisselen af
 6. wisselen af
o.v.t.
 1. wisselde af
 2. wisselde af
 3. wisselde af
 4. wisselden af
 5. wisselden af
 6. wisselden af
v.t.t.
 1. heb afgewisseld
 2. hebt afgewisseld
 3. heeft afgewisseld
 4. hebben afgewisseld
 5. hebben afgewisseld
 6. hebben afgewisseld
v.v.t.
 1. had afgewisseld
 2. had afgewisseld
 3. had afgewisseld
 4. hadden afgewisseld
 5. hadden afgewisseld
 6. hadden afgewisseld
o.t.t.t.
 1. zal afwisselen
 2. zult afwisselen
 3. zal afwisselen
 4. zullen afwisselen
 5. zullen afwisselen
 6. zullen afwisselen
o.v.t.t.
 1. zou afwisselen
 2. zou afwisselen
 3. zou afwisselen
 4. zouden afwisselen
 5. zouden afwisselen
 6. zouden afwisselen
diversen
 1. wissel af!
 2. wisselt af!
 3. afgewisseld
 4. afwisselende
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for afwisselen:

VerbTraducciones relacionadasOther Translations
abwandeln afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen declineren; verbuigen; vervoegen
abwechseln afwisselen; herzien; uiteenlopen; variëren; veranderen; verschillen; verwisselen; wijzigen; wisselen ruilen; uitwisselen; verruilen
abändern afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen declineren; hervormen; herzien; reformeren; verbuigen; vervoegen; wijzigen
amendieren afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen
anfertigen afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen fabriceren; in het leven roepen; maken; produceren; scheppen; vervaardigen; voortbrengen
ausbauen afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen aanbouwen; afmaken; beteren; bijbouwen; bijwerken; completeren; corrigeren; expanderen; goedmaken; herstellen; herzien; openen; perfectioneren; renoveren; repareren; talrijker maken; uitbouwen; uitbreiden; uitdijen; verbeteren; verbreiden; vergroten; vermeerderen; verruimen; vervolledigen; vervolmaken; verwijden; volledig maken; voltooien
auswirken afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen bewaarheid worden; blijken; resulteren; uitkomen; uitkomen bij; uitvloeien in
bilden afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen bekwamen; bewerkstelligen; coachen; evolueren; harden; in het leven roepen; kneden; maken; modelleren; muziek componeren; oefenen; ontwikkelen; realiseren; scheppen; tot ontwikkeling brengen; trainen; vervaardigen; verwerkelijken; verwezenlijken; vormen
eintauschen afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen inruilen; omruilen; omwisselen; ruilen; uitwisselen; verruilen; verwisselen; wisselen
entarten afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen achteruitgaan; corrumperen; degenereren; ontaarden; uitlopen op; verbasteren; verderven; vervormen; verworden
entfalten afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen ontluiken; ontplooien; ontvouwen; ontwikkelen; opbloeien; openspreiden; openvouwen; opfleuren; tot bloei komen; tot ontwikkeling brengen; tot volle wasdom komen; tot wasdom komen; uitklappen; uitslaan; uitspreiden; uitvouwen; zich ontsluiten
entstehen afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen in het leven roepen; maken; ontspringen; ontspruiten; ontstaan; ontstaan uit; oprijzen; rijzen; scheppen; tot stand komen; uitbotten; uitkomen; uitlopen; voortkomen; voortkomen uit
erschaffen afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen in het leven roepen; maken; scheppen; wrochten
flattern afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen deinen; fladderen; golven; wapperen
tauschen afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen omruilen; omwisselen; ruilen; uitwisselen; verruilen; verwisselen; wisselen
variieren afwisselen; herzien; uiteenlopen; variëren; veranderen; verschillen; verwisselen; wijzigen; wisselen omgaan met; verkeren
verfertigen afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen fabriceren; in het leven roepen; maken; produceren; scheppen; vervaardigen; voortbrengen
verändern afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen inwisselen; omruilen; omwisselen; ruilen; verruilen; verwisselen; wijzigen; wisselen
wechseln afwisselen; herzien; uiteenlopen; variëren; veranderen; verschillen; verwisselen; wijzigen; wisselen converteren; inwisselen; omruilen; omwisselen; omzetten; ruilen; uitwisselen; verruilen; verversen; verwisselen; wisselen
ändern afwisselen; herzien; uiteenlopen; variëren; veranderen; verschillen; verwisselen; wijzigen; wisselen wijzigen
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
erschaffen geboren; gecreëerd; gemaakt; geschapen; ter wereld gekomen

Wiktionary: afwisselen

afwisselen
verb
 1. om en om plaatsvinden

Cross Translation:
FromToVia
afwisselen aufschieben; fristen; stunden; vertagen; verzögern; verschieden sein; variieren; schwanken; abwechseln; wechseln; abweichen; differieren; sich unterscheiden différer — Traductions à trier suivant le sens