Neerlandés

Traducciones detalladas de heffen de neerlandés a alemán

heffen:

heffen verbo (hef, heft, hief, hieffen, geheven)

 1. heffen (omhoog doen)
  heben; erheben; erhöhen; anheben; aufstocken; hinaufgehen; hochheben; hochschrauben; aufhöhen; hinaufschrauben
  • heben verbo (hebe, hebst, hebt, hob, hobt, gehoben)
  • erheben verbo (erhebe, erhebst, erhebt, erhob, erhobt, erhoben)
  • erhöhen verbo (erhöhe, erhöhst, erhöht, erhöhte, erhöhtet, erhöht)
  • anheben verbo (hebe an, hebst an, hebt an, hob an, hobt an, angehoben)
  • aufstocken verbo (stocke auf, stockst auf, stockt auf, stockte auf, stocktet auf, aufgestockt)
  • hinaufgehen verbo (gehe hinauf, gehst hinauf, geht hinauf, ging hinauf, gingt hinauf, hinaufgegangen)
  • hochheben verbo (hebe hoch, hebst hoch, hebt hoch, hob hoch, hobt hoch, hochgehoben)
  • hochschrauben verbo (schraube hoch, schraubst hoch, schraubt hoch, schraubte hoch, schraubtet hoch, hochgeschraubt)
  • aufhöhen verbo (höhe auf, höhst auf, höht auf, höhte auf, höhtet auf, aufgehöht)
  • hinaufschrauben verbo (schraube hinauf, schraubst hinauf, schraubt hinauf, schraubte hinauf, schraubtet hinauf, hinaufgeschraubt)
 2. heffen (omhoog heffen; opheffen; hijsen)
  aufholen; hochheben; hochziehen; aufziehen; aufbringen; emporheben
  • aufholen verbo (hole auf, holst auf, holt auf, holte auf, holtet auf, aufgeholt)
  • hochheben verbo (hebe hoch, hebst hoch, hebt hoch, hob hoch, hobt hoch, hochgehoben)
  • hochziehen verbo (ziehe hoch, ziehst hoch, zieht hoch, zog hoch, zogt hoch, hochgezogen)
  • aufziehen verbo (ziehe auf, ziehst auf, zieht auf, zog auf, zogt auf, aufgezogen)
  • aufbringen verbo (bringe auf, bringst auf, bringt auf, bracht auf, brachtet auf, aufgebracht)
  • emporheben verbo (hebe empor, hiebst empor, hiebt empor, hob empor, hobt empor, emporgehoben)
 3. heffen (optillen; opheffen; tillen; )
  aufheben; hochziehen; erheben; ausheben; hinaufbringen; heben; anheben; emporheben; hochheben; hochnehmen
  • aufheben verbo (hebe auf, hiebst auf, hieb auf, hob auf, hobt auf, aufgehoben)
  • hochziehen verbo (ziehe hoch, ziehst hoch, zieht hoch, zog hoch, zogt hoch, hochgezogen)
  • erheben verbo (erhebe, erhebst, erhebt, erhob, erhobt, erhoben)
  • ausheben verbo (hebe aus, hebst aus, hebt aus, hob aus, hobt aus, ausgehoben)
  • hinaufbringen verbo (bringe hinauf, bringst hinauf, bringt hinauf, brachte hinauf, brachtet hinauf, hinaufgebracht)
  • heben verbo (hebe, hebst, hebt, hob, hobt, gehoben)
  • anheben verbo (hebe an, hebst an, hebt an, hob an, hobt an, angehoben)
  • emporheben verbo (hebe empor, hiebst empor, hiebt empor, hob empor, hobt empor, emporgehoben)
  • hochheben verbo (hebe hoch, hebst hoch, hebt hoch, hob hoch, hobt hoch, hochgehoben)
  • hochnehmen verbo (nehme hoch, nimmst hoch, nimmt hoch, nahm hoch, nahmt hoch, hochgenommen)

Conjugaciones de heffen:

o.t.t.
 1. hef
 2. heft
 3. heft
 4. heffen
 5. heffen
 6. heffen
o.v.t.
 1. hief
 2. hief
 3. hief
 4. hieffen
 5. hieffen
 6. hieffen
v.t.t.
 1. heb geheven
 2. hebt geheven
 3. heeft geheven
 4. hebben geheven
 5. hebben geheven
 6. hebben geheven
v.v.t.
 1. had geheven
 2. had geheven
 3. had geheven
 4. hadden geheven
 5. hadden geheven
 6. hadden geheven
o.t.t.t.
 1. zal heffen
 2. zult heffen
 3. zal heffen
 4. zullen heffen
 5. zullen heffen
 6. zullen heffen
o.v.t.t.
 1. zou heffen
 2. zou heffen
 3. zou heffen
 4. zouden heffen
 5. zouden heffen
 6. zouden heffen
en verder
 1. is geheven
 2. zijn geheven
diversen
 1. hef!
 2. heft!
 3. geheven
 4. heffend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for heffen:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
aufheben deining; ophef
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
anheben heffen; lichten; omhoog brengen; omhoog doen; omhoogheffen; opheffen; optillen; tillen aanvangen; beginnen; intreden; inzetten; naar boven tillen; omhoogheffen; op gang komen; starten; van start gaan
aufbringen heffen; hijsen; omhoog heffen; opheffen erop vooruit gaan; kraken; losbreken; openbreken; openrukken; vooruitkomen; vorderen
aufheben heffen; lichten; omhoog brengen; omhoogheffen; opheffen; optillen; tillen afbestellen; afbetalen; afgelasten; afrekenen; afzeggen; annuleren; archiveren; behoeden; behouden; bergen; beschermen; bewaren; conserveren; deponeren; intrekken; leggen; naar boven tillen; neerleggen; nietig verklaren; nullificeren; omhoogheffen; ondervangen; ontbinden; opbergen; opdoeken; opheffen; oppakken; oppikken; oprapen; oprichten; opruimen; opslaan; opsnappen; optrekken; overeindzetten; plaatsen; teniet doen; terugdraaien; uiteen doen gaan; vereffenen; verijdelen; vernietigen; verrekenen; wegleggen
aufholen heffen; hijsen; omhoog heffen; opheffen afhalen; afnemen; hijsen; iets ophalen; meenemen; omhooghalen; ophalen; ophijsen; weghalen; wegnemen
aufhöhen heffen; omhoog doen hoger maken; ophogen; verhogen
aufstocken heffen; omhoog doen aangroeien; aanwassen; aanwinnen; aanzwellen; de hoogte ingaan; gedijen; groeien; groter worden; omhooggaan; opzetten; stijgen; talrijker maken; toenemen; uitbreiden; vergroten; vermeerderen
aufziehen heffen; hijsen; omhoog heffen; opheffen aankweken; aanplanten; bouwen; construeren; een snuif nemen; fokken; foppen; genereren; hieuwen; hieven; in de maling nemen; insnuiven; krammen; kweken; met een kram vastmaken; met een spil omhoogwerken; omhoogkomen; omhoogtrekken; opentrekken; opkweken; opsnuiven; opspannen; opstijgen; opvliegen; planten; procreëren; snuiven; spannen; te pakken nemen; telen; verbouwen; voor de gek houden; voortbrengen
ausheben heffen; lichten; omhoog brengen; omhoogheffen; opheffen; optillen; tillen delven; graven; ledigen; leeghalen; leegmaken; legen; loshalen; naar buiten halen; uithalen
emporheben heffen; hijsen; lichten; omhoog brengen; omhoog heffen; omhoogheffen; opheffen; optillen; tillen in de hoogte steken; naar boven tillen; omhoogheffen; omhoogsteken; omhoogtillen; verhelpen
erheben heffen; lichten; omhoog brengen; omhoog doen; omhoogheffen; opheffen; optillen; tillen eisen; hoger maken; in opstand komen; inmanen; invorderen; omhoogkomen; oprichten; opstijgen; optrekken; opvliegen; overeindzetten; rebelleren; vereisen; vergen; verhogen; verlangen; vorderen
erhöhen heffen; omhoog doen hoger maken; opdrijven; ophogen; opschroeven; opslag geven; talrijker maken; uitbreiden; veel doen stijgen; vergroten; verhogen; vermeerderen
heben heffen; lichten; omhoog brengen; omhoog doen; omhoogheffen; opheffen; optillen; tillen naar boven tillen; omhooghalen; omhoogheffen; omhoogkomen; omhoogtrekken; ophogen; opstijgen; opvliegen; verhelpen; verhogen
hinaufbringen heffen; lichten; omhoog brengen; omhoogheffen; opheffen; optillen; tillen erop vooruit gaan; naar boven brengen; naar boven leiden; naar boven voeren; omhoogbrengen; omhoogleiden; rechtop zetten; vooruitkomen; vorderen
hinaufgehen heffen; omhoog doen naar boven gaan; naar boven stappen; omhooggaan; omhoogkomen; omhooglopen; omhoogstappen; opgaan; opstijgen; opvliegen
hinaufschrauben heffen; omhoog doen hoger draaien; omhoogdraaien; opdraaien
hochheben heffen; hijsen; lichten; omhoog brengen; omhoog doen; omhoog heffen; omhoogheffen; opheffen; optillen; tillen naar boven tillen; omhoogheffen
hochnehmen heffen; lichten; omhoog brengen; omhoogheffen; opheffen; optillen; tillen naar boven tillen; omhoogheffen; verhelpen
hochschrauben heffen; omhoog doen hoger draaien; omhoogdraaien; omhoogschroeven; opdraaien
hochziehen heffen; hijsen; lichten; omhoog brengen; omhoog heffen; omhoogheffen; opheffen; optillen; tillen een snuif nemen; hieuwen; hieven; hijsen; iets ophalen; insnuiven; met een spil omhoogwerken; met een takel ophijsen; naar boven tillen; omhooghalen; omhoogheffen; omhoogkomen; omhoogtrekken; ophijsen; opsnuiven; opstijgen; opvliegen; snuiven; takelen

Wiktionary: heffen

heffen
verb
 1. (overgankelijk) op opwaartse richting doen bewegen

Cross Translation:
FromToVia
heffen aufstehen; heben; aufheben; erheben; zücken lever — Faire qu’une chose être plus haut qu’elle n’était.
heffen heben; aufheben; erheben; zücken souleverlever à une faible hauteur.

Traducciones relacionadas de heffen