Neerlandés

Traducciones detalladas de openen de neerlandés a alemán

openen:

openen verbo (open, opent, opende, openden, geopend)

 1. openen (inleiden)
  einleiten; vorstellen; einführen; hinführen; hereinführen
  • einleiten verbo (leite ein, leitest ein, leitet ein, leitete ein, leitetet ein, eingeleitet)
  • vorstellen verbo (stelle vor, stellst vor, stellt vor, stellte vor, stelltet vor, vorgestellt)
  • einführen verbo (b, führst ein, führt ein, führte ein, führtet ein, eingeführt)
  • hinführen verbo
 2. openen (openmaken; opendoen; ontsluiten)
  öffnen; aufmachen; aufschließen; entriegeln; aufschlagen
  • öffnen verbo (öffne, öffnest, öffnet, öffnete, öffnetet, geöffnet)
  • aufmachen verbo (mache auf, machst auf, macht auf, machte auf, machtet auf, aufgemacht)
  • aufschließen verbo (schließe auf, schließt auf, schloß auf, schloßt auf, aufgeschlossen)
  • entriegeln verbo (entriegele, entriegelst, entriegelt, entriegelte, entriegeltet, entriegelt)
  • aufschlagen verbo (schlage auf, schlägst auf, schlägt auf, schlug auf, schlugt auf, aufgeschlagen)
 3. openen (opendraaien; ontsluiten)
  aufmachen; losdrehen; aufschrauben; aufdrehen; losschrauben
  • aufmachen verbo (mache auf, machst auf, macht auf, machte auf, machtet auf, aufgemacht)
  • losdrehen verbo (drehe los, drehst los, dreht los, drehte los, drehtet los, losgedreht)
  • aufschrauben verbo (schraube auf, schraubst auf, schraubt auf, schraubte auf, schraubtet auf, aufgeschraubt)
  • aufdrehen verbo (drehe auf, drehst auf, dreht auf, drehte auf, drehtet auf, aufgedreht)
  • losschrauben verbo (schraube los, schraubst los, schraubt los, schraubte los, schraubtet los, losgeschraubt)
 4. openen (expanderen; uitbreiden; verruimen; )
  ausbreiten; vergrößern; erweitern; expandieren; ausbauen; ausweiten; ausdehnen
  • ausbreiten verbo (breite aus, breitest aus, breitet aus, breitete aus, breitetet aus, ausgebreitet)
  • vergrößern verbo (vergrößere, vergrößerst, vergrößert, vergrößerte, vergrößertet, vergrößert)
  • erweitern verbo (erweitere, erweiterst, erweitert, erweiterte, erweitertet, erweitert)
  • expandieren verbo
  • ausbauen verbo (baue aus, baust aus, baut aus, baute aus, bautet aus, ausgebaut)
  • ausweiten verbo (wiete aus, wietest aus, wietet aus, wietete aus, wietetet aus, ausgeweitet)
  • ausdehnen verbo (dehne aus, dehnst aus, dehnt aus, dehnte aus, dehntet aus, ausgedehnt)
 5. openen (gesprek aanknopen; ter sprake brengen; aansnijden; )
  aufwerfen; anschneiden; Gespräch anknöpfen; Zur Sprache bringen
 6. openen (toegankelijk maken; vrijgeven; openstellen)
  freigeben; veröffentlichen
  • freigeben verbo (gebe frei, gibst frei, gibt frei, gab frei, gabt frei, freigegeben)
  • veröffentlichen verbo (veröffentliche, veröffentlichst, veröffentlicht, veröffentlichte, veröffentlichtet, veröffentlicht)

Conjugaciones de openen:

o.t.t.
 1. open
 2. opent
 3. opent
 4. openen
 5. openen
 6. openen
o.v.t.
 1. opende
 2. opende
 3. opende
 4. openden
 5. openden
 6. openden
v.t.t.
 1. heb geopend
 2. hebt geopend
 3. heeft geopend
 4. hebben geopend
 5. hebben geopend
 6. hebben geopend
v.v.t.
 1. had geopend
 2. had geopend
 3. had geopend
 4. hadden geopend
 5. hadden geopend
 6. hadden geopend
o.t.t.t.
 1. zal openen
 2. zult openen
 3. zal openen
 4. zullen openen
 5. zullen openen
 6. zullen openen
o.v.t.t.
 1. zou openen
 2. zou openen
 3. zou openen
 4. zouden openen
 5. zouden openen
 6. zouden openen
en verder
 1. ben geopend
 2. bent geopend
 3. is geopend
 4. zijn geopend
 5. zijn geopend
 6. zijn geopend
diversen
 1. open!
 2. opent!
 3. geopend
 4. openend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for openen:

VerbTraducciones relacionadasOther Translations
Gespräch anknöpfen aankaarten; aanknopen; aansnijden; entameren; gesprek aanknopen; openen; opwerpen; starten; te berde brengen; ter sprake brengen
Zur Sprache bringen aankaarten; aanknopen; aansnijden; entameren; gesprek aanknopen; openen; opwerpen; starten; te berde brengen; ter sprake brengen
anschneiden aankaarten; aanknopen; aansnijden; entameren; gesprek aanknopen; openen; opwerpen; starten; te berde brengen; ter sprake brengen aankaarten; aansnijden; naar voren brengen; op tafel leggen; opmerken; ter sprake brengen; vertellen; verwoorden; voorleiden; zeggen
aufdrehen ontsluiten; opendraaien; openen hoger draaien; omhoogdraaien; opdraaien
aufmachen ontsluiten; opendoen; opendraaien; openen; openmaken aanstalten maken; afbreken; afwerken; beëindigen; consumeren; detacheren; forceren; garneren; gebruiken; losknopen; loskrijgen; losmaken; lostornen; loswerken; ontbinden; ontgrendelen; ontknopen; ontsluiten; opheffen; opmaken; opschikken; opsieren; opsmukken; optuigen; scheiden; schotels garneren; stukmaken; tooien; tornen; uithalen; uittrekken; verbreken; verbrijzelen; verbruiken; verfraaien; verluchten; versieren; zich mooi maken
aufschlagen ontsluiten; opendoen; openen; openmaken geraken; grootspreken; openslaan; opscheppen; opsnijden; snoeven; terecht komen
aufschließen ontsluiten; opendoen; openen; openmaken ontvouwen; uiteenzetten; uitleggen; verduidelijken
aufschrauben ontsluiten; opendraaien; openen vijzelen
aufwerfen aankaarten; aanknopen; aansnijden; entameren; gesprek aanknopen; openen; opwerpen; starten; te berde brengen; ter sprake brengen aanvoeren; omhoogkomen; omhoogwerpen; opengooien; openwerpen; opperen; opstijgen; opvliegen; opwerpen; poneren; te berde brengen; voorleiden
ausbauen expanderen; openen; uitbouwen; uitbreiden; uitdijen; verbreiden; vermeerderen; verruimen; verwijden aanbouwen; afmaken; afwisselen; beteren; bijbouwen; bijwerken; completeren; corrigeren; goedmaken; herstellen; herzien; perfectioneren; renoveren; repareren; talrijker maken; uitbouwen; uitbreiden; veranderen; verbeteren; vergroten; vermeerderen; vervolledigen; vervolmaken; verwisselen; volledig maken; voltooien; wijzigen
ausbreiten expanderen; openen; uitbouwen; uitbreiden; uitdijen; verbreiden; vermeerderen; verruimen; verwijden aangroeien; aanwassen; aanwinnen; aanzwellen; breder maken; breed uitmeten; de hoogte ingaan; gedijen; groeien; groter worden; omhooggaan; opzetten; spreiden; stijgen; talrijker maken; toenemen; uitbreiden; uitweiden; verbreden; vergroten; vermeerderen; verwijden; wijder maken
ausdehnen expanderen; openen; uitbouwen; uitbreiden; uitdijen; verbreiden; vermeerderen; verruimen; verwijden aangroeien; aanwassen; aanwinnen; aanzwellen; de hoogte ingaan; gedijen; groeien; groter worden; omhooggaan; opzetten; stijgen; talrijker maken; toenemen; uitbreiden; uitdijen; uitrekken; uitzwellen; vergroten; verlengen; vermeerderen
ausweiten expanderen; openen; uitbouwen; uitbreiden; uitdijen; verbreiden; vermeerderen; verruimen; verwijden aangroeien; aanwassen; aanwinnen; aanzwellen; de hoogte ingaan; gedijen; groeien; groter worden; omhooggaan; oprekken; opzetten; rekken; stijgen; talrijker maken; toenemen; uitbreiden; vergroten; vermeerderen; verwijden; wijder maken
einführen inleiden; openen afstemmen; iets in te brengen hebben; importeren; inbrengen; initiëren; inpassen; instellen; introduceren; invoeren; inwerken; kennis laten maken; mobiliseren; op gang brengen; passen in; prepareren; voorbereiden op; voorstellen
einleiten inleiden; openen beginnen; inluiden; introduceren; kennis laten maken; spuien; starten; uitwateren; voorstellen; water afvoeren; water lozen
entriegeln ontsluiten; opendoen; openen; openmaken
erweitern expanderen; openen; uitbouwen; uitbreiden; uitdijen; verbreiden; vermeerderen; verruimen; verwijden breder maken; talrijker maken; uitbreiden; verbreden; vergroten; vermeerderen; verwijden; wijder maken
expandieren expanderen; openen; uitbouwen; uitbreiden; uitdijen; verbreiden; vermeerderen; verruimen; verwijden
freigeben openen; openstellen; toegankelijk maken; vrijgeven banen; beschikbaar maken; bevrijden; delen; emanciperen; in vrijheid stellen; laten gaan; laten lopen; loslaten; losmaken; niet vasthouden; openbaren; toewijzing ongedaan maken; van de boeien ontdoen; verlossen; vrijaf geven; vrijgeven; vrijlaten; vrijmaken; vrijvechten; zich uiten
hereinführen inleiden; openen
hinführen inleiden; openen
losdrehen ontsluiten; opendraaien; openen losdraaien; losschroeven
losschrauben ontsluiten; opendraaien; openen afschroeven; losdraaien; losschroeven; openschroeven
vergrößern expanderen; openen; uitbouwen; uitbreiden; uitdijen; verbreiden; vermeerderen; verruimen; verwijden aangroeien; aanwassen; aanwinnen; aanzwellen; de hoogte ingaan; gedijen; groeien; groter worden; in-/uitzoomen; inzoomen; omhooggaan; opzetten; stijgen; talrijker maken; toenemen; uitbreiden; vergroten; vermeerderen
veröffentlichen openen; openstellen; toegankelijk maken; vrijgeven afkondigen; aflezen; afroepen; bekend maken; bekendmaken; openbaar maken; openbaren; oplezen; publiceren; uitbrengen
vorstellen inleiden; openen aanbieden; laten zien; offreren; presenteren; tentoonstellen; tonen; voorleggen
öffnen ontsluiten; opendoen; openen; openmaken losknopen; ontgrendelen; ontknopen; ontsluiten; openbaren; zich uiten

Wiktionary: openen

openen
verb
 1. laten beginnen, in bedrijf brengen
 2. ontsluiten, openmaken wat afsluit of wat gesloten is
 3. openstellen, toegankelijk maken
 4. (informatica) een bestand inladen
openen
Cross Translation:
FromToVia
openen öffnen; aufmachen open — to make something accessible
openen öffnen; aufmachen open — to make accessible to customers
openen aufschließen; entriegeln unlock — to undo or open a lock

Traducciones relacionadas de openen