Resumen
Neerlandés a alemán:   más información...
  1. overeenkomstig:
  2. Wiktionary:


Neerlandés

Traducciones detalladas de overeenkomstig de neerlandés a alemán

overeenkomstig:


Translation Matrix for overeenkomstig:

ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
entsprechend in overeenstemming met; overeenkomstig; passend bij; volgens adequaat; gepast; geschikt; juist; passend; respectievelijk
folgens in overeenstemming met; overeenkomstig; passend bij; volgens
gemäß in overeenstemming met; overeenkomstig; passend bij; volgens alsmede; alsook; conform de regel; desgelijks; dito; evenals; evenzo; in overeenstemming met; naar; naar de regel; ook; op dezelfde wijze; precies zo; zoals
in Übereinstimmung mit in overeenstemming met; overeenkomstig; passend bij; volgens
korrespondierend in overeenkomst met; overeenkomstig; volgens
kraft in overeenstemming met; overeenkomstig; passend bij; volgens krachtens
zufolge ingevolge; overeenkomstig als gevolg van; door; ingevolge; ten gevolge van
ähnlich in overeenkomst met; overeenkomstig; volgens gelijk; soortgelijk

Palabras relacionadas con "overeenkomstig":

  • overeenkomstigheid, overeenkomstige

Wiktionary: overeenkomstig

overeenkomstig
adjective
  1. übereinstimmend, einiggehen
  2. Präposition mit Dativ: entsprechend, zufolge, nach

Cross Translation:
FromToVia
overeenkomstig entsprechend according to — in proportion
overeenkomstig korrespondierend corresponding — that have a similar relationship
overeenkomstig analog; gleichartig; entsprechend analogue — Qui présente une analogie avec une autre chose.
overeenkomstig verantwortlich correspondant — Qui correspondre à quelque chose.

Traducciones relacionadas de overeenkomstig