Neerlandés

Traducciones detalladas de stationeren de neerlandés a alemán

stationeren:

stationeren verbo (stationeer, stationeert, stationeerde, stationeerden, gestationeerd)

 1. stationeren (deponeren; leggen; plaatsen; )
  setzen; legen; einstellen; hinstellen; stellen; aufstellen; installieren; unterbringen; anbringen; herstellen; abstellen; hinlegen; einräumen; ablegen; beisetzen; stationieren; einordnen; einrücken; gruppieren; abstreifen; austreiben
  • setzen verbo (setze, setzt, setzte, setztet, gesetzt)
  • legen verbo (lege, liegst, liegt, lag, lagt, gelegt)
  • einstellen verbo (r, stellst ein, stellt ein, stellte ein, stelltet ein, eingestellt)
  • hinstellen verbo (stelle hin, stellst hin, stellt hin, stellte hin, stelltet hin, hingestellt)
  • stellen verbo (stelle, stellst, stellt, stellte, stelltet, gestellt)
  • aufstellen verbo (stelle auf, stellst auf, stellt auf, stellte auf, stelltet auf, aufgestellt)
  • installieren verbo (installiere, installierst, installiert, installierte, installiertet, installiert)
  • unterbringen verbo (unterbringe, unterbringst, unterbringt, unterbracht, unterbracht)
  • anbringen verbo (bringe an, bringst an, bringt an, bracht an, brachtet an, angebracht)
  • herstellen verbo (herstelle, herstellst, herstellt, herstellte, herstelltet, hergestellt)
  • abstellen verbo (stelle ab, stellst ab, stellt ab, stellte ab, stelltet ab, abgestellt)
  • hinlegen verbo (lege hin, legst hin, legt hin, legte hin, legtet hin, hingelegt)
  • einräumen verbo (räume ein, räumst ein, räumt ein, räumte ein, räumtet ein, eingeräumt)
  • ablegen verbo (lege ab, legst ab, legt ab, legte ab, legtet ab, abgelegt)
  • beisetzen verbo (setze bei, setzt bei, setzte bei, setztet bei, beigesetzt)
  • stationieren verbo (stationiere, stationierst, stationiert, stationierte, stationiertet, stationiert)
  • einordnen verbo (ordne ein, ordnest ein, ordnet ein, ordnete ein, ordnetet ein, eingeordnet)
  • einrücken verbo (rücke ein, rückst ein, rückt ein, rückte ein, rücktet ein, eingerückt)
  • gruppieren verbo (gruppiere, gruppierst, gruppiert, gruppierte, gruppiertet, gruppiert)
  • abstreifen verbo (streife ab, streifst ab, streift ab, streifte ab, streiftet ab, abgestreift)
  • austreiben verbo (treibe aus, treibst aus, treibt aus, trieb aus, triebt aus, ausgetrieben)
 2. stationeren (plaatsen; posten; posteren)
  plazieren; stellen; postieren; einsetzen; aufstellen; installieren; deponieren
  • plazieren verbo
  • stellen verbo (stelle, stellst, stellt, stellte, stelltet, gestellt)
  • postieren verbo (postiere, postierst, postiert, postierte, postiertet, postiert)
  • einsetzen verbo (setze ein, setzt ein, setzte ein, setztet ein, eingesetzt)
  • aufstellen verbo (stelle auf, stellst auf, stellt auf, stellte auf, stelltet auf, aufgestellt)
  • installieren verbo (installiere, installierst, installiert, installierte, installiertet, installiert)
  • deponieren verbo (deponiere, deponierst, deponiert, deponierte, deponiertet, deponiert)

Conjugaciones de stationeren:

o.t.t.
 1. stationeer
 2. stationeert
 3. stationeert
 4. stationeren
 5. stationeren
 6. stationeren
o.v.t.
 1. stationeerde
 2. stationeerde
 3. stationeerde
 4. stationeerden
 5. stationeerden
 6. stationeerden
v.t.t.
 1. ben gestationeerd
 2. bent gestationeerd
 3. is gestationeerd
 4. zijn gestationeerd
 5. zijn gestationeerd
 6. zijn gestationeerd
v.v.t.
 1. was gestationeerd
 2. was gestationeerd
 3. was gestationeerd
 4. waren gestationeerd
 5. waren gestationeerd
 6. waren gestationeerd
o.t.t.t.
 1. zal stationeren
 2. zult stationeren
 3. zal stationeren
 4. zullen stationeren
 5. zullen stationeren
 6. zullen stationeren
o.v.t.t.
 1. zou stationeren
 2. zou stationeren
 3. zou stationeren
 4. zouden stationeren
 5. zouden stationeren
 6. zouden stationeren
diversen
 1. stationeer!
 2. stationeert!
 3. gestationeerd
 4. stationerend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for stationeren:

VerbTraducciones relacionadasOther Translations
ablegen deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; zetten afleggen; archiveren; bewaren; deponeren; iets neerleggen; leggen; meters maken; neerleggen; onderuit halen; opbergen; opslaan; opzij leggen; plaatsen; wegleggen; wegzetten; zetten
abstellen deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; zetten afschaffen; afzetten; bewaren; neerleggen; onderuit halen; opzij leggen; stallen; stilzetten; stoppen; tot stilstand brengen; uitdoen; uitmaken; uitschakelen; uitzetten; verhelpen; wegzetten
abstreifen deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; zetten
anbringen deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; zetten klikken; neerleggen; onderuit halen; verklappen
aufstellen deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; posten; posteren; stationeren; zetten arrangeren; betogen; bouwen; construeren; consumeren; demonstreren; formeren; gebruiken; iets op touw zetten; inrichten; installeren; muziek componeren; neerleggen; onderuit halen; opbouwen; oprichten; optrekken; overeindzetten; regelen; verbruiken
austreiben deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; zetten gaan varen; uitdrijven
beisetzen deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; zetten begraven; bijdoen; bijsluiten; bijvoegen; erbij voegen; ter aarde bestellen; toevoegen
deponieren plaatsen; posten; posteren; stationeren achterleggen; bewaren; deponeren; geld overmaken; leggen; neerleggen; opslaan; overboeken; overschrijven; overzenden; plaatsen; storten; wegleggen; zetten
einordnen deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; zetten bijzetten; inpassen; invoegen; neerleggen; neerzetten; onderuit halen; overgaan op nieuwe rijbaan; passen in; plaatsen; rangordenen; rangschikken; reglementeren; situeren; voorsorteren; zetten; zich afspelen; zich voegen
einräumen deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; zetten afdekken; afruimen; bijzetten; dulden; duren; goed vinden; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; neerleggen; neerzetten; onderuit halen; opruimen; permitteren; plaatsen; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen; zetten
einrücken deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; zetten binnenmarcheren; binnentrekken; binnenvallen; neerleggen; onderuit halen; onverwachts langskomen; opschuiven; plaats maken; verplaatsen; verzetten
einsetzen plaatsen; posten; posteren; stationeren aangrijpen; aanstellen; aanvangen; aanwenden; afstemmen; beginnen; benoemen; benutten; bezigen; gebruik maken van; gebruiken; hanteren; in functie aanstellen; inaugureren; inhuldigen; inklinken; inrichten; installeren; instellen; intreden; introduceren; invoegen; inwijden; inzet tonen; inzetten; kennis laten maken; mobiliseren; op gang komen; overgaan op nieuwe rijbaan; plechtig bevestigen; starten; toepassen; tussen zetten; van start gaan; verwedden; voorstellen; wedden
einstellen deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; zetten aannemen; aanstellen; aantrekken; afbestellen; afgelasten; afstellen; afstemmen; afzeggen; annuleren; benoemen; bewaren; detacheren; halt houden; het werk neerleggen als protest; in dienst nemen; inhuren; installeren; instellen; intrekken; neerleggen; nietig verklaren; onderuit halen; opzij leggen; staken; stoppen; tewerkstellen; uitzenden; wegzetten; werkonderbreken
gruppieren deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; zetten arrangeren; groep; groeperen; indelen; neerleggen; onderuit halen; ordenen; plaatsen; situeren; systematiseren; zich afspelen
herstellen deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; zetten fabriceren; hernieuwen; herstellen; in het leven roepen; maken; produceren; renoveren; scheppen; totstandbrengen; verbeteren; vernieuwen; vervaardigen; voortbrengen
hinlegen deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; zetten bewaren; deponeren; leggen; neerleggen; neervlijen; onderuit halen; opzij leggen; plaatsen; wegleggen; wegzetten
hinstellen deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; zetten bijzetten; neerleggen; neerzetten; onderuit halen; plaatsen; situeren; zetten; zich afspelen
installieren deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; posten; posteren; stationeren; zetten aanbrengen; aanleggen; afstemmen; inrichten; installeren; instellen; monteren en aansluiten; neerleggen; onderuit halen; plaatsen; situeren; zich afspelen
legen deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; zetten leggen; neerleggen; onderuit halen; plaatsen; zetten
plazieren plaatsen; posten; posteren; stationeren
postieren plaatsen; posten; posteren; stationeren
setzen deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; zetten achteruitgaan; afnemen; bouwen; construeren; declineren; een zet doen; gaan zitten; kelderen; met aandelen spelen; minder worden; mobiliseren; neerleggen; onderuit halen; opschuiven; plaats maken; plaatsnemen; speculeren; uitbuiken; uitzakken; verplaatsen; verzetten; zakken; zich neerzetten
stationieren deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; zetten neerleggen; onderuit halen
stellen deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; posten; posteren; stationeren; zetten neerleggen; onderuit halen
unterbringen deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; zetten aanbesteden; accommoderen; deponeren; herbergen; huisvesten; huizen; iemand huisvesten; iemand onderdak verlenen; leggen; neerleggen; onderbrengen; onderdak geven; onderdak verlenen; onderdak verschaffen; onderuit halen; plaatsen; uitbesteden; zetten