Neerlandés

Traducciones detalladas de verorberen de neerlandés a alemán

verorberen:

verorberen [znw.] sustantivo

 1. verorberen (verorbering)
  die Verzehrung; die Vertilgung

verorberen verbo (verorber, verorbert, verorberde, verorberden, verorberd)

 1. verorberen (nuttigen; eten; consumeren; )
  essen; konsumieren; gebrauchen; speisen; aufessen; aufzehren; verzehren; zu sich nehmen; aufknabbern
  • essen verbo (esse, ißt, aß, aßt, gegessen)
  • konsumieren verbo (konsumiere, konsumierst, konsumiert, konsumierte, konsumiertet, konsumiert)
  • gebrauchen verbo (gebrauche, gebrauchst, gebraucht, gebrauchte, gebrauchtet, gebraucht)
  • speisen verbo (speise, speist, speiste, speistet, gespeist)
  • aufessen verbo (esse auf, ißt auf, aß auf, aßt auf, aufgegessen)
  • aufzehren verbo (zehre auf, zehrst auf, zehrt auf, zehrte auf, zehrtet auf, aufgezehrt)
  • verzehren verbo (verzehre, verzehrst, verzehrt, verzehrte, verzehrtet, verzehrt)
  • aufknabbern verbo (knabbere auf, knabberst auf, knabbert auf, knabberte auf, knabbertet auf, aufgeknabbert)
 2. verorberen (consumeren; vreten; tot zich nemen; )
  konsumieren; bunkeren; essen; hinunterschlucken; aufessen; gebrauchen; speisen; laben; schlucken; zu Abend essen; stopfen; verzehren; verwerten; auffressen; aufzehren; füttern; verspeisen; aufbrauchen; hineinstopfen; hinunterschlingen
  • konsumieren verbo (konsumiere, konsumierst, konsumiert, konsumierte, konsumiertet, konsumiert)
  • bunkeren verbo
  • essen verbo (esse, ißt, aß, aßt, gegessen)
  • hinunterschlucken verbo (schlucke hinunter, schluckst hinunter, schluckt hinunter, schluckte hinunter, schlucktet hinunter, hinuntergeschluckt)
  • aufessen verbo (esse auf, ißt auf, aß auf, aßt auf, aufgegessen)
  • gebrauchen verbo (gebrauche, gebrauchst, gebraucht, gebrauchte, gebrauchtet, gebraucht)
  • speisen verbo (speise, speist, speiste, speistet, gespeist)
  • laben verbo (labe, labst, labt, labte, labtet, gelabt)
  • schlucken verbo (schlucke, schluckst, schluckt, schluckte, schlucktet, geschluckt)
  • zu Abend essen verbo (esse zu Abend, ißt, aß, aßet, zu Abend gegegessen)
  • stopfen verbo (stopfe, stopfst, stopft, stopfte, stopftet, gestopft)
  • verzehren verbo (verzehre, verzehrst, verzehrt, verzehrte, verzehrtet, verzehrt)
  • verwerten verbo (verwerte, verwertest, verwertet, verwertete, verwertetet, verwertet)
  • auffressen verbo (fresse auf, frißt auf, fraß auf, fraßt auf, aufgefressen)
  • aufzehren verbo (zehre auf, zehrst auf, zehrt auf, zehrte auf, zehrtet auf, aufgezehrt)
  • füttern verbo (füttre, fütterst, füttert, fütterte, füttertet, gefüttert)
  • verspeisen verbo (verspeise, verspeist, verspeiste, verspeistet, verspeist)
  • aufbrauchen verbo (brauche auf, brauchst auf, braucht auf, brauchte auf, brauchtet auf, aufgebraucht)
  • hineinstopfen verbo (stopfe hinein, stopfst hinein, stopft hinein, stopfte hinein, stopftet hinein, hineingestopft)
  • hinunterschlingen verbo (schlinge hinunter, schlingst hinunter, schlingt hinunter, schlang hinunter, schlangt hinunter, hinuntergeschlungen)
 3. verorberen (verslinden; opvreten)
  verschlingen; verdauen; verbrauchen; fressen; verzehren; verwerten; aufbrauchen; konsumieren; verwirken; aufzehren
  • verschlingen verbo (verschlinge, verslingst, verslingt, verschlang, verschlangt, verschlungen)
  • verdauen verbo (verdaue, verdaust, verdaut, verdaute, verdautet, verdaut)
  • verbrauchen verbo (verbrauche, verbrauchst, verbraucht, verbrauchte, verbrauchtet, verbraucht)
  • fressen verbo (fresse, frißt, fraß, fraßt, gefressen)
  • verzehren verbo (verzehre, verzehrst, verzehrt, verzehrte, verzehrtet, verzehrt)
  • verwerten verbo (verwerte, verwertest, verwertet, verwertete, verwertetet, verwertet)
  • aufbrauchen verbo (brauche auf, brauchst auf, braucht auf, brauchte auf, brauchtet auf, aufgebraucht)
  • konsumieren verbo (konsumiere, konsumierst, konsumiert, konsumierte, konsumiertet, konsumiert)
  • verwirken verbo (verwirke, verwirkst, verwirkt, verwirkte, verwirktet, verwirkt)
  • aufzehren verbo (zehre auf, zehrst auf, zehrt auf, zehrte auf, zehrtet auf, aufgezehrt)

Conjugaciones de verorberen:

o.t.t.
 1. verorber
 2. verorbert
 3. verorbert
 4. verorberen
 5. verorberen
 6. verorberen
o.v.t.
 1. verorberde
 2. verorberde
 3. verorberde
 4. verorberden
 5. verorberden
 6. verorberden
v.t.t.
 1. heb verorberd
 2. hebt verorberd
 3. heeft verorberd
 4. hebben verorberd
 5. hebben verorberd
 6. hebben verorberd
v.v.t.
 1. had verorberd
 2. had verorberd
 3. had verorberd
 4. hadden verorberd
 5. hadden verorberd
 6. hadden verorberd
o.t.t.t.
 1. zal verorberen
 2. zult verorberen
 3. zal verorberen
 4. zullen verorberen
 5. zullen verorberen
 6. zullen verorberen
o.v.t.t.
 1. zou verorberen
 2. zou verorberen
 3. zou verorberen
 4. zouden verorberen
 5. zouden verorberen
 6. zouden verorberen
diversen
 1. verorber!
 2. verorbert!
 3. verorberd
 4. verorberend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for verorberen:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
Vertilgung verorberen; verorbering uitroeiing; uitsterving; verdelging; verdeling
Verzehrung verorberen; verorbering
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
aufbrauchen bikken; bunkeren; consumeren; eten; naar binnen werken; nuttigen; opeten; opvreten; schransen; schrokken; tegoed doen; tot zich nemen; verorberen; verslinden; vreten; zitten proppen afdragen; consumeren; doorjagen; doorleven; doorstaan; gebruiken; opmaken; slijten; uitgeven voor een maaltijd; verbruiken; verdragen; verduren; verslijten; verteren
aufessen bikken; bunkeren; consumeren; eten; gebruiken; naar binnen werken; nuttigen; opeten; oppeuzelen; schransen; schrokken; tegoed doen; tot zich nemen; verorberen; vreten; zitten proppen binnenkrijgen; eten; kluiven; knauwen; leegeten; opeten; oppeuzelen; opslokken; opvreten; verslinden; verzwelgen; vreten; zwelgen
auffressen bikken; bunkeren; consumeren; eten; naar binnen werken; nuttigen; opeten; schransen; schrokken; tegoed doen; tot zich nemen; verorberen; vreten; zitten proppen binnenkrijgen; oppeuzelen; opslokken; opvreten; verslinden; verzwelgen; zwelgen
aufknabbern consumeren; eten; gebruiken; nuttigen; opeten; oppeuzelen; tot zich nemen; verorberen
aufzehren bikken; bunkeren; consumeren; eten; gebruiken; naar binnen werken; nuttigen; opeten; oppeuzelen; opvreten; schransen; schrokken; tegoed doen; tot zich nemen; verorberen; verslinden; vreten; zitten proppen consumeren; doorleven; doorstaan; gebruiken; leegeten; opeten; opteren; opvreten; uitgeven voor een maaltijd; verbruiken; verdragen; verduren; verteren; vreten
bunkeren bikken; bunkeren; consumeren; eten; naar binnen werken; nuttigen; opeten; schransen; schrokken; tegoed doen; tot zich nemen; verorberen; vreten; zitten proppen
essen bikken; bunkeren; consumeren; eten; gebruiken; naar binnen werken; nuttigen; opeten; oppeuzelen; schransen; schrokken; tegoed doen; tot zich nemen; verorberen; vreten; zitten proppen bikken; dineren; eten; kluiven; knauwen; leegeten; lunchen; naar binnen werken; opeten; schaften; spijzen; tafelen; uitgebreid eten; voeden; voedsel geven
fressen opvreten; verorberen; verslinden binnenkrijgen; brassen; dineren; onbeschoft eten; onfatsoenlijk eten; oppeuzelen; opslokken; opvreten; schransen; slempen; tafelen; uitgebreid eten; verslinden; verzwelgen; voleten; volproppen; volschransen; volstoppen; volvreten; vreten; zwelgen
füttern bikken; bunkeren; consumeren; eten; naar binnen werken; nuttigen; opeten; schransen; schrokken; tegoed doen; tot zich nemen; verorberen; vreten; zitten proppen azen; borstvoeding geven; de borst geven; dineren; eten geven; prooizoeken; spijzigen; tafelen; te eten geven; uitgebreid eten; voeden; voederen; voedsel geven; voeren; zogen
gebrauchen bikken; bunkeren; consumeren; eten; gebruiken; naar binnen werken; nuttigen; opeten; oppeuzelen; schransen; schrokken; tegoed doen; tot zich nemen; verorberen; vreten; zitten proppen aangrijpen; aanwenden; benutten; bezigen; consumeren; doorjagen; drugs consumeren; gebruik maken van; gebruiken; hanteren; nemen; opmaken; pakken; toepassen; utiliseren; verbruiken
hineinstopfen bikken; bunkeren; consumeren; eten; naar binnen werken; nuttigen; opeten; schransen; schrokken; tegoed doen; tot zich nemen; verorberen; vreten; zitten proppen binnenkrijgen; binnenproppen; brassen; iemand instoppen; ineen duwen; inproppen; instoppen; opslokken; proppen; schransen; slempen; toedekken; voleten; volproppen; volschransen; volstoppen; volvreten; vreten; zwelgen
hinunterschlingen bikken; bunkeren; consumeren; eten; naar binnen werken; nuttigen; opeten; schransen; schrokken; tegoed doen; tot zich nemen; verorberen; vreten; zitten proppen binnenkrijgen; doorslikken; inslikken; oppeuzelen; opslokken; opvreten; verslinden; verzwelgen; zwelgen
hinunterschlucken bikken; bunkeren; consumeren; eten; naar binnen werken; nuttigen; opeten; schransen; schrokken; tegoed doen; tot zich nemen; verorberen; vreten; zitten proppen binnenkrijgen; doorslikken; inslikken; ophopen; opkroppen; oppeuzelen; opslokken; opstapelen; opvreten; slikken; verslinden; verzwelgen; zwelgen
konsumieren bikken; bunkeren; consumeren; eten; gebruiken; naar binnen werken; nuttigen; opeten; oppeuzelen; opvreten; schransen; schrokken; tegoed doen; tot zich nemen; verorberen; verslinden; vreten; zitten proppen consumeren; dineren; drugs consumeren; gebruiken; opgebruiken; opkrijgen; opmaken; tafelen; uitgebreid eten; uitgeven voor een maaltijd; verbruiken; verteren
laben bikken; bunkeren; consumeren; eten; naar binnen werken; nuttigen; opeten; schransen; schrokken; tegoed doen; tot zich nemen; verorberen; vreten; zitten proppen laven; lenigen; lessen; tegoed doen
schlucken bikken; bunkeren; consumeren; eten; naar binnen werken; nuttigen; opeten; schransen; schrokken; tegoed doen; tot zich nemen; verorberen; vreten; zitten proppen aannemen; aanvaarden; accepteren; binnenkrijgen; cadeau aannemen; doorslikken; incorporeren; inlijven; lurken; opnemen in groter geheel; opslokken; slikken; slurpen; zuigen; zwelgen
speisen bikken; bunkeren; consumeren; eten; gebruiken; naar binnen werken; nuttigen; opeten; oppeuzelen; schransen; schrokken; tegoed doen; tot zich nemen; verorberen; vreten; zitten proppen azen; dineren; eten; eten geven; kluiven; knauwen; leegeten; opeten; opvreten; prooizoeken; spijzen; spijzigen; tafelen; te eten geven; uitgebreid eten; voeden; voederen; voeren; vreten
stopfen bikken; bunkeren; consumeren; eten; naar binnen werken; nuttigen; opeten; schransen; schrokken; tegoed doen; tot zich nemen; verorberen; vreten; zitten proppen binnenkrijgen; brassen; breeuwen; dichten; gaten dichten; gaten stoppen; ineen duwen; mazen; onbeschoft eten; opslokken; proppen; schransen; slempen; stoppen; tot constipatie leiden; voleten; volproppen; volschransen; volstoppen; volvreten; vreten; zwelgen
verbrauchen opvreten; verorberen; verslinden doorjagen; doorleven; doorstaan; interen; opgebruiken; opkrijgen; opmaken; uitgeven voor een maaltijd; verbruiken; verdragen; verduren; verteren
verdauen opvreten; verorberen; verslinden doorleven; doorstaan; verdragen; verduren; verteren
verschlingen opvreten; verorberen; verslinden binnenkrijgen; ineenvlechten; opslokken; opvreten; verslinden; vervlechten; verweven; verzwelgen; zwelgen
verspeisen bikken; bunkeren; consumeren; eten; naar binnen werken; nuttigen; opeten; schransen; schrokken; tegoed doen; tot zich nemen; verorberen; vreten; zitten proppen binnenkrijgen; eten; kluiven; knauwen; leegeten; opeten; opslokken; opvreten; vreten; zwelgen
verwerten bikken; bunkeren; consumeren; eten; naar binnen werken; nuttigen; opeten; opvreten; schransen; schrokken; tegoed doen; tot zich nemen; verorberen; verslinden; vreten; zitten proppen ten gelde maken
verwirken opvreten; verorberen; verslinden een spier verrekken; omhoogkomen; opstijgen; opvliegen; uitgeven voor een maaltijd; verbeuren; verteren
verzehren bikken; bunkeren; consumeren; eten; gebruiken; naar binnen werken; nuttigen; opeten; oppeuzelen; opvreten; schransen; schrokken; tegoed doen; tot zich nemen; verorberen; verslinden; vreten; zitten proppen binnenkrijgen; doorleven; doorstaan; eten; kluiven; knauwen; leegeten; opeten; opslokken; opvreten; uitgeven voor een maaltijd; verdragen; verduren; verteren; vreten; zwelgen
zu Abend essen bikken; bunkeren; consumeren; eten; naar binnen werken; nuttigen; opeten; schransen; schrokken; tegoed doen; tot zich nemen; verorberen; vreten; zitten proppen souperen
zu sich nehmen consumeren; eten; gebruiken; nuttigen; opeten; oppeuzelen; tot zich nemen; verorberen
Not SpecifiedTraducciones relacionadasOther Translations
verbrauchen verbruiken

Wiktionary: verorberen


Cross Translation:
FromToVia
verorberen abnutzen; aufzehren; konsumieren; verbrauchen; zehren; verzehren consommerdétruire et dénaturer par l’usage certains objets, comme vin, viande, bois, et toutes sortes de provisions.
verorberen abnutzen; aufzehren; konsumieren; verbrauchen; zehren; verzehren consumeruser, épuiser une chose ou un être jusqu’à les réduire à rien, jusqu’à les détruire.
verorberen aufessen; aufzehren dévorermanger une proie en la déchirer avec les dents.