Palabras neerlandés más recientes:

waren waar dochter file jurisdictie script proberen daarbij antwoord antwoorden machtiging kost drogen droge geven cliché ei passer ziezo aanbod verwittigen bron schrijfbenodigdheden laag varken elke elk narcis transformeren land landen Åland Land kiezen kies Kiezen sprookjesachtig omzetten omgezet voorzichtig werkgebied katoen katoenen sectie familie onderzoeker afschrijving gevouwen na eenvoudig ontzettend ontzetten geldbakje ontzet opzuigen zielenheil vangnet object skiën GSM winnen over station afwikkeling vertalen tot grondlegger voorkeur deken dek opvatting opzeggen prachtig vloeibaar rede meedoen vooral hip vergaren daar christendom ballon lijden leden hun Hun hars verwelkomen bekeren rit stilstand tegenverkeer grondgebied examen bijleren manier manieren vertellen zij medio excellent omdat overbrengen clerus rage oplossen kaak kaken belangrijk de focus focussen van VAN bezettingsgraad prijzig secretariaat werknemer suikerspin samen kermis foto attractie Kies wandelen welzijn met voorgrond waaier waaieren programma klaproos aannemen binnenkomen schema voorleggen behandelen zijn was wassen WAS korting voorspellen voorspel verwachten realistisch tor planten geplant tonen spurten spurt rest resten bestek afwezig afwezigheid koor kofferbak oefening voorstellen voorstel schreien bezorgen bezorgd hoewel rood gunning evenredig fel gelijkmatig uitputten uitputtend opeenvolgend vertragen akkoord rustig uitgaan enthousiast ontbijt ontbijten opstap opstappen feest feesten helpen oprit passen gepast contrast brengen bulken inhoud inhouden Inhoud beperken hyperlink bereiken streven aanloop

Palabras inglés más recientes:

trough file File redundant script adjourn cliche clean-up invitation vendor approval highlight consolidate consolidated cling clinging frantic setup jar happy forward station release confirm bear kneel hip observe emerge friendly friendliness provisions submit severity heart queasy grind ground hearty sample excellent supreme clergy crane underpin underpinned jeopardy malformation schema imprison imprisonment decennial say generic dilatation correspond corresponding lend Lent harden hardened excel down bulk bustle attend suspect dummy said prevalent wrinkle wrinkled reluctant weed grout oblige obliged lot meddling bullfinch concise parsimony withdraw assert understand understanding curriculum excess excessive contour ease dire increment derive penitentiary conduct intuitive giraffe hoe descent counsel obvious protest consequence deadline stumble stumbling marvelous vision yogi derivative hinge resemble competent confine whip whipping grandma measure clean cleaner elapse skirmish skirmishes leeway versus washer washers plant art arts eventually leisure shareholder stakeholder busy Busy also crèche subpoena column complete knot impermeable default intern division indigenous evolve conception unknown Unknown tadpole moderate mediate culture class -class depiction supposed bar bars barren perception drone circumstance feature tentative regulate director regulated clear clearing log logs proper preferably crackle relentless cautious dependent direction directions moment elicit enable crimp verb elder happiness sector gild nut pursuit drag moderator SOA talk Talk value