Palabras neerlandés más recientes:

lint Lint tering onderwerp onderwerpen kuiken definiëren definiërend grillen gril tandenborstel onbedoeld blesseren opbergblik amandelspijs speculaas geboortedatum juridisch maatstaf anders dialect veilig benutten voorwaarde reveil hieronder lotto-uitslagen trekkingslijst pet concern achternaam Achternaam hoes hoe voorletter voorletters made nood consequentie high-definition-dvd gevolg HD-film betoveren declareren onkies golf golven boomgaard opvoeding rooster roosteren garage net losstaand hip verzoeken uitleggen werkplaats winkel winkelen onderbouwen onderbouw oproepen gedragswijze staaf staven opbergruimte verantwoordelijk verantwoordelijke middel nakijken werkstuk drinken hopen hoop uitlaten dagen stapelen stapel brutaal ondernemen hoewel aanleunen netjes plaatsen geven melden Melden leuk dan beeld smartlap wagen waag verzadiging uitsteken vermoedelijk verwerken gelei overleven creëren missen mis waren bestuurder wichelen clever mak dromen droom deduceren arbeidsongeschikt arbeidsongeschiktheid temperament uitkering pleeggezin willen wil vastberaden vastberadenheid door nederig nederigheid vormen gevormd riet horen stijlvol Suriname pil pillen hiërarchie Hiërarchie uitstellen overdrijven risico reserve diploma rok waarderen gewaardeerd sportief stressbestendig betrouwbaar betrouwbaarheid uitzondering eerlijk eerlijkheid reanimeren familiair interesse thema instelling uitstraling leergierig cursus fysicus daarnaast weide efficiënt ophopen opkroppen dooi dooien schroef slaan sla bereiken bereik zuurkool klavecimbel tweeledig afleveren aanleveren omkomen jullie vervangen invoeren ingevoerd printer schuifdeur beschouwen beschouwend spiegel aantrekken waterpokken leerproces steeg hoeslaken hoeslakens hoofdambtenaar directie blijken blijk kookplaat lichtsensor speeltuin arbeidsvoorwaarden bevolking bijscholing

Palabras inglés más recientes:

chilly chill bold fierce detergent uptight free freed mellow yellow preposition canister livid decipher asphyxiate asphyxiation guestbook stew dialect mandatory despite eager benevolent injury pet concern hoe emerge emerging consequence quiet quieting composure baffle baffled tarpaulin tentative curmudgeon rooster roost phallus lush adjective know pile hoop reason reasonable appropriate instruction snip sniper once density topography temperament row submission novel ability brat door heave learn ailment Usher groomsman resign resigned reserve handwriting sweat diploma forge forged glamourous preserve preserved cast divine prosperous merchandise pulpit studious irreplaceable inquisitive physicist entity meadow efficient palate palatable pasture bend wine two-jointed interference human adverb delays duty duties assess mirror Mirror tangerine emphasize cringer assessment ruddy sales sale Sales sibling chapel reception magisterial angle neglect complete wreath procurement graze laborious require requiring particular bogeyman certain cubical bell flounder care wobble pedestrian phenomenon outline outlined sleek conveyance deem view mercenary delude extraordinary astronomer astronomers coalition competence hike rumple rumpled imagination spark atrocity fortunate result chuckle slam resent appeal disgrace after loot resilient good broche screw curfew courtyard genome head header salvage liquidity pain eventually unconventional identify stud lid LID pour cloth armour hesitate hesitating scrub loathe resulting hegemony geometry considerably keystone jaw maintenance schedule though regression manufacture