Palabras neerlandés más recientes:

hoogachtend hoogachten veel velen muurbloempje lied mouw werken werk Werk baan banen veranderen elektrisch produceren producer solliciteren vallen val kokosmelk werkzaamheden werkzaamheid afscheiden afgescheiden te al vanwege mooi detail hier overzicht Overzicht zien gezien gebreken lactose verhuizen functioneren fabriek uitstoten samenvoegen gemakkelijk hem kerstlied stijgen zeespiegel verplicht verplichten sterk sterken kwaal aandoening snoeien snoei doktersbezoek afwikkelen wedijveren wedijver aanpassen aangepast mij Mij favoriet resultaat muts bedenking helder voorstellen voorstel broer helderdenkend doorzetten dicht dichtheid eind cursus van VAN fee opruimen reserveonderdeel exemplaar retour pacemaker ambitie prijsverlaging mensen mens werkstuk toevoeging een opleiding zolder verwerken eten badkamer ongeopend beschikbaar Griekenland zenden dienen land landen Åland Land slaapkamer de bulken in invaren innen drukken drukte gunstig douane durven durf maand naar openhaard discount boven samenhang weten wet sok sokken minuten afschrikken wellen hun Hun hartklopping verstelbaar versieren tenslotte roeren roer gebeurtenis document documenten Documenten complementair focus focussen kwetsbaar inbrengen inbreng schaduw schaduwen missen mist map karton jammer jammeren overleg overleggen verdriet langzaam klusje schakel schakelen doorvoeren doorvoer doorvaren waarschuwing arsenaal krab krabben jaar opstarten driedelig verzamelen brok verwachten verkoudheid moeten regulier verband verbannen afbakenen hond rekeninghouder zijn daarom opheffen ophef binnenkort zelfstandig aan variant afschrijven afgeschreven oneerlijk waarschijnlijk bidden begrip verduidelijken degelijk

Palabras inglés más recientes:

currency Currency degradation deteriorate deterioration detail earpiece remit dole lactose fine reflexive know-how gravity deem wage wages mention mentioned bargain replenish replenishment haphazard transit persuade thought fare target meagre van VAN fee condemn receipt refund authorise haggle abbreviation abbreviate contemplate bulk captive reduction retreat secluded seclude discount outright unravel purchase Hun moreover furthermore overview Overview anneal secure thrive noun tenacity incentive armoury appalling jammer accompany accompanied capture arbitrary refute aristocratic involve heedless amend revise shrine mean land Åland mature Mature compromise rumour delight delighted checker checkers vestibule accountability ambiguity dazzle latch latches silence obscure IWW shimmer shimmering chairman slither swear not nod avoid express expressive architect door job concurrent appeal appealing factor remainder pursue pursuing substantial breed specialist kern mind refrigerator leverage suffocate decide decided caretaker janitor choke appreciate appreciation joke marshmallow match relay crack rooster roost after-sales honor honored forfeit honour honoured string perform performer receive know rot salutation rotting bigotry sustain hover overflow tonsil rumen lessor view View bargains rash aluminium gloomy oddity deposit stump conscious consciousness aware awareness joyless sweet dreams affect maladjusted canvas slack moderate variant arsenic available baby fascinate fascination acknowledge conflict remittance alleviate trade gamma stereotype stereotyped incest aneurysm dismantle dismantling persuasion consistency viable look