Resumen
Neerlandés a inglés:   más información...
 1. onderzoek:
 2. onderzoeken:
 3. Wiktionary:
 4. User Contributed Translations for onderzoek:
  • enquiry, scrutiny


Neerlandés

Traducciones detalladas de onderzoek de neerlandés a inglés

onderzoek:

onderzoek [het ~] sustantivo

 1. het onderzoek (navorsing; inspectie)
  the analysis; the examination; the inspection; the visitation; the check up
 2. het onderzoek
  the investigation

Translation Matrix for onderzoek:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
analysis inspectie; navorsing; onderzoek analyse; analyseren; boekbespreking; ontleden; recensie
check up inspectie; navorsing; onderzoek check up
examination inspectie; navorsing; onderzoek check up; controle; inspectie; kennisneming; keuring; ondervraging; overhoring; proefwerk; repetitie; schoolexamen; test; testen; toets; verhoor; verhoring; verkenning
inspection inspectie; navorsing; onderzoek bezichtigen; bezichtiging; controle; controledienst; inspectie; inzage; kennisneming; keuring
investigation onderzoek enquête; nasporing; navorsing; ondervraging; opsporing; speurwerk; traceerwerk
visitation inspectie; navorsing; onderzoek visitatie

Palabras relacionadas con "onderzoek":


Definiciones relacionadas de "onderzoek":

 1. het precies kijken wat er aan de hand is1
  • dit is een onderzoek naar drugsgebruik op scholen1

Wiktionary: onderzoek

onderzoek
noun
 1. het onderzoeken van iets
onderzoek
noun
 1. the act of investigating
 2. the act of examining something, often closely
 3. physical examination
 4. inquiry or examination

Cross Translation:
FromToVia
onderzoek research Forschung — das Suchen nach Lösungen zu wissenschaftlichen Problemstellungen
onderzoek investigation; inquest; inquiry; probe; survey enquêterecherche méthodique d’informations précises.
onderzoek search; quest; searching; seeking; exploration; investigation; research; study; survey rechercheaction de rechercher.

onderzoek forma de onderzoeken:

onderzoeken verbo (onderzoek, onderzoekt, onderzocht, onderzochten, onderzocht)

 1. onderzoeken (naspeuren; nasporen)
  to research
  – inquire into 2
  • research verbo (researches, researched, researching)
   • the students had to research the history of the Second World War for their history project2
  to investigate; study
 2. onderzoeken (beproeven; testen; keuren)
  to examine; to verify; to inspect; to test; to check; to control; to try
  • examine verbo (examines, examined, examining)
  • verify verbo (verifies, verified, verifying)
  • inspect verbo (inspects, inspected, inspecting)
  • test verbo (tests, tested, testing)
  • check verbo (checks, checked, checking)
  • control verbo (controls, controlled, controlling)
  • try verbo (tries, tried, trying)
 3. onderzoeken (vorsen; speuren)
  to inquire
  • inquire verbo (inquires, inquired, inquiring)
 4. onderzoeken (verkennen; aftasten)
  to explore
  • explore verbo (explores, explored, exploring)

Conjugaciones de onderzoeken:

o.t.t.
 1. onderzoek
 2. onderzoekt
 3. onderzoekt
 4. onderzoeken
 5. onderzoeken
 6. onderzoeken
o.v.t.
 1. onderzocht
 2. onderzocht
 3. onderzocht
 4. onderzochten
 5. onderzochten
 6. onderzochten
v.t.t.
 1. heb onderzocht
 2. hebt onderzocht
 3. heeft onderzocht
 4. hebben onderzocht
 5. hebben onderzocht
 6. hebben onderzocht
v.v.t.
 1. had onderzocht
 2. had onderzocht
 3. had onderzocht
 4. hadden onderzocht
 5. hadden onderzocht
 6. hadden onderzocht
o.t.t.t.
 1. zal onderzoeken
 2. zult onderzoeken
 3. zal onderzoeken
 4. zullen onderzoeken
 5. zullen onderzoeken
 6. zullen onderzoeken
o.v.t.t.
 1. zou onderzoeken
 2. zou onderzoeken
 3. zou onderzoeken
 4. zouden onderzoeken
 5. zouden onderzoeken
 6. zouden onderzoeken
en verder
 1. ben onderzocht
 2. bent onderzocht
 3. is onderzocht
 4. zijn onderzocht
 5. zijn onderzocht
 6. zijn onderzocht
diversen
 1. onderzoek!
 2. onderzoekt!
 3. onderzocht
 4. onderzoekend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for onderzoeken:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
check cheque; controleren; schaak
control afstelknop; beheer; beheersing; bescherming; bestrijding; besturing; besturingselement; bewaking; controle; hoede; mate van bekwaamheid; surveillance; toezicht; voogdij; zeggenschap; zelfbeheersing; zorg
research research
study artsenpraktijk; cursus; kursus; leergang; oefenstuk; praktijk; studeerkamer; studeervertrek; studie; werkkamer
test beproeving; bezoeking; chemische verbinding; computertoets; ergernis; grief; kwelling; maatstaf; nood; probeersel; proef; proefwerk; reagens; repetitie; temptatie; test; toets; toetssteen
try inspanning; poging; probeersel
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
check beproeven; keuren; onderzoeken; testen aankruisen; beheersen; bekijken; beproeven; beteugelen; bezichtigen; checken; controleren; examineren; hertellen; iets opzoeken; inspecteren; intomen; merken; nagaan; nakijken; narekenen; natellen; natrekken; nazoeken; overhoren; proberen; testen; toetsen; uitproberen; uittesten; verifiëren
control beproeven; keuren; onderzoeken; testen bedaren; bedwingen; beheersen; bekijken; beteugelen; bezichtigen; controleren; examineren; in bedwang houden; inbinden; inspecteren; intomen; keuren; manipuleren; matigen; onder gezag brengen; onderwerpen; overhoren; schouwen; temmen; testen; toetsen; zich bedwingen
examine beproeven; keuren; onderzoeken; testen aanschouwen; aanvragen; aanzoeken; bekijken; beproeven; bezichtigen; bezien; controleren; examen afnemen; examineren; fouilleren; inspecteren; keuren; nagaan; nakijken; overhoren; proberen; schouwen; testen; toetsen; uitnodigen; uitproberen; uittesten; verzoeken; visiteren; vragen
explore aftasten; onderzoeken; verkennen aftasten; afvoelen; bevoelen; exploreren; koloniseren; settelen; vestigen
inquire onderzoeken; speuren; vorsen navragen
inspect beproeven; keuren; onderzoeken; testen aanschouwen; bekijken; bezichtigen; bezien; controleren; examineren; inspecteren; keuren; kijken; monsteren; monsters nemen; nagaan; nakijken; overzien; schouwen; toeschouwen
investigate naspeuren; nasporen; onderzoeken checken; doorvorsen; nagaan; naspeuring doen; natrekken; neuzen; rechercheren; snuffelen; speuren; verifiëren
research naspeuren; nasporen; onderzoeken documenteren; iets opzoeken; naspeuren; naspeuring doen; nasporen; navorsen; nazoeken; rechercheren; snuffelen; speuren
study naspeuren; nasporen; onderzoeken aanleren; bestuderen; blokken; eigen maken; instuderen; leerstof erin stampen; leren; naspeuren; nasporen; navorsen; onderwijzen; oppikken; opsteken; studeren; verwerven; vossen
test beproeven; keuren; onderzoeken; testen aanvragen; aanzoeken; beproeven; examen afnemen; examineren; keuren; op de proef stellen; overhoren; proberen; proeven; testen; toetsen; uitnodigen; uitproberen; uittesten; verzoeken; vragen
try beproeven; keuren; onderzoeken; testen aanproberen; aanvragen; aanzoeken; beproeven; berechten; betrachten; keuren; op de proef stellen; passen; pogen; proberen; proeven; smaken; testen; toetsen; trachten; uitnodigen; uitproberen; uittesten; vervolgen; verzoeken; vragen
verify beproeven; keuren; onderzoeken; testen aantonen; bekijken; bewijzen; bezichtigen; controleren; iets opzoeken; inspecteren; nagaan; nakijken; nazoeken; staven; verifieren; zekerstellen
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
check ruiten

Palabras relacionadas con "onderzoeken":


Definiciones relacionadas de "onderzoeken":

 1. precies kijken wat er aan de hand is1
  • de politie onderzocht de diefstal1

Wiktionary: onderzoeken

onderzoeken
verb
 1. (overgankelijk) de oorzaak of reden van iets bestuderen
onderzoeken
verb
 1. to examine
 2. to inquire into, study
 3. to discover
 4. to examine or investigate something systematically
 5. to inspect; to examine

Cross Translation:
FromToVia
onderzoeken investigate untersuchen — etwas analysieren oder erforschen, sich etwas sehr genau anschauen, um es zu verstehen
onderzoeken examine; peruse; study; question; scrutinize examinerobserver avec attention, avec réflexion.
onderzoeken explore; investigate; research; prospect; survey; study explorerparcourir une région inconnue qu’on venir de découvrir pour en connaître la situation, l’étendue, les mœurs, etc.
onderzoeken search; frisk; rummage fouiller — Traductions à trier suivant le sens

Traducciones relacionadas de onderzoek