Resumen
Neerlandés a inglés:   más información...
 1. uitnodigen:
 2. Wiktionary:


Neerlandés

Traducciones detalladas de uitnodigen de neerlandés a inglés

uitnodigen:

uitnodigen verbo (nodig uit, nodigt uit, nodigde uit, nodigden uit, uitgenodigd)

 1. uitnodigen (engageren; inviteren)
  to invite; to engage; to invoke; to enlist; to initiate; operationalize; to begin; to call in
  • invite verbo (invites, invited, inviting)
  • engage verbo (engages, engaged, engaging)
  • invoke verbo (invokes, invoked, invoking)
  • enlist verbo (enlists, enlisted, enlisting)
  • initiate verbo (initiates, initiated, initiating)
  • begin verbo (begins, beginning)
  • call in verbo (calls in, called in, calling in)
 2. uitnodigen (aanzoeken; vragen; verzoeken; aanvragen)
  to request; to require; to ask; apply to; to appeal; to query; to petition; to beg; to examine; to pretest; to test; to try out; to try
  • request verbo (requests, requested, requesting)
  • require verbo (requires, required, requiring)
  • ask verbo (asks, asked, asking)
  • apply to verbo
  • appeal verbo (appeals, appealed, appealing)
  • query verbo (queries, queried, querying)
  • petition verbo (petitions, petitioned, petitioning)
  • beg verbo (begs, begged, begging)
  • examine verbo (examines, examined, examining)
  • pretest verbo (pretests, pretested, pretesting)
  • test verbo (tests, tested, testing)
  • try out verbo (tries out, tried out, trying out)
  • try verbo (tries, tried, trying)
 3. uitnodigen
  to invite
  – To ask someone to engage in an instant conversation. 1
  • invite verbo (invites, invited, inviting)

Conjugaciones de uitnodigen:

o.t.t.
 1. nodig uit
 2. nodigt uit
 3. nodigt uit
 4. nodigen uit
 5. nodigen uit
 6. nodigen uit
o.v.t.
 1. nodigde uit
 2. nodigde uit
 3. nodigde uit
 4. nodigden uit
 5. nodigden uit
 6. nodigden uit
v.t.t.
 1. heb uitgenodigd
 2. hebt uitgenodigd
 3. heeft uitgenodigd
 4. hebben uitgenodigd
 5. hebben uitgenodigd
 6. hebben uitgenodigd
v.v.t.
 1. had uitgenodigd
 2. had uitgenodigd
 3. had uitgenodigd
 4. hadden uitgenodigd
 5. hadden uitgenodigd
 6. hadden uitgenodigd
o.t.t.t.
 1. zal uitnodigen
 2. zult uitnodigen
 3. zal uitnodigen
 4. zullen uitnodigen
 5. zullen uitnodigen
 6. zullen uitnodigen
o.v.t.t.
 1. zou uitnodigen
 2. zou uitnodigen
 3. zou uitnodigen
 4. zouden uitnodigen
 5. zouden uitnodigen
 6. zouden uitnodigen
en verder
 1. ben uitgenodigd
 2. bent uitgenodigd
 3. is uitgenodigd
 4. zijn uitgenodigd
 5. zijn uitgenodigd
 6. zijn uitgenodigd
diversen
 1. nodig uit!
 2. nodigt uit!
 3. uitgenodigd
 4. uitnodigend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for uitnodigen:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
appeal aanlokkelijkheid; aantrekkelijkheid; aanvraag; appèl; attractiviteit; bede; bekoorlijkheid; bekoring; betovering; bezwaarschrift; fascinatie; petitie; rechtsmiddel; rekest; rekwest; smeekbede; smeekgebed; verzoek; verzoekschrift
initiate adept; ingewijde; insider
petition aanvraag; bezwaarschrift; claim; eis; petitie; rekest; rekwest; smeekschrift; verzoekschrift; vordering
query eis; query; vordering; vraag
request aanvraag; bede; bod; eis; interpellatie; motie; opvragen; opvraging; propositie; smeekbede; smeekgebed; verzoek; voorstel; voorstel doen; vordering; vraag
test beproeving; bezoeking; chemische verbinding; computertoets; ergernis; grief; kwelling; maatstaf; nood; probeersel; proef; proefwerk; reagens; repetitie; temptatie; test; toets; toetssteen
try inspanning; poging; probeersel
try out eerste voorstelling; première
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
appeal aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen aantekenen; appelleren; appèl aantekenen; beroepen; bidden; smeken; verzet aantekenen; verzoeken; vragen
apply to aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen
ask aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen bidden; navragen; smeken; verzoeken; vraag stellen; vragen
beg aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen bedelen; bidden; schooien; smeken; soebatten; verzoeken; vragen
begin engageren; inviteren; uitnodigen aanbinden; aanbreken; aanknopen; aanvangen; beginnen; een begin nemen; erbij betrekken; inluiden; intreden; inzetten; op gang komen; starten; van start gaan
call in engageren; inviteren; uitnodigen aanlopen; aanroepen; bijhalen; binnen halen; binnenroepen; inroepen; inviteren; komen aanlopen; terugeisen; terugvorderen
engage engageren; inviteren; uitnodigen aangrijpen; aanmelden; aanmonsteren; aannemen; aantrekken; aanwenden; benutten; engageren; erbij betrekken; gebruiken; in dienst nemen; inhuren; inschrijven; toepassen; verbintenis aangaan
enlist engageren; inviteren; uitnodigen aanmelden; aanroepen; annexeren; inlijven; inroepen; inschrijven; intekenen; inviteren; opgeven; overnemen; subscriberen
examine aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen aanschouwen; bekijken; beproeven; bezichtigen; bezien; controleren; examen afnemen; examineren; fouilleren; inspecteren; keuren; nagaan; nakijken; onderzoeken; overhoren; proberen; schouwen; testen; toetsen; uitproberen; uittesten; visiteren
initiate engageren; inviteren; uitnodigen aankaarten; aansnijden; aanvoeren; entameren; erbij betrekken; inaugureren; inhuldigen; initiëren; inwijden; naar voren brengen; ontgroenen; op gang brengen; op tafel leggen; opperen; opwerpen; plechtig bevestigen; poneren; suggereren; te berde brengen; ter sprake brengen
invite engageren; inviteren; uitnodigen aanlokken; lokken; meelokken; noden; verleiden; verlokken; voortlokken; weglokken
invoke engageren; inviteren; uitnodigen aanroepen; inroepen; inviteren
operationalize engageren; inviteren; uitnodigen erbij betrekken
petition aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen aanvragen; rekwestreren; verzoeken; vragen
pretest aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen beproeven; proberen; testen; toetsen; uitproberen; uittesten
query aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen aanvragen; bidden; rekwestreren; smeken; verzoeken; vraag stellen; vragen
request aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen aanvragen; bidden; rekwestreren; smeken; verzoeken; vragen
require aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen behoeven; benodigen; eisen; nodig hebben; vereisen; vergen; verlangen
test aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen beproeven; examen afnemen; examineren; keuren; onderzoeken; op de proef stellen; overhoren; proberen; proeven; testen; toetsen; uitproberen; uittesten
try aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen aanproberen; beproeven; berechten; betrachten; keuren; onderzoeken; op de proef stellen; passen; pogen; proberen; proeven; smaken; testen; toetsen; trachten; uitproberen; uittesten; vervolgen
try out aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen beproeven; proberen; testen; toetsen; uitproberen; uittesten
- vragen

Sinónimos de "uitnodigen":


Definiciones relacionadas de "uitnodigen":

 1. ertoe aanmoedigen2
  • het weer nodigt uit tot een flinke wandeling2
 2. verzoeken je gast te zijn2
  • ik nodigde hem uit te komen logeren2

Wiktionary: uitnodigen

uitnodigen
verb
 1. iemand verzoeken iets bij te wonen
uitnodigen
verb
 1. ask for the presence or participation of someone
 2. to invite

Cross Translation:
FromToVia
uitnodigen invite einladen — jemanden freundlich auffordern, bitten, zu kommen oder mitzugehen, um gemeinsam etwas zu tun
uitnodigen invite inviterconvier, prier de se trouver, de se rendre quelque part, d’assister à quelque cérémonie, etc.