Neerlandés

Traducciones detalladas de vocht de neerlandés a inglés

vocht:

vocht [de ~] sustantivo

 1. de vocht (vloeistof; nat)
  the fluid; the moisture; the liquid; the humidity; the moistness; the juice
 2. de vocht (vochtigheid; nattigheid)
  the humidity; the moisture; the wetness; the dampness

Translation Matrix for vocht:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
dampness nattigheid; vocht; vochtigheid humiditeit; klamheid; natheid; nattigheid; vochtigheid; vochtigheidsgehalte
fluid nat; vloeistof; vocht
humidity nat; nattigheid; vloeistof; vocht; vochtigheid humiditeit; luchtvochtigheid; vochtigheidsgehalte
juice nat; vloeistof; vocht jus; sap; sapje; vruchtensap
liquid nat; vloeistof; vocht
moistness nat; vloeistof; vocht humiditeit; klamheid; natheid; nattigheid; vochtigheid; vochtigheidsgehalte
moisture nat; nattigheid; vloeistof; vocht; vochtigheid
wetness nattigheid; vocht; vochtigheid humiditeit; natheid; nattigheid; vochtigheid
AdjectiveTraducciones relacionadasOther Translations
fluid liquide; vloeibaar
liquid humide; liquide; nat; slap; vloeibaar; vochtig; waterachtig; waterig

Palabras relacionadas con "vocht":

 • vochtten, vochten

Wiktionary: vocht

vocht
noun
 1. a moderate degree of wetness

vechten:

vechten verbo (vecht, vocht, vochten, gevochten)

 1. vechten (knokken; bakkeleien; duelleren; kampen; matten)
  to fight; scuffle; to scrap
  • fight verbo (fights, fought, fighting)
  • scuffle verbo
  • scrap verbo (scraps, scrapped, scrapping)
 2. vechten (strijd voeren; strijden; kampen)
  to struggle; to fight; wage ware; keep up the struggle; put up a fight
 3. vechten (matten; strijden; knokken)
  mat; to quarrel; to fight
  • mat verbo
  • quarrel verbo (quarrels, quarreled, quarreling)
  • fight verbo (fights, fought, fighting)

Conjugaciones de vechten:

o.t.t.
 1. vecht
 2. vecht
 3. vecht
 4. vechten
 5. vechten
 6. vechten
o.v.t.
 1. vocht
 2. vocht
 3. vocht
 4. vochten
 5. vochten
 6. vochten
v.t.t.
 1. heb gevochten
 2. hebt gevochten
 3. heeft gevochten
 4. hebben gevochten
 5. hebben gevochten
 6. hebben gevochten
v.v.t.
 1. had gevochten
 2. had gevochten
 3. had gevochten
 4. hadden gevochten
 5. hadden gevochten
 6. hadden gevochten
o.t.t.t.
 1. zal vechten
 2. zult vechten
 3. zal vechten
 4. zullen vechten
 5. zullen vechten
 6. zullen vechten
o.v.t.t.
 1. zou vechten
 2. zou vechten
 3. zou vechten
 4. zouden vechten
 5. zouden vechten
 6. zouden vechten
diversen
 1. vecht!
 2. vecht!
 3. gevochten
 4. vechtend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

vechten [znw.] sustantivo

 1. vechten (strijden)
  the fighting

Translation Matrix for vechten:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
fight gedonderjaag; geravot; gestoei; gevecht; handgemeen; kloppartij; knokpartij; matpartij; stoeierij; stoeipartij; strijden; vechtpartij
fighting strijden; vechten
mat kelkenbakje; mat; matje; onderlegger; onderleggers; onderzetter; onderzetters; placemat; placemats; tafelmatje; tafelmatjes
quarrel botsing; conflict; debat; dispuut; geschil; kwestie; meningsverschil; onenigheid; redestrijd; redetwist; ruzie; twist; twistgesprek; woordenstrijd; woordenwisseling
scrap afvalmateriaal; afvalstof; flard; homp; knipsel; lap; lor; metaal afval; oud ijzer; prul; schroot; snipper; stukje papier; uitvaagsel; uitval; vod; vodje
scuffle gevecht; handgemeen; kloppartij; knokpartij; matpartij; strijden; vechtpartij
struggle gevecht; geworstel; kamp; strijd; worsteling
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
fight bakkeleien; duelleren; kampen; knokken; matten; strijd voeren; strijden; vechten bekampen; bestrijden; bevechten; de strijd aanbinden
keep up the struggle kampen; strijd voeren; strijden; vechten
mat knokken; matten; strijden; vechten
put up a fight kampen; strijd voeren; strijden; vechten
quarrel knokken; matten; strijden; vechten bakkeleien; bekampen; bekvechten; bestrijden; bevechten; hakketakken; in onmin geraken; kiften; kijven; krakelen; ruzie maken; ruzieën; ruziën; twisten
scrap bakkeleien; duelleren; kampen; knokken; matten; vechten laten uitvallen; tot schroot verwerken; vernietigen
scuffle bakkeleien; duelleren; kampen; knokken; matten; vechten kleine gevechten leveren; schermutselen
struggle kampen; strijd voeren; strijden; vechten de strijd aanbinden; opboksen; protesteren; strijden tegen; tegenspartelen; tegenstribbelen; vechten tegen; verzetten
wage ware kampen; strijd voeren; strijden; vechten
- strijden
AdjectiveTraducciones relacionadasOther Translations
fighting strijdend
mat beslagen; dof; glansloos; grauwkleurig; grijs; mat

Sinónimos de "vechten":


Definiciones relacionadas de "vechten":

 1. elkaar aanpakken met vuisten, wapens, of andere middelen1
  • de soldaten vechten tegen de vijand1
 2. je ergens voor inspannen1
  • hij vecht voor een eigen zaak1

Wiktionary: vechten

vechten
verb
 1. strijd leveren
vechten
verb
 1. to engage in combat
 2. to contend in physical conflict
 3. to fight; to struggle for victory
 4. (intransitive) to join in battle; to contend in fight
 5. to strive, to labour in difficulty, to fight

Cross Translation:
FromToVia
vechten battle; fight; struggle; strive; contend bataillerlivrer de petits combats.
vechten fight; struggle; strive; contend; battle combattreattaquer son ennemi, ou en soutenir l’attaque.
vechten fight; struggle; strive; contend; battle lutter — Traductions à trier

Traducciones relacionadas de vocht