Neerlandés

Traducciones detalladas de volgens de neerlandés a inglés

volgens:


Translation Matrix for volgens:

AdjectiveTraducciones relacionadasOther Translations
according in overeenkomst met; overeenkomstig; volgens
- conform
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
according to in overeenstemming met; overeenkomstig; passend bij; volgens blijkens
as per in overeenstemming met; overeenkomstig; passend bij; volgens
consistent with in overeenkomst met; overeenkomstig; volgens
in accordance with in overeenstemming met; overeenkomstig; passend bij; volgens als gevolg van; bevestigend; conform; conform de regel; door; ingevolge; naar de regel; overeenstemmend; ten gevolge van

Palabras relacionadas con "volgens":


Sinónimos de "volgens":


Definiciones relacionadas de "volgens":

 1. gelijk aan1
  • alles verliep volgens plan1
 2. zoals iemand of iets het zegt1
  • volgens de weerman gaat het regenen vandaag1

Wiktionary: volgens

volgens
preposition
 1. geeft een bron aan voor de gegeven redenering
volgens
en-prep
 1. according to
 2. based on statement
adverb
 1. precisely as

Cross Translation:
FromToVia
volgens according to gemäßPräposition mit Dativ: entsprechend, zufolge, nach
volgens according to selon — D’après, eu égard à, conformément à, d’une manière correspondant à, en proportion, en fonction de

volgen:

volgen verbo (volg, volgt, volgde, volgden, gevolgd)

 1. volgen (achternalopen; achternagaan; nalopen)
  to follow; to pursue; to ensue; to track; to chase; to run after; to go after
  • follow verbo (follows, followed, following)
  • pursue verbo (pursues, pursued, pursuing)
  • ensue verbo (ensues, ensued, ensuing)
  • track verbo (tracks, tracked, tracking)
  • chase verbo (chases, chased, chasing)
  • run after verbo (runs after, ran after, running after)
  • go after verbo (goes after, went after, going after)
 2. volgen (vergezellen; begeleiden; chaperonneren; )
  to accompany; to conduct; come along with; to chaperon; to escort; to walk along
  • accompany verbo (accompanies, accompanied, accompanying)
  • conduct verbo (conducts, conducted, conducting)
  • chaperon verbo (chaperons, chaperoned, chaperoning)
  • escort verbo (escorts, escorted, escorting)
  • walk along verbo (walks along, walked along, walking along)
 3. volgen (opvolgen; navolgen)
  to follow; to imitate
  • follow verbo (follows, followed, following)
  • imitate verbo (imitates, imitated, imitating)
 4. volgen (achtervolgen; achternazitten; nazitten)
  to pursue; to chase; to persecute; to haunt; to run after
  • pursue verbo (pursues, pursued, pursuing)
  • chase verbo (chases, chased, chasing)
  • persecute verbo (persecutes, persecuted, persecuting)
  • haunt verbo (haunts, haunted, haunting)
  • run after verbo (runs after, ran after, running after)
 5. volgen
  to watch
  – To monitor an e-mail conversation or newsgroup thread. The headers for messages in a watched conversation appear in a different color, which makes them easier to find in a message list. 2
  • watch verbo (watches, watched, watching)

Conjugaciones de volgen:

o.t.t.
 1. volg
 2. volgt
 3. volgt
 4. volgen
 5. volgen
 6. volgen
o.v.t.
 1. volgde
 2. volgde
 3. volgde
 4. volgden
 5. volgden
 6. volgden
v.t.t.
 1. heb gevolgd
 2. hebt gevolgd
 3. heeft gevolgd
 4. hebben gevolgd
 5. hebben gevolgd
 6. hebben gevolgd
v.v.t.
 1. had gevolgd
 2. had gevolgd
 3. had gevolgd
 4. hadden gevolgd
 5. hadden gevolgd
 6. hadden gevolgd
o.t.t.t.
 1. zal volgen
 2. zult volgen
 3. zal volgen
 4. zullen volgen
 5. zullen volgen
 6. zullen volgen
o.v.t.t.
 1. zou volgen
 2. zou volgen
 3. zou volgen
 4. zouden volgen
 5. zouden volgen
 6. zouden volgen
en verder
 1. ben gevolgd
 2. bent gevolgd
 3. is gevolgd
 4. zijn gevolgd
 5. zijn gevolgd
 6. zijn gevolgd
diversen
 1. volg!
 2. volgt!
 3. gevolgd
 4. volgend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

volgen [znw.] sustantivo

 1. volgen (achtervolgen)
  the pursuing; the following; the tailing

Translation Matrix for volgen:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
chase achtervolging
conduct gedrag; gedragswijze; handelwijze; manier; optreden
escort begeleiding; escorte; geleide; konvooischip; stoet; vergezellen; volgstoet
following achtervolgen; volgen daaropvolgend
haunt sluiphol
pursuing achtervolgen; volgen
tailing achtervolgen; volgen rondwarende schaduwen; schaduwen; schimmen
track afstand; baan; baanvak; buitenweg; dreef; etappe; hielspoor; landweg; nummer; paadje; pad; parcours; rails; ronde; route; spoor; spoorbaan; spoorweg; spoorwegwissel; tournee; traject; trekpad; wagenspoor; weg; wissel
watch bewaking; controle; hoede; horloge; op wacht staan; surveillance
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
accompany begeleiden; chaperonneren; escorteren; geleiden; meegaan; meelopen; vergezellen; volgen afvoeren; begeleiden; meedragen; wegbrengen; wegdragen; wegsjouwen; wegslepen; wegvoeren
chaperon begeleiden; chaperonneren; escorteren; geleiden; meegaan; meelopen; vergezellen; volgen
chase achternagaan; achternalopen; achternazitten; achtervolgen; nalopen; nazitten; volgen jachten; najagen; nastreven; opdrijven; ophitsen; opjagen; trachten te verkrijgen; vervolgen; voortjagen
come along with begeleiden; chaperonneren; escorteren; geleiden; meegaan; meelopen; vergezellen; volgen
conduct begeleiden; chaperonneren; escorteren; geleiden; meegaan; meelopen; vergezellen; volgen dirigeren; orkest dirigeren
ensue achternagaan; achternalopen; nalopen; volgen
escort begeleiden; chaperonneren; escorteren; geleiden; meegaan; meelopen; vergezellen; volgen
follow achternagaan; achternalopen; nalopen; navolgen; opvolgen; volgen een fusie aangaan; fuseren; komen na; nakomen; navolgen; samengaan
go after achternagaan; achternalopen; nalopen; volgen
haunt achternazitten; achtervolgen; nazitten; volgen najagen; nastreven; spoken; trachten te verkrijgen; vervolgen
imitate navolgen; opvolgen; volgen falsificeren; imiteren; kopiëren; nabootsen; nadoen; namaken; navolgen; naäpen; vervalsen
persecute achternazitten; achtervolgen; nazitten; volgen najagen; nastreven; trachten te verkrijgen; vervolgen
pursue achternagaan; achternalopen; achternazitten; achtervolgen; nalopen; nazitten; volgen najagen; nastreven; trachten te verkrijgen; vervolgen; zich bezighouden met
run after achternagaan; achternalopen; achternazitten; achtervolgen; nalopen; nazitten; volgen
track achternagaan; achternalopen; nalopen; volgen bijhouden; in hetzelfde spoor lopen; sporen
walk along begeleiden; chaperonneren; escorteren; geleiden; meegaan; meelopen; vergezellen; volgen begeleiden; wegbrengen
watch volgen aanblikken; aandacht erbij houden; aankijken; aanzien; begluren; bekijken; bewaken; bezichtigen; blikken; blikken werpen; gadeslaan; gluren; in de gaten houden; in het oog houden; inspecteren; kijken; observeren; opletten; oppassen; patrouilleren; schouwen; surveilleren; toekijken; toeschouwen; toezicht houden; toezien; uitkijken; voorzichtig zijn; waarnemen; waken; wakker blijven; zien
AdjectiveTraducciones relacionadasOther Translations
following komend; navolgend; onderstaande; volgend; volgende
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
following naar aanleiding van

Palabras relacionadas con "volgen":


Antónimos de "volgen":


Definiciones relacionadas de "volgen":

 1. achter iemand of iets aan gaan1
  • de hond volgt mij voortdurend1
 2. er aandacht aan geven en het begrijpen1
  • ik kon het gesprek goed volgen1
 3. er geregeld aan deelnemen1
  • hij volgt een opleiding1
 4. er logisch uit voortvloeien1
  • uit zijn verklaring volgt dat hij het niet gedaan kan hebben1
 5. erna komen1
  • op de dag volgt de nacht1

Wiktionary: volgen

volgen
verb
 1. achterna gaan
volgen
verb
 1. to follow
 2. to be a logical consequence of
 3. to live one’s life according to
 4. to go or come after in physical space
 5. to be present at
 6. to travel down a particular way or course of action
noun
 1. The act of listening, carrying out surveillance on

Cross Translation:
FromToVia
volgen result; amount; adjoin; conduct; guide; lead; channel; wage; bring; drive; exit; go out; alight; emerge; leave; quit; accomplish; attain; get; reach; achieve; arrive at aboutirtoucher par un bout.
volgen follow; result; amount résulter — S’ensuivre. — note Il s’emploie pour marquer les inductions, les conséquences qu’on tirer d’un discours, d’un raisonnement, d’un examen, d’une recherche, etc.
volgen follow; come after; succeed; trail; abide by; abide; travel suivre — Traductions à trier suivant le sens

Traducciones relacionadas de volgens