Neerlandés

Traducciones detalladas de betekenis de neerlandés a español

betekenis:

betekenis [de ~ (v)] sustantivo

 1. de betekenis (inhoud)
  el significado; el sentido
 2. de betekenis (beduidenis; bedoeling; beduiding)
  la intención; el significado; la significación; la idea
 3. de betekenis (waarde; belang; zin)
  el valor; el precio; el significado; la importancia
 4. de betekenis
  la intención

Translation Matrix for betekenis:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
idea bedoeling; beduidenis; beduiding; betekenis begrip; benul; besef; bewustzijn; denkbeeld; doorzicht; fantasie; gedachte; gezichtspunt; gezindheid; idee; intelligentie; interpretatie; inzicht; lezing; mening; mentale voorstelling; notie; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; overval; pienterheid; schranderheid; slimheid; standpunt; vaststaande mening; verbeelding; visie; zienswijze
importancia belang; betekenis; waarde; zin belang; belangrijkheid; deftigheid; eerbiedwaardigheid; gedragenheid; gewichtigheid; plechtigheid; plechtstatigheid; statigheid; voornaamheid; vormelijkheid
intención bedoeling; beduidenis; beduiding; betekenis deftigheid; distinctie; gedistingeerdheid; geneigdheid; gerichtheid; inhoud; neiging; oogmerk; opzet; oriëntatie; plan; strekking; tendens; trend; voornaamheid; voornemen; wat ergens in zit; welgemanierdheid
precio belang; betekenis; waarde; zin prijs; prijskaartje
sentido betekenis; inhoud aanvoelen; doel; feeling; gevoel; instinct; intuïtie; nut; orgaan; zin; zintuig
significación bedoeling; beduidenis; beduiding; betekenis strekking; tendens
significado bedoeling; beduidenis; beduiding; belang; betekenis; inhoud; waarde; zin
valor belang; betekenis; waarde; zin belang; dapperheid; gewichtigheid; instelling; koenheid; kostbaarheid; manhaftigheid; moed; onversaagdheid; prijzigheid; verdienstelijkheid; waarde; waardepapier
- zin
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
sentido gevoelig; gevoelvol; sentimenteel

Palabras relacionadas con "betekenis":

 • betekenissen

Sinónimos de "betekenis":


Definiciones relacionadas de "betekenis":

 1. wat je belangrijk vindt1
  • ik hecht geen betekenis aan een dure auto1
 2. wat bedoeld wordt1
  • ken je de betekenis van dit verkeersbord?1

Wiktionary: betekenis

betekenis
noun
 1. wat iets betekent, waar iets voor staat

Cross Translation:
FromToVia
betekenis denotación denotation — primary or explicit meaning
betekenis denotación denotation — something signified or referred to
betekenis significado meaning — definition or connotation of a word
betekenis significado; acepción; sentido; significación sense — semantics term
betekenis significado significance — extent to which something matters
betekenis significado significance — meaning
betekenis significado Bedeutung — Sinn einer Information, Handlung oder Sache
betekenis provecho; ventaja; interés; importancia intérêt — Ce qui importer, ce qui convient, en quelque manière que ce soit, à l’utilité, à l’avantage d’une personne ou d’une collectivité, d’un individu ou d’une personne morale, en ce qui concerner soit leur bien physique et matériel, soit leur bien
betekenis sentido; significado; signification; acepción; aceptación sens — Signification
betekenis sentido; sentido corporal; significado senssignification, ce que quelque chose veut dire.
betekenis acepción; sentido; significación; significado signification — Ce que signifie une chose ; sens attacher à une chose.

Traducciones relacionadas de betekenis