Neerlandés

Traducciones detalladas de hardheid de neerlandés a español

hardheid:

hardheid [de ~ (v)] sustantivo

 1. de hardheid (kalkgehalte)
  la firmeza

Translation Matrix for hardheid:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
firmeza hardheid; kalkgehalte beslistheid; bestand zijn; bestendigheid; gedecideerdheid; gewisheid; hechtheid; onbuigzaamheid; onomstotelijkheid; onverbrekelijkheid; onvermurwbaarheid; onverzettelijkheid; onwankelbaarheid; onwrikbaarheid; soliditeit; standvastigheid; stelligheid; stevigheid; vastberadenheid; vastbeslotenheid; vastheid; vastigheid; zekerheid

Palabras relacionadas con "hardheid":


Wiktionary: hardheid


Cross Translation:
FromToVia
hardheid dureza hardness — quality of being hard
hardheid aspereza; asperidad aspéritéqualité de ce qui est raboteux, inégal.
hardheid austeridad austéritérigueur des pratiques et des doctrines religieux, mortification des sens et de l’esprit.

hard:


Translation Matrix for hard:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
alto halt
fuerte citadel; deurslot; kasteel; ridderkasteel; ridderslot; slot; sterke kant; sterke zijde
AdjectiveTraducciones relacionadasOther Translations
- gauw; luid
AdverbTraducciones relacionadasOther Translations
mucho heel veel; veel
Not SpecifiedTraducciones relacionadasOther Translations
- snel
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
alto ho
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
acelerado hard; keihard; met hoge snelheid bespoedigd; sneller gemaakt; versneld
agitado hard; hardop; luid bewogen; bezet; druk; drukbezet; geagiteerd; gehaast; gejaagd; geprikkeld; gestressed; geërgerd; geïrriteerd; haastig; hectisch; heftig; jachtig; joelend; levendig; onbeheerst; ongedurig; onrustig; onstuimig; roerig; rusteloos; schreeuwend; turbulent; veelbewogen; verhit; woelig
agudo hard; hoog; schel; scherp; schril; snerpend acuut; adrem; behendig; beklemmend; bekwaam; bijdehand; bitter teleurgesteld; clever; doordringend; felle; gevat; handig; indringend; intelligent; intens; intensief; kien; knellend; kundig; met een scherp oog; nauwlettend; nijpend; pienter; puntig; raak; schel klinkend; scherp; scherp gepunt; scherpklinkend; scherpzinnig; schrander; slim; smartelijk; snedig; snugger; spits; uitgekookt; uitgeslapen; vaardig; verbitterd; vlijmend; vlijmscherp
alto hard; hardop; luid; luid klinkend breed; enorm; fors; groot; heel erg; hoog; hoog gegroeid; hoog gerezen; hooggelegen; in zeer hoge mate; lang; luid; luidkeels; reuze; uit de kluiten gewassen; uit volle borst
bestial hard; hardvochtig; onbarmhartig; ongenadig barbaars; beestachtig; bruut; dierlijk; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; wreed
brusco hard; hardhandig; onzacht; ruw abrupt; agressief; bits; bitter teleurgesteld; bot; bruusk; eensklaps; fel; felle; gewelddadig; hanig; ineens; kattig; kortaf; korzelig; meedogenloos; nors; onderdrukt; ongedacht; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvriendelijk; onzacht; opeens; opgekropt; pinnig; plots; plotseling; plotsklaps; scherp; schielijk; snauwend; snauwerig; snibbig; spinnig; verbeten; verbitterd; verkropt; vinnig; vlijmend; wreed; wrevelig; zonder omhaal
brutal hard; hardvochtig; onbarmhartig; ongenadig agressief; barbaars; beestachtig; bruut; gewelddadig; inhumaan; meedogenloos; monsterlijk; onmenselijk; wreed
bullicioso hard; hardop; luid opzichtig; protserig; roezemoezig; schreeuwerig
cruel emotieloos; gevoelloos; hard; hardvochtig; harteloos; liefdeloos; onbarmhartig; ongenadig; ongevoelig; zielloos barbaars; beestachtig; bot; bruut; inhumaan; kortaf; meedogenloos; monsterlijk; onmenselijk; wreed; zonder omhaal
despiadado emotieloos; gevoelloos; hard; hardvochtig; harteloos; liefdeloos; onbarmhartig; ongenadig; ongevoelig; zielloos nietsontziend
duro emotieloos; gevoelloos; hard; hardhandig; hardop; hardvochtig; harteloos; liefdeloos; luid; onbarmhartig; ongenadig; ongevoelig; onzacht; ruw; zielloos agressief; direct; doordringend; eigenwijs; eigenzinnig; genadeloos; gewelddadig; hardhoofdig; indringend; lastig; meedogenloos; moeilijk; niet makkelijk; onbarmhartig; onbuigzaam; ongemakkelijk; ongenadig; ongezouten; onverzettelijk; schel klinkend; scherp; stijfjes; stijfkoppig; stug; taai; volhoudend; week; zwaar; zwak
en voz alta hard; hardop; luid; luid klinkend luid; luidkeels; opzichtig; protserig; schreeuwerig; uit volle borst
estrepitoso hard; hardop; luid
estruendoso hard; hardop; luid opzichtig; protserig; schreeuwerig
fuerte hard; hardop; hoog; keihard; luid; met hoge snelheid; schel; scherp; schril; snerpend bitter teleurgesteld; blijvend; breed; dapper; degelijke; doordringend; duurzaam; duurzame; felle; ferm; fiks; flink; fors; fysiek sterk; grimmig; heldhaftig; heroïsch; indringend; intens; intensief; kloek; krachtig; massief; met een krachtige uitwerking; moedig; moreel sterk; onderdrukt; onverschrokken; opgekropt; pittig; potig; robuust; schel klinkend; scherp; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd; stout; stoutmoedig; straf; struis; uit de kluiten gewassen; verbeten; verbitterd; verkropt; zwaar; zwaargebouwd
inconmovible emotieloos; gevoelloos; hard; hardvochtig; harteloos; liefdeloos; ongevoelig; zielloos onaandoenlijk; onverstoorbaar
inflexible hard; hardop; luid gestreng; niet toegevend; onbuigzaam; onverbiddelijk; onverbiddelijke; onvermurwbaar; onverzettelijk; stijfkoppig; streng; stug; taai
insensible emotieloos; gevoelloos; hard; hardvochtig; harteloos; liefdeloos; onbarmhartig; ongenadig; ongevoelig; zielloos dikhuidig; geen pijn voelend; gevoelloos; niet-voelend; onaandoenlijk; onbegaan; ongevoelig
mucho hard; hardop; luid bijzonder; boordevol; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; dikwijls; excessief; extreem; frequent; heel erg; hogelijk; intens; intensief; meermaals; menigmaal; pijnlijk; regelmatig; ten zeerste; uitermate; uiterst; vaak; veel; veelvuldig; volop; zeer; zeerste
muy hard; hardop; luid behoorlijk; behoorlijke; bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; dikwijls; erg; excessief; extreem; fantastisch; formidabel; frequent; geducht; geweldig; heel erg; hogelijk; in hoge mate; intens; intensief; meermaals; menigmaal; pijnlijk; prachtig; regelmatig; ten zeerste; uitermate; uiterst; vaak; veel; veelvuldig; zeer; zeerste
penetrante hard; hoog; schel; scherp; schril; snerpend beklemmend; bijtende; doordringend; indringend; indringende; indringerig; knellend; nijpend; op afgebeten toon; penetrant; schel klinkend; scherp; schril; smartelijk; snijdend; stekend; vlijmend; vlijmscherp
riguroso hard; hardop; luid bindend; bitter teleurgesteld; dwingend; exact; felle; guur; kil; onvermurwbaar; precies; punctueel; rigoureus; stipt; streng; strikt; stringent; verbitterd
ruidoso hard; hardop; luid gehorig; joelend; lawaaierig; luid; luidruchtig; opzichtig; protserig; rumoerig; schreeuwend; schreeuwerig
severo emotieloos; gevoelloos; hard; hardop; hardvochtig; harteloos; liefdeloos; luid; ongevoelig; zielloos corpulent; dik; doordringend; gestreng; gezet; indringend; lijvig; niet toegevend; onvermurwbaar; schel klinkend; scherp; streng; strikt; stringent; vlijmend; vlijmscherp; zwaarlijvig
sin corazón emotieloos; gevoelloos; hard; hardvochtig; harteloos; liefdeloos; ongevoelig; zielloos
sin miramientos hard; hardvochtig; onbarmhartig; ongenadig
tremendo hard; hardvochtig; onbarmhartig; ongenadig aanmerkelijk; aanzienlijk; afgrijselijk; afschuwelijk; angstwekkend; beduidend; behoorlijk; betoverend; bliksems; dreigend; eng; enorm; extravagant; flink; fors; geducht; gigantisch; godgeklaagd; groot; groots; grootschalig; gruwelijk; heel erg; heel groot; hemeltergend; ijzingwekkend; immens; in hoge mate; in zeer hoge mate; kolossaal; luisterrijk; magnifiek; onmetelijk; ontzettend; overmatig; prachtig; reusachtig; reuze; riant; schandalig; schandelijk; schitterend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; schromelijk; ten hemel schreiend; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; verregaand; verschrikkelijk; vervaarlijk; vreeswekkend; vreselijk; week; zeer ergerlijk; zwak
tumultuoso hard; hardop; luid joelend; opzichtig; protserig; schreeuwend; schreeuwerig
velozmente hard; hardop; keihard; luid; met hoge snelheid rap; snel; vlot; vlug

Palabras relacionadas con "hard":

 • hardheid, harder, hardere, hardst, hardste

Sinónimos de "hard":


Antónimos de "hard":


Definiciones relacionadas de "hard":

 1. heel erg1
  • je hebt je rust hard nodig1
 2. met grote vaart1
  • hij rijdt veel te hard1
 3. hevig of krachtig1
  • er stond een harde wind1
 4. met veel kalk erin1
  • het water is hier hard1
 5. moeilijk of zwaar1
  • dat is erg hard voor hem1
 6. niet goed in te drukken1
  • het vriest, dus de grond is hard1
 7. streng en zonder medelijden1
  • de minister neemt harde maatregelen1
 8. waar bewijzen voor zijn1
  • de harde cijfers tonen aan dat hij gelogen heeft1
 9. krachtig, overduidelijk te horen1
  • die harde muziek komt van boven1

Wiktionary: hard


Cross Translation:
FromToVia
hard insensible; desconsiderado; cruel callous — emotionally hardened
hard duro hard — resistant to pressure
hard difícil; duro hard — severe
hard duro hard — of water, high in dissolved calcium compounds
hard fuerte loud — of a sound
hard fuerte laut — von Ton und Stimmen : stark, intensiv
hard austero austère — Qui est rigoureux pour le corps et qui mortifier les sens et l’esprit. — note Se dit surtout des doctrines et des pratiques religieux.
hard duro; firme; difícil dur — Qui, par suite de sa fermeté, est difficile à pénétrer, à entamer.
hard fuerte; intenso sonore — Qui rendre un son.
hard inclemente; severo; adusto sévère — Qui est rigide, sans indulgence.

Traducciones relacionadas de hardheid