Resumen
Neerlandés a español:   más información...
  1. iemand van de plaats dringen:


Neerlandés

Traducciones detalladas de iemand van de plaats dringen de neerlandés a español

iemand van de plaats dringen:

iemand van de plaats dringen verbo

  1. iemand van de plaats dringen (verdringen)

Translation Matrix for iemand van de plaats dringen:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
arrancar aanslingeren; aanzwengelen; afdwingen; afrukken; losrukken; ontwringen
empujar aanstoten; porren
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
arrancar iemand van de plaats dringen; verdringen aandrijven; aansporen; aanvangen; afbedelen; afrukken; afscheuren; aftrekken; beginnen; ergens uitscheuren; gebrek hebben; iem. afdwingen; in werking stellen; inluiden; loskrijgen; losmaken; losrukken; losscheuren; lostornen; lostrekken; neerhalen; neersabelen; nijpen; ontrukken; onttrekken; ontworstelen; ontwringen; open krijgen; openkrijgen; opkrikken; opstarten; opwekken; prikkelen; rooien; starten; stimuleren; tornen; uithalen; uitrukken; uitscheuren; uittrekken; van het lijf trekken; van start gaan; wegrukken; zich door te worstelen bevrijden
empujar iemand van de plaats dringen; verdringen aanduwen; aanjagen; aansporen; aanzetten; aanzwiepen; doordouwen; doorzetten; dringen; duwen; een por geven; indrukken; induwen; motiveren; opdrijven; opduwen; opendrukken; openstoten; opjutten; opzwepen; porren; sterk prikkelen; stoten; voortbewegen; voortdrijven; voortduwen; voortjagen; vooruitduwen; wegjagen
esconder iemand van de plaats dringen; verdringen achterhouden; bedekken; bemantelen; beschermen; bescherming bieden; beschutten; hullen; inhullen; maskeren; omhullen; verbergen; verduisteren; verheimelijken; verhullen; verschuilen; versluieren; verstoppen; wegsteken; wegstoppen
reprimir iemand van de plaats dringen; verdringen bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; de kop indrukken; eronder krijgen; in bedwang houden; intomen; klein krijgen; matigen; onderdrukken
suplantar iemand van de plaats dringen; verdringen onderkruipen
suprimir iemand van de plaats dringen; verdringen afschaffen; laten uitvallen; opdoeken; opheffen; te niet doen

Traducciones relacionadas de iemand van de plaats dringen