Neerlandés

Traducciones detalladas de instinct de neerlandés a español

instinct:

instinct [het ~] sustantivo

  1. het instinct (aandrift; drift)
    el ardor; el amor; el deseo; la aficiones; el afán; la pasión; la deriva; el fervor; el instinto; el apasionamiento
  2. het instinct (intuïtie; gevoel)
    el sentimiento; el instinto; el sentido; la impresión; la deriva; el presentimiento; el acicate; el estímulo; el humor; la impulsión; el arranque; el empuje; el impulso; el arrebato
  3. het instinct (natuurdrift; aandrift)
    el instinto; la intuición

Translation Matrix for instinct:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
acicate gevoel; instinct; intuïtie
aficiones aandrift; drift; instinct
afán aandrift; drift; instinct aandrang; aandrift; ambitie; begeerte; begeren; begerige ijver; drang; drift; eerzucht; gauwigheid; gehaastheid; geploeter; gezwindheid; gezwoeg; graagte; gretigheid; haast; haastigheid; heftig verlangen; hevig verlangen; ijl; impuls; lust; neiging; noeste vlijt; overijling; rapheid; rapiditeit; schielijkheid; smachten; snelheid; spoed; tempo; vaart; verlangen; vlotheid; vlugheid; wens; wensen; zucht
amor aandrift; drift; instinct beminde; duifje; geliefde; genegenheid; gevoeligheid; gezel; hartelijkheid; hartje; hartsvriendin; innigheid; kameraadje; liefde; liefje; liefkozing; liefste; lieve; maatje; minnares; poepje; scharreltje; schat; schatje; schattebout; scheetje; snoes; tederheid; vriendin; vriendinnetje; zachtheid
apasionamiento aandrift; drift; instinct enthousiasme; gedrevenheid; gevoeligheid; hartelijkheid; innigheid; liefkozing; tederheid; zachtheid
ardor aandrift; drift; instinct aandrift; begeren; bruine rot; daadkracht; drift; driftstroom; elan; energie; esprit; felheid; fut; gloed; gloeiing; hartstocht; heftigheid; hevigheid; hitte; houtrot; ijver; ijverigheid; intensiteit; kracht; lust; momentum; naarstigheid; nijverheid; noestigheid; passie; pit; puf; seksuele begeerte; smachten; verlangen; vlam; vlijt; vlijtigheid; voortgedreven vee; vuur; warmte; wensen; werklust; werkzaamheid; ziel; zucht
arranque gevoel; instinct; intuïtie aanzet; initiatief; ontlading; opstarten; plotselinge uitbarsting
arrebato gevoel; instinct; intuïtie aanval; bevlieging; drift; driftstroom; felheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht; ontlading; opwelling; plotselinge uitbarsting; vlaag; voortgedreven vee
deriva aandrift; drift; gevoel; instinct; intuïtie drift; voortgedreven vee
deseo aandrift; drift; instinct bede; begeerte; begeren; drift; geilheid; genoegen; genot; heftig verlangen; hevig verlangen; hitsigheid; jool; leut; lust; opgewondenheid; plezier; pret; seksuele begeerte; smachten; verlangen; verzoek; vraag; wellust; wens; wensen; zin; zucht
empuje gevoel; instinct; intuïtie aandrift; band; boekdeel; daadkracht; deel; doortastendheid; dynamiek; elasticiteit; energie; esprit; fut; geluidsniveau; katoen; katoenstof; kracht; momentum; ondernemingslust; pit; puf; stuwkracht; vliegreis; vliegtocht; vlucht; volume; voortstuwing; vruchtenpit; werklust
estímulo gevoel; instinct; intuïtie aanmoediging; aansporen; aansporing; aanzet; animering; bemoediging; borrel; borreltje; hartversterking; impuls; instigatie; opkikker; opkikkertje; opmontering; opvrolijking; opwekking; prikkel; steun; stimulans; stimulatie; stimulering; vertroosting
fervor aandrift; drift; instinct aandrift; bruine rot; daadkracht; drift; energie; enthousiasme; esprit; felheid; fut; gedrevenheid; genoegen; genot; heftigheid; hevigheid; houtrot; intensiteit; kracht; lust; momentum; puf; seksuele begeerte; voortgedreven vee; wellust; werklust
humor gevoel; instinct; intuïtie bui; geestesgesteldheid; geestestoestand; geestigheid; gemoedsgesteldheid; gemoedsstemming; gemoedstoestand; gesteldheid; gril; humeur; humor; indruk; instelling; kuur; luim; nuk; positie; psychische toestand; staat; stemming; toestand
impresión gevoel; instinct; intuïtie advertentieaanvraag; afdruksel; algehele indruk; gedaante; gevoel; gewaarwording; impressie; indruk; schim; sensatie; stereotype; totale indruk
impulsión gevoel; instinct; intuïtie aandrijfmechanisme; aandrijving; aandrijvingsmechanisme; drijfwerk; motor
impulso gevoel; instinct; intuïtie aandrang; aandrift; aanmoediging; aansporing; aanzet; animering; drang; drift; hartstocht; impuls; initiatief; neiging; opwekking; passie; prikkel; stagnatie; stimulans; stimulering; stuwing; vuur
instinto aandrift; drift; gevoel; instinct; intuïtie; natuurdrift drift; genoegen; genot; lust; seksuele begeerte; wellust
intuición aandrift; instinct; natuurdrift aanvoelen; feeling; gevoel
pasión aandrift; drift; instinct drift; genegenheid; genoegen; genot; gloed; hartstocht; hartstochtelijkheid; innigheid; jool; leut; liefde; lust; overgave; passie; plezier; pret; seksuele begeerte; vurigheid; vuur; wellust
presentimiento gevoel; instinct; intuïtie voorgevoel
sentido gevoel; instinct; intuïtie aanvoelen; betekenis; doel; feeling; gevoel; inhoud; nut; orgaan; zin; zintuig
sentimiento gevoel; instinct; intuïtie aanvoelen; bewogenheid; deelname; deelneming; feeling; gevoel; participatie; sentiment; sympathie
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
estímulo stimulans
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
arrebato impulsief; in een opwelling
sentido gevoelig; gevoelvol; sentimenteel

Palabras relacionadas con "instinct":


Wiktionary: instinct


Cross Translation:
FromToVia
instinct instinto instinct — a natural or inherent impulse or behaviour
instinct instinto InstinktZoologie, Tierpsychologie: Tieren angeborene, nicht gesteuerte Verhaltensweise in bestimmen Situationen