Neerlandés

Traducciones detalladas de overeenkomstig de neerlandés a español

overeenkomstig:


Translation Matrix for overeenkomstig:

AdjectiveTraducciones relacionadasOther Translations
conforme a in overeenkomst met; in overeenstemming met; ingevolge; overeenkomstig; passend bij; volgens als gevolg van; analoog; blijkens; conform; conform de regel; door; eender; eenvormig; evenzo; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; identiek; ingevolge; naar de regel; net zo; overeenstemmend; soortgelijk; ten gevolge van
Not SpecifiedTraducciones relacionadasOther Translations
compatible compatibel; conform
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
acorde con in overeenstemming met; overeenkomstig; passend bij; volgens
compatible in overeenstemming met; overeenkomstig; passend bij; volgens compatibel; verenigbaar
con arreglo a in overeenstemming met; ingevolge; overeenkomstig; passend bij; volgens analoog; eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; hierna; hiernaar; hierop; identiek; met inachtneming; na dit; net zo; soortgelijk; vanhier
con motivo de ingevolge; overeenkomstig om; vanwege; wegens
de acuerdo con in overeenkomst met; in overeenstemming met; ingevolge; overeenkomstig; passend bij; volgens als gevolg van; analoog; conform; daarmee overeenkomend; door; eender; eenvormig; evenzo; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; identiek; in overeenstemming met; ingevolge; net zo; overeenstemmend; soortgelijk; ten gevolge van
en virtud de ingevolge; overeenkomstig krachtens
según in overeenkomst met; overeenkomstig; volgens naargelang; naarmate; volgens welke; waarnaar
semejante in overeenstemming met; overeenkomstig; passend bij; volgens analoog; dergelijk; dergelijke; dusdanig; eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; identiek; net zo; op elkaar lijkend; overeenkomend; soortgelijk; zo een; zo'n; zodanig; zoiets; zulk; zulke

Palabras relacionadas con "overeenkomstig":

  • overeenkomstigheid, overeenkomstige

Wiktionary: overeenkomstig

overeenkomstig
adjective
  1. gelijkenis vertonend

Cross Translation:
FromToVia
overeenkomstig según; acorde a; de acuerdo a according to — in proportion
overeenkomstig correspondiente corresponding — that have a similar relationship
overeenkomstig de acuerdo con; sobre; según gemäßPräposition mit Dativ: entsprechend, zufolge, nach
overeenkomstig conforme konformübereinstimmend, einiggehen
overeenkomstig análogo; análoga analogue — Qui présente une analogie avec une autre chose.
overeenkomstig responsable; congruente correspondant — Qui correspondre à quelque chose.

Traducciones relacionadas de overeenkomstig