Resumen


Neerlandés

Traducciones detalladas de slotbeschouwing de neerlandés a español

slotbeschouwing:

slotbeschouwing [de ~ (v)] sustantivo

  1. de slotbeschouwing (conclusie)
    la conclusión; el fin; el desenlace; la finalización; la contemplación final; el final; la cerradura; la terminación

Translation Matrix for slotbeschouwing:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
cerradura conclusie; slotbeschouwing afsluiting; citadel; deurslot; dichtmaken; fietsslot; het afsluiten; kasteel; knip; knipslot; knipsluiting; ridderkasteel; ridderslot; slot; sluiting; sluitingen
conclusión conclusie; slotbeschouwing afhaken; beëindiging; conclusie; einde; eindigen; eindsom; gevolgtrekking; kappen; ophouden; slot; slotsom; sluiting; staken; uitscheiden
contemplación final conclusie; slotbeschouwing
desenlace conclusie; slotbeschouwing beëindiging; einde; slot; sluiting
fin conclusie; slotbeschouwing beëindiging; citadel; crypte; deurslot; doel; doeleinde; doelschijf; doelstelling; einde; eindpunt; eindstreep; end; finale; finish; finishlijn; graf; grafplaats; intentie; inzet; kasteel; meet; moedwil; onderaardse gang; oogmerk; ridderkasteel; ridderslot; rustplaats; slot; sluiting; streven; toeleg; uiteinde; volbrenging; voltooiing; voornemen
final conclusie; slotbeschouwing beslissende wedstrijd; beslissingswedstrijd; beëindiging; citadel; einde; eindpunt; eindstreep; eindstrijd; finale; finish; finishlijn; kasteel; laatste gedeelte; laatste opvoering; meet; ridderkasteel; ridderslot; slot; slotnummer; slotstuk; sluiting; sluitstuk; uiteinde
finalización conclusie; slotbeschouwing afbouwen; afhaken; beëindiging; completering; einde; eindigen; kappen; ophouden; slot; sluiting; staken; uitscheiden; voltooiing
terminación conclusie; slotbeschouwing afbouwen; afwerking; completering; einde; eindpunt; eindstreep; finish; finishlijn; meet; volbrenging; voltooiing
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
final achterste; definitieve; finaal; laatste; ten slotte; uiteindelijk

Palabras relacionadas con "slotbeschouwing":