Resumen


Neerlandés

Traducciones detalladas de uitbeelding de neerlandés a español

uitbeelding:

uitbeelding [de ~ (v)] sustantivo

  1. de uitbeelding (nadere beschrijving; omschrijving; descriptie)
    la descripción más detallada; la definición; la especificación
  2. de uitbeelding (verpersonificatie; vertolking)
    la interpretación; la imitación; la personificación

Translation Matrix for uitbeelding:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
definición descriptie; nadere beschrijving; omschrijving; uitbeelding begripsbepaling; bepaling; definitie; definiëring; determinatie; hekwerk; karakterisering; kenschets; omschrijving; profielschets; rasterwerk; signalement; typering
descripción más detallada descriptie; nadere beschrijving; omschrijving; uitbeelding
especificación descriptie; nadere beschrijving; omschrijving; uitbeelding bekend feit; gegeven; lijst; lijst van gegevens; opgaaf; opgave; overzicht; signalement; specificatie; staat; staatje
imitación uitbeelding; verpersonificatie; vertolking duplicaat; falsificatie; iemand nadoen; imitatie; kopie; nabootsing; namaak; navolging; nep; verkleding; vermomming; vervalsing
interpretación uitbeelding; verpersonificatie; vertolking beschouwing; denkbeeld; duiding; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opheldering; opinie; opvatting; standpunt; toelichting; tolken; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklarende uitleg; verklaring; versie; vertaling; vertolking; visie; zienswijze
personificación uitbeelding; verpersonificatie; vertolking belichaming; incarnatie; personificatie; stijlfiguur; verpersoonlijking; vleeswording
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
imitación namaak; navolging

Palabras relacionadas con "uitbeelding":

  • uitbeeldingen

Wiktionary: uitbeelding


Cross Translation:
FromToVia
uitbeelding representación depiction — lifelike image