Resumen
Neerlandés a francés:   más información...
  1. onkreukbaar:
  2. Wiktionary:


Neerlandés

Traducciones detalladas de onkreukbaar de neerlandés a francés

onkreukbaar:


Translation Matrix for onkreukbaar:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
juste eerlijke; rechtschapene; rechtvaardige
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
d'une rectitude irréprochable integer; onbesproken; onkreukbaar; rechtschapen
intègre integer; onbesproken; onkreukbaar; rechtschapen braaf; cru; deugdzaam; echt; eerlijk; fideel; lief; menens; onbedorven; onbevlekt; ongeveinsd; onomwonden; onschuldig; onverbloemd; onverholen; open; openhartig; openlijk; oprecht; rechtgeaard; rechtschapen; rechttoe rechtaan; rechtvaardig; rein; rondborstig; ronduit; trouwhartig; vlekkeloos; voorbeeldig; zoet
irréprochable integer; onbesproken; onkreukbaar; rechtschapen brandschoon; correct; keurig; onberispelijk; onbesproken; smetteloos; vlekkeloos
juste integer; onbesproken; onkreukbaar; rechtschapen aannemelijk; beslist; braaf; chagrijnig; correct; daarnet; degelijk; eerlijk; eng; fair; feitelijk; geconcentreerd; gefundeerd; gegrond; geheid; geldig; gewis; goed; grondig; heus; ingespannen; juist; kloppend; knorrig; korzelig; krap; krek; logisch; met weinig ruimte; nauw; nauwsluitend; net; nog maar; nors; nurks; op goede gronden steunend; pas; precies; rakelings; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; reëel; solide; steekhoudend; stellig; strak; ternauwernood; uitgerekend; valabel; valide; van sterk gehalte; vast; vast en zeker; verdiept; voorzeker; waar; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker; zojuist; zonet; zorgvuldig
scrupuleux integer; onbesproken; onkreukbaar; rechtschapen accuraat; angstvallig; conscientieus; consciëntieus; gewetensvol; klemmend; met klem; met nadruk; met zorg; nadrukkelijk; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; scrupuleus; secuur; stipt; uitdrukkelijk; voorzichtig; zorgvuldig

Palabras relacionadas con "onkreukbaar":


Sinónimos de "onkreukbaar":


Definiciones relacionadas de "onkreukbaar":

  1. wie altijd eerlijk en oprecht is1
    • deze man is onkreukbaar1

Wiktionary: onkreukbaar

onkreukbaar
adjective
  1. niet vatbaar voor omkoping en corruptie