Neerlandés

Traducciones detalladas de absoluut de neerlandés a francés

absoluut:


Translation Matrix for absoluut:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
absolu volstrektheid; zekerheid
complètement afkrijgen
ferme boerderij; boerenbedrijf; boerenhoeve; boerenhofstede; boerenhuis; boerenwoning; dakstoel; hoeve
final finale; laatste opvoering; slotstuk; sluitstuk
réel real; realiteit; werkelijkheid
AdjectiveTraducciones relacionadasOther Translations
réel absoluut; beslist; ronduit; stellig; zeker daadwerkelijk; echte; eerlijk; feitelijk; fideel; in feite; in werkelijkheid; openhartig; oprecht; reëel; rondborstig; trouwhartig; werkelijk; werkelijke
- beslist; volkomen; volstrekt
AdverbTraducciones relacionadasOther Translations
- ongetwijfeld
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
absolu absoluut; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker ideaal; perfect; volmaakt
absolument absoluut; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker enenmale; per se
assurément absoluut; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker beslist; geheid; gewis; heus; ongetwijfeld; onweerlegbaar; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker
catégorique absoluut; beslist; onvoorwaardelijk; pertinent; ronduit; stellig; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker afdoend; beslissend; overtuigend
catégoriquement absoluut; beslist; onvoorwaardelijk; pertinent; ronduit; stellig; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker
certain absoluut; beslist; onvoorwaardelijk; pertinent; ronduit; stellig; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker beslist; definitief; feitelijk; geheid; gewis; heel zeker; heus; onafwendbaar; ongetwijfeld; onherroepelijk; onontkoombaar; onvermijdelijk; permanent; reëel; stellig; vast; vast en zeker; vastgesteld; vaststaand; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker
certainement absoluut; beslist; onvoorwaardelijk; pertinent; ronduit; stellig; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker 'tuurlijk; allicht; bepaald wel; beslist; bijgevolg; dus; feitelijk; geheid; gewis; heus; jazeker; logisch; natuurlijk; ongetwijfeld; onontkomelijk; onweerlegbaar; reëel; stellig; uiteraard; vanzelfsprekend; vast; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker; zonder twijfel
complètement absoluut; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker compleet; helemaal; integraal; totaal; volledig
d'une façon décidée absoluut; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker
décidé absoluut; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker beslist; besluitvaardig; dapper; doortastend; ferm; flink; gedecideerd; kordaat; krachtdadig; krachtig; moedig; moreel sterk; niet beschroomd; onbedeesd; onbeschroomd; resoluut; standvastig; stoutmoedig; vastberaden; vastbesloten; vrijmoedig; vrijpostig
effectif absoluut; beslist; ronduit; stellig; zeker doelmatig; doeltreffend; effectief; efficiënt; krachtig; met een krachtige uitwerking
effectivement absoluut; beslist; ronduit; stellig; zeker 'tuurlijk; allicht; bijgevolg; daadwerkelijk; dus; echt; effectief; heus; inderdaad; jawel; jazeker; logisch; metterdaad; natuurlijk; onontkomelijk; reëel; uiteraard; vanzelfsprekend; voorwaar; waar; waarachtig; waarlijk; warempel; werkelijk; zeker; zonder twijfel
ferme absoluut; beslist; onvoorwaardelijk; pertinent; ronduit; stellig; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker beslist; dapper; degelijk; doortastend; drastisch; energiek; ferm; fier; fiks; flink; fysiek sterk; geanimeerd; glorieus; groots; karaktervast; kordaat; krachtdadig; krachtig; levendig; moedig; moreel sterk; onwankelbaar; onwrikbaar; pal; prat; solide; standvastig; sterk; stevig; trots; vastbesloten; vasthoudend; vief; vol energie; vol fut; volhardend
final absoluut; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker achterste; definitieve; finaal; foutloos; laatste; perfect; ten laatste; ten langen leste; volmaakt
formel absoluut; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker ambtelijk; bindend; dwingend; formeel; klemmend; krachtig; met klem; met nadruk; nadrukkelijk; officieel; streng; strikt; stringent; uitdrukkelijk; vormelijk
formellement absoluut; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker klemmend; krachtig; met klem; met nadruk; nadrukkelijk; uitdrukkelijk
inconditionnel absoluut; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker
inconditionnellement absoluut; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker
incontestable absoluut; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker niet bestreden; onaanvechtbaar; onbetwist; onbetwistbaar; onomstotelijk; onomstreden; ontegenzeggelijk; onweerlegbaar
incontestablement absoluut; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker onaanvechtbaar; onbetwistbaar; onomstotelijk; ontegenzeggelijk; onweerlegbaar
indubitable absoluut; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker
indéniable absoluut; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker onloochenbaar; onmiskenbaar
pertinemment absoluut; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker
pertinent absoluut; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker
positivement absoluut; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker
profond absoluut; grondig; helemaal; in het geheel; totaal; volkomen degelijk; diep; diepgaand; diepgravend; diepliggend; diepzinnig; extremistische; grondig; helemaal; ingrijpend; innig; intens; laag; laag liggend; niet oppervlakkig; pijnlijk; radicale; totaal; volkomen; zeer
réellement absoluut; beslist; ronduit; stellig; zeker beslist; daadwerkelijk; echt; eerlijk; effectief; feitelijk; fideel; geheid; gewis; heus; in feite; in werkelijkheid; metterdaad; openhartig; oprecht; reëel; rondborstig; stellig; trouwhartig; vast en zeker; voorzeker; waar; waarachtig; waarlijk; warempel; wel degelijk; welzeker; werkelijk; zeker
sans aucun doute absoluut; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker 'tuurlijk; allicht; bijgevolg; daadwerkelijk; dus; logisch; metterdaad; natuurlijk; onontkomelijk; uiteraard; vanzelfsprekend; zeker; zonder twijfel
sans conditions absoluut; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker
sans doute absoluut; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker 'tuurlijk; allicht; beslist; bijgevolg; dus; feitelijk; geheid; gewis; heus; logisch; natuurlijk; ongetwijfeld; onontkomelijk; reëel; stellig; uiteraard; vanzelfsprekend; vast; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker; zonder twijfel
sans réserve absoluut; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker volmondig
sûr absoluut; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker bekend; beslist; doortastend; feitelijk; ferm; geheid; gewis; heus; kordaat; krachtdadig; krachtig; mondig; ongetwijfeld; reëel; stellig; vast; vast en zeker; veilig; vertrouwd; voor zichzelf opkomend; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker
sûrement absoluut; beslist; ronduit; stellig; zeker bepaald wel
totalement absoluut; grondig; helemaal; in het geheel; totaal; volkomen allemaal; alles; compleet; faliekant; finaal; hartstikke; helemaal; integraal; totaal; vierkant; volledig; volstrekt
véritable absoluut; beslist; ronduit; stellig; zeker echt; eerlijk; fideel; gewoonweg; heus; klinkklaar; openhartig; oprecht; rechttoe; rondborstig; trouwhartig; voorwaar; waar; waarachtig; weliswaar; werkelijk
véritablement absoluut; beslist; ronduit; stellig; zeker beslist; echt; eerlijk; eigenlijk; feitelijk; fideel; geheid; gewis; heus; ongetwijfeld; openhartig; oprecht; reëel; rondborstig; stellig; trouwhartig; vast; vast en zeker; voorwaar; voorzeker; waar; waarachtig; waarlijk; wel degelijk; weliswaar; welzeker; werkelijk; zeker

Palabras relacionadas con "absoluut":


Sinónimos de "absoluut":


Antónimos de "absoluut":


Definiciones relacionadas de "absoluut":

  1. zonder beperkingen, helemaal1
    • Tina is absoluut betrouwbaar1

Wiktionary: absoluut

absoluut
adjective
  1. niet beschouwd in betrekking tot iets soortgelijks
  2. volledig, volkomen
  3. beslist, zeker
  4. geheel onafhankelijk en zonder binding met iets of iemand anders
absoluut
Cross Translation:
FromToVia
absoluut absolu absolute — loosed from any conditions or limitations
absoluut absolu absolute — viewed apart from modifying influences or without comparison with other objects
absoluut absolu absolute — loosed from any other being or comparison
absoluut absolu absolute — capable of being thought or conceived by itself alone
absoluut absolument absolutely — in an absolute manner
absoluut absolu; aveugle implicit — unquestioning or unconditional

Traducciones relacionadas de absoluut