Neerlandés

Traducciones detalladas de eenvormigheid de neerlandés a francés

eenvormigheid:

eenvormigheid [de ~ (v)] sustantivo

  1. de eenvormigheid (gelijkvormigheid; eenheid; uniformiteit)
    l'unité; l'uniformité; la similitude; l'analogie
  2. de eenvormigheid (eentonigheid; uniformiteit; monotonie; saaiheid)
    la monotonie; la grisaille

Translation Matrix for eenvormigheid:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
analogie eenheid; eenvormigheid; gelijkvormigheid; uniformiteit analogie; band; correlatie; evenbeeld; gelijkaardigheid; gelijksoortigheid; monotonie; relatie; samenhang; soortgelijkheid; uniformiteit; verband; verbinding
grisaille eentonigheid; eenvormigheid; monotonie; saaiheid; uniformiteit droefgeestigheid; grauwheid; grauwte; grijsheid; grijze kleur; kleurloosheid; melancholie; somberheid
monotonie eentonigheid; eenvormigheid; monotonie; saaiheid; uniformiteit grauwheid; kleurloosheid; somberheid
similitude eenheid; eenvormigheid; gelijkvormigheid; uniformiteit analogie; evenbeeld; evenredigheid; gelijkaardigheid; gelijkenis; gelijksoortigheid; juiste proportie; monotonie; overeenkomst; soortgelijkheid; uniformiteit
uniformité eenheid; eenvormigheid; gelijkvormigheid; uniformiteit analogie; eenzelvigheid; evenredigheid; gelijkaardigheid; gelijksoortigheid; grauwheid; juiste proportie; kleurloosheid; monotonie; somberheid; soortgelijkheid; uniformiteit
unité eenheid; eenvormigheid; gelijkvormigheid; uniformiteit eendrachtigheid; eenheid; eensgezindheid; legerafdeling; legereenheid; legeronderdeel; saamhorigheid; solidariteit; verbondenheid

Palabras relacionadas con "eenvormigheid":


eenvormig:


Translation Matrix for eenvormig:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
correspondant berichtgever; commentator; correspondent; journalist; journalist ter plaatse; rapporteur; referent; reporter; verslaggever
la même dezelfde
le même dezelfde
pareil gelijke; weerga
plat diner; eten; etensbakje; gerecht; kost; kosten; maal; maaltijd; onkosten; plaat; presenteerblaadje; schotel; schoteltje; trog; uitgaaf; uitgaven; voederkrib; voedertrog; voedingsmiddelen; voedsel
uniforme tenue; uniform
égal gelijke; weerga
équivalent equivalent; omschrijving; tegenwaarde; vergoedingswaarde
Not SpecifiedTraducciones relacionadasOther Translations
conforme conform
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
ainsi que eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo als ook; alsmede; alsook; analoog; benevens; evenals; eveneens; evenzeer; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; mede; naar; omdat; ook; soortgelijk; tevens; vandaar dat; zoals; zodoende
analogue eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; eensluidend; geallieerd; gelijkaardig; gelijkluidend; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; in overeenstemming met; overeenkomstig; passend bij; soortgelijk; volgens
comme eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo aangezien; analoog; daar; doordat; evenzo; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; in overeenstemming met; naar; net als; net zo; omdat; soortgelijk; vermits; zoals; zowel als
concordant eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo congruent; eensluidend; gelijkluidend; gelijkvormig
conforme eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; conform de regel; eensluidend; geallieerd; gelijkaardig; gelijkluidend; gelijkslachtig; gelijksoortig; in overeenstemming met; naar de regel; overeenkomstig; passend bij; soortgelijk; volgens
conformément eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; in overeenstemming met; overeenkomstig; passend bij; soortgelijk; volgens
correspondant eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo adequaat; analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gepast; geschikt; in overeenstemming met; juist; overeenkomstig; passend; passend bij; soortgelijk; volgens
dans le même état eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo onveranderd
de même que eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo als ook; alsmede; alsook; analoog; behalve dat; bovendien; daarbij; daarenboven; evenals; eveneens; evenzeer; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; mede; ook; soortgelijk; tevens
de même valeur eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo gelijkwaardig
identique eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; eender; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; hetzelfde; idem; idem dito; om het even; onveranderd; precies hetzelfde; soortgelijk
identiquement eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; onveranderd; soortgelijk
inchangé eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo hetzelfde; ongewijzigd; onveranderd
la même eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; eender; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; idem; om het even; soortgelijk
la même chose eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; eender; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; idem; om het even; soortgelijk
le même eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; diezelfde; eender; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; idem; om het even; soortgelijk
même eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo aangezien; analoog; daar; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; ikzelf; soortgelijk; vermits; zelf; zelfde; zelfs; zelve; zowaar
pareil eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; dergelijk; dergelijke; desgelijks; dito; dusdanig; eender; evenzo; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; idem; idem dito; om het even; onveranderd; ook; op dezelfde wijze; op elkaar lijkend; overeenkomend; precies hetzelfde; precies zo; soortgelijk; zo een; zo'n; zodanig; zoiets; zulk; zulke
plat eenvormig; uniform effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; glad neerliggend; plat; sluik; strak; vlak; vlakuit
similaire eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; op elkaar lijkend; overeenkomend; soortgelijk; zelfde
uniforme eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo; uniform compatibel; effen; egaal; gelijk; gelijkslachtig; gelijkvormig; geslepen; glad; homogeen; plat; strak; verenigbaar; vlak; vlakuit
uniformément eenvormig; uniform effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; plat; strak; vlak; vlakuit
égal eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo; uniform analoog; congruent; desgelijks; dito; eender; effen; egaal; evenzo; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; geslepen; glad; hetzelfde; idem; idem dito; om het even; ook; op dezelfde wijze; plat; precies hetzelfde; precies zo; soortgelijk; strak; vlak; vlakuit
équipollent eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo
équivalent eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo gelijkwaardig

Palabras relacionadas con "eenvormig":