Neerlandés

Traducciones detalladas de herzien de neerlandés a francés

herzien:

herzien verbo (herzie, herziet, herzag, herzagen, herzien)

 1. herzien (hervormen; reformeren)
  revoir; réviser; amender; modifier; retravailler; altérer; transformer; régénérer; réformer
  • revoir verbo (revois, revoit, revoyons, revoyez, )
  • réviser verbo (révise, révises, révisons, révisez, )
  • amender verbo (amende, amendes, amendons, amendez, )
  • modifier verbo (modifie, modifies, modifions, modifiez, )
  • retravailler verbo (retravaille, retravailles, retravaillons, retravaillez, )
  • altérer verbo (altère, altères, altérons, altérez, )
  • transformer verbo (transforme, transformes, transformons, transformez, )
  • régénérer verbo (régénère, régénères, régénérons, régénérez, )
  • réformer verbo (réforme, réformes, réformons, réformez, )
 2. herzien (modificeren; veranderen; wijzigen; amenderen; omwerken)
  modifier; changer; transformer; réviser; renverser; amender; réformer; restructurer; altérer; remanier; réorganiser; retravailler
  • modifier verbo (modifie, modifies, modifions, modifiez, )
  • changer verbo (change, changes, changeons, changez, )
  • transformer verbo (transforme, transformes, transformons, transformez, )
  • réviser verbo (révise, révises, révisons, révisez, )
  • renverser verbo (renverse, renverses, renversons, renversez, )
  • amender verbo (amende, amendes, amendons, amendez, )
  • réformer verbo (réforme, réformes, réformons, réformez, )
  • restructurer verbo (restructure, restructures, restructurons, restructurez, )
  • altérer verbo (altère, altères, altérons, altérez, )
  • remanier verbo (remanie, remanies, remanions, remaniez, )
  • réorganiser verbo (réorganise, réorganises, réorganisons, réorganisez, )
  • retravailler verbo (retravaille, retravailles, retravaillons, retravaillez, )
 3. herzien (afwisselen; veranderen; wijzigen; verwisselen)
  changer; modifier; transformer; alterner; échanger; altérer; varier; permuter
  • changer verbo (change, changes, changeons, changez, )
  • modifier verbo (modifie, modifies, modifions, modifiez, )
  • transformer verbo (transforme, transformes, transformons, transformez, )
  • alterner verbo (alterne, alternes, alternons, alternez, )
  • échanger verbo (échange, échanges, échangeons, échangez, )
  • altérer verbo (altère, altères, altérons, altérez, )
  • varier verbo (varie, varies, varions, variez, )
  • permuter verbo (permute, permutes, permutons, permutez, )
 4. herzien (verbeteren; corrigeren; herstellen; )
  améliorer; perfectionner; aller mieux; revitaliser; régénérer; renouer; renouveler; rénover
  • améliorer verbo (améliore, améliores, améliorons, améliorez, )
  • perfectionner verbo (perfectionne, perfectionnes, perfectionnons, perfectionnez, )
  • aller mieux verbo
  • revitaliser verbo (revitalise, revitalises, revitalisons, revitalisez, )
  • régénérer verbo (régénère, régénères, régénérons, régénérez, )
  • renouer verbo (renoue, renoues, renouons, renouez, )
  • renouveler verbo (renouvelle, renouvelles, renouvelons, renouvelez, )
  • rénover verbo (rénove, rénoves, rénovons, rénovez, )

Conjugaciones de herzien:

o.t.t.
 1. herzie
 2. herziet
 3. herziet
 4. herzien
 5. herzien
 6. herzien
o.v.t.
 1. herzag
 2. herzag
 3. herzag
 4. herzagen
 5. herzagen
 6. herzagen
v.t.t.
 1. heb herzien
 2. hebt herzien
 3. heeft herzien
 4. hebben herzien
 5. hebben herzien
 6. hebben herzien
v.v.t.
 1. had herzien
 2. had herzien
 3. had herzien
 4. hadden herzien
 5. hadden herzien
 6. hadden herzien
o.t.t.t.
 1. zal herzien
 2. zult herzien
 3. zal herzien
 4. zullen herzien
 5. zullen herzien
 6. zullen herzien
o.v.t.t.
 1. zou herzien
 2. zou herzien
 3. zou herzien
 4. zouden herzien
 5. zouden herzien
 6. zouden herzien
en verder
 1. is herzien
 2. zijn herzien
diversen
 1. herzie!
 2. herziet!
 3. herzien
 4. herziend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for herzien:

VerbTraducciones relacionadasOther Translations
aller mieux beteren; bijwerken; corrigeren; goedmaken; herstellen; herzien; renoveren; repareren; verbeteren beteren; leven beteren
alterner afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen inwisselen; omruilen; omwisselen; ruilen; verruilen; verwisselen; wisselen
altérer afwisselen; amenderen; hervormen; herzien; modificeren; omwerken; reformeren; veranderen; verwisselen; wijzigen doen buigen; inwisselen; ombuigen; omruilen; omwisselen; ruilen; verruilen; verwisselen; verwringen; wisselen
amender amenderen; hervormen; herzien; modificeren; omwerken; reformeren; veranderen; wijzigen wijzigen
améliorer beteren; bijwerken; corrigeren; goedmaken; herstellen; herzien; renoveren; repareren; verbeteren afhalen; afmaken; afnemen; beter worden; bijschaven; completeren; corrigeren; meenemen; ophalen; perfectioneren; progressie maken; verbeteren; veredelen; verfijnen; vervolledigen; vervolmaken; volledig maken; voltooien; vooruitbrengen; vooruitgang boeken; weghalen; wegnemen
changer afwisselen; amenderen; herzien; modificeren; omwerken; veranderen; verwisselen; wijzigen aflossen; converteren; doen buigen; door elkaar schudden; hernieuwen; herstellen; husselen; hutselen; inruilen; inwisselen; kenteren; ombuigen; omruilen; omvormen; omwisselen; omzetten; overstappen; remplaceren; renoveren; reorganiseren; ruilen; uitwisselen; verbeteren; vernieuwen; verruilen; vervangen; vervormen; verwisselen; wijzigen; wisselen
modifier afwisselen; amenderen; hervormen; herzien; modificeren; omwerken; reformeren; veranderen; verwisselen; wijzigen bewerken; converteren; doen buigen; nuanceren; ombuigen; omruilen; omvormen; omwisselen; omzetten; reorganiseren; ruilen; vervormen; verwisselen; wijzigen; wisselen
perfectionner beteren; bijwerken; corrigeren; goedmaken; herstellen; herzien; renoveren; repareren; verbeteren afmaken; afslachten; bijschaven; completeren; corrigeren; doden; moorden; om het leven brengen; ombrengen; perfectioneren; verbeteren; veredelen; verfijnen; vermoorden; vervolledigen; vervolmaken; volledig maken; voltooien
permuter afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen Wisselen; inruilen; omruilen; omwisselen; ruilen; uitwisselen; verruilen; verwisselen; wisselen
remanier amenderen; herzien; modificeren; omwerken; veranderen; wijzigen omgraven; omploegen; omspitten; omvormen; omwerken; ploegen; reorganiseren; spitten; vervormen; wijzigen
renouer beteren; bijwerken; corrigeren; goedmaken; herstellen; herzien; renoveren; repareren; verbeteren hervatten; opnieuw beginnen
renouveler beteren; bijwerken; corrigeren; goedmaken; herstellen; herzien; renoveren; repareren; verbeteren aflossen; fiksen; goedmaken; hernieuwen; herstellen; hervatten; in goede staat brengen; maken; nieuw leven inblazen; opfrissen; opknappen; opnieuw beginnen; rechtzetten; remplaceren; renoveren; repareren; verbeteren; verfrissen; verkwikken; verlevendigen; vernieuwen; vervangen; verversen; verwisselen; wederopbouwen
renverser amenderen; herzien; modificeren; omwerken; veranderen; wijzigen buitelen; doen buigen; dompen; duikelen; kantelen; keren; kiepen; omblazen; ombuigen; omduwen; omgieten; omgooien; omkeren; omkiepen; omkieperen; omspringen; omstoten; omver kiepen; omvergooien; omverrijden; omverslaan; omverspringen; omverstoten; omvertrekken; omverwaaien; omverwerpen; omwaaien; omwerpen; onderuitgaan; op zijn bek gaan; overheen rijden; overkiepen; overrijden; ten val brengen; ten val komen; teruggaan; vallen; wippen
restructurer amenderen; herzien; modificeren; omwerken; veranderen; wijzigen omvormen; reorganiseren; vervormen
retravailler amenderen; hervormen; herzien; modificeren; omwerken; reformeren; veranderen; wijzigen omgraven; omploegen; omspitten; omvormen; omwerken; ploegen; reorganiseren; spitten; vervormen
revitaliser beteren; bijwerken; corrigeren; goedmaken; herstellen; herzien; renoveren; repareren; verbeteren hernieuwen; hervatten; in goede staat brengen; nieuw leven inblazen; opknappen; opnieuw beginnen; renoveren
revoir hervormen; herzien; reformeren controleren; nagaan; nakijken; nazien; terugzien; weerzien
réformer amenderen; hervormen; herzien; modificeren; omwerken; reformeren; veranderen; wijzigen hervormen; kerk hervormen; reformeren
régénérer beteren; bijwerken; corrigeren; goedmaken; herstellen; hervormen; herzien; reformeren; renoveren; repareren; verbeteren hernieuwen; herscheppen; hervatten; in goede staat brengen; nieuw leven inblazen; opknappen; opnieuw beginnen; regenereren; renoveren
rénover beteren; bijwerken; corrigeren; goedmaken; herstellen; herzien; renoveren; repareren; verbeteren aflossen; fiksen; goedmaken; hernieuwen; herstellen; in goede staat brengen; innoveren; maken; nieuw leven inblazen; opknappen; rechtzetten; remplaceren; renoveren; repareren; restaureren; verbeteren; verbouwen; vernieuwen; vertimmeren; vervangen; verwisselen; wederopbouwen
réorganiser amenderen; herzien; modificeren; omwerken; veranderen; wijzigen herstructureren; omvormen; reorganiseren; saneren; vervormen
réviser amenderen; hervormen; herzien; modificeren; omwerken; reformeren; veranderen; wijzigen controleren; nagaan; nakijken; nazien; reviseren; wijzigen
transformer afwisselen; amenderen; hervormen; herzien; modificeren; omwerken; reformeren; veranderen; verwisselen; wijzigen converteren; draaien; een andere vorm geven; herleiden; herscheppen; kantelen; ombouwen; omruilen; omschakelen van stroom; omvormen; omwisselen; omzetten; reorganiseren; rollen; ronddraaien; roteren; ruilen; terugvoeren; transformeren; verbouwen; vertimmeren; vervormen; verwerken; verwisselen; wentelen; wijzigen; wisselen; woorden verdraaien
varier afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen afwisselen; omruilen; omwisselen; ruilen; uiteenlopen; variëren; veranderen; verschillen; verwisselen; wisselen
échanger afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen door elkaar schudden; husselen; hutselen; inruilen; inwisselen; omruilen; omwisselen; ruilen; uitwisselen; verruilen; verwisselen; wisselen
Not SpecifiedTraducciones relacionadasOther Translations
modifier wijzigen

Wiktionary: herzien

herzien
verb
 1. opnieuw naar iets kijken om veranderingen aan te brengen
herzien
Cross Translation:
FromToVia
herzien rectifier rectify — to correct or amend something
herzien revoir revise — to review, alter and amend, especially of written material