Resumen
Neerlandés a francés:   más información...
  1. legaal:
  2. Wiktionary:


Neerlandés

Traducciones detalladas de legaal de neerlandés a francés

legaal:


Translation Matrix for legaal:

ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
de façon légitime gewettigd; legaal; legitiem; rechtsgeldig; wettelijk; wettig
licite gewettigd; legaal; legitiem; rechtsgeldig; wettelijk; wettig aannemelijk; bevoegd; geautoriseerd; geldig; gerechtigd; gewettigd; valabel; valide
légal gewettigd; legaal; legitiem; rechtsgeldig; wettelijk; wettig billijk; forensisch; gerechtvaardigd; gewettigd; rechtmatig; rechtvaardig; wetmatig; wettig
légalement gewettigd; legaal; legitiem; rechtsgeldig; wettelijk; wettig billijk; gerechtvaardigd; gewettigd; rechtmatig; rechtvaardig; wetmatig; wettig
légitime gewettigd; legaal; legitiem; rechtsgeldig; wettelijk; wettig aannemelijk; bevoegd; billijk; braaf; degelijk; eerlijk; fair; geautoriseerd; gefundeerd; gegrond; geldig; gerechtigd; gerechtvaardigd; gewettigd; legitiem; logisch; op deugdelijke gronden steunend; op goede gronden steunend; rechtgeaard; rechtmatig; rechtschapen; rechtvaardig; solide; steekhoudend; valabel; valide; wetmatig; wettig
valable en droit gewettigd; legaal; legitiem; rechtsgeldig; wettelijk; wettig

Palabras relacionadas con "legaal":

  • legale

Wiktionary: legaal

legaal
adjective
  1. droit|fr Qui a les conditions, les qualités requérir par la loi.

Cross Translation:
FromToVia
legaal légal legal — allowed or prescribed by law
legaal de droit; légitime; légal rechtmäßig — dem Recht entsprechend, mit dem Recht vereinbar