Resumen
Neerlandés a francés:   más información...
  1. nadat:
  2. Wiktionary:
  3. User Contributed Translations for nadat:
    • après que


Neerlandés

Traducciones detalladas de nadat de neerlandés a francés

nadat:


Translation Matrix for nadat:

OtherTraducciones relacionadasOther Translations
d'après bij; te; ter; via
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
après achter; later dan; na; nadat aan; aansluitend; achter; achterna; daarachter; daarna; daarop; erachter; gepasseerd; hierna; hierop; later; naderhand; nadien; straks; vervolgens; voorbij; zometeen
conformément à achter; later dan; na; nadat conform; gelijk; in overeenkomst met; ingevolge; overeenkomstig; overeenstemmend; soortgelijk; volgens
d'après achter; later dan; na; nadat conform; in overeenkomst met; overeenkomstig; overeenstemmend; volgens
selon achter; later dan; na; nadat blijkens; conform; in overeenkomst met; krachtens; naargelang; naarmate; overeenkomstig; overeenstemmend; volgens

Antónimos de "nadat":


Definiciones relacionadas de "nadat":

  1. na het moment dat1
    • nadat de kinderen naar bed waren, werd het stil1

Wiktionary: nadat

nadat