Neerlandés

Traducciones detalladas de onweerlegbaar de neerlandés a francés

onweerlegbaar:


Translation Matrix for onweerlegbaar:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
carré carré; kwadraat; portiek; raam; ruit; venster; vensterruit
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
assurément onweerlegbaar; vast en zeker absoluut; beslist; geheid; gewis; heus; ongetwijfeld; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker
carré onomstotelijk; onweerlegbaar geruit; kwadraat; vierhoekig; vierkantig
certainement onweerlegbaar; vast en zeker 'tuurlijk; absoluut; allicht; bepaald wel; beslist; bijgevolg; dus; feitelijk; geheid; gewis; heus; jazeker; logisch; natuurlijk; ongetwijfeld; onontkomelijk; onvoorwaardelijk; pertinent; reëel; ronduit; stellig; ten enenmale; uiteraard; vanzelfsprekend; vast; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker; zonder twijfel
de façon inébranlable onomstotelijk; onweerlegbaar
inattaquable onomstotelijk; onweerlegbaar onaantastbaar
incontestable onomstotelijk; onweerlegbaar absoluut; niet bestreden; onaanvechtbaar; onbetwist; onbetwistbaar; onomstreden; ontegenzeggelijk; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker
incontestablement onomstotelijk; onweerlegbaar absoluut; onaanvechtbaar; onbetwistbaar; ontegenzeggelijk; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker
inébranlable onomstotelijk; onweerlegbaar bestendig; ferm; fiks; flink; kordaat; onaanvechtbaar; onbetwistbaar; onbuigzaam; onveranderlijk; onverzettelijk; onwankelbaar; onwrikbaar; pal; rotsvast; standvastig; stevig; stijfkoppig; stug; taai; vasthoudend; volhardend
irréfutable onomstotelijk; onweerlegbaar; vast en zeker onaanvechtbaar; onafwendbaar; onbetwistbaar; onherroepelijk; onontkoombaar; onvermijdelijk
irrévocable onweerlegbaar; vast en zeker definitief; definitieve; onafwendbaar; onherroepelijk; onherstelbaar; onontkoombaar; onvermijdelijk; permanent; reddeloos; vastgesteld; vaststaand
quadratique onomstotelijk; onweerlegbaar kwadratisch
sans réplique onweerlegbaar; vast en zeker
selon toute probabilité onweerlegbaar; vast en zeker hoogstwaarschijnlijk; uiterst waarschijnlijk

Palabras relacionadas con "onweerlegbaar":

  • onweerlegbaarheid, onweerlegbare

Wiktionary: onweerlegbaar


Cross Translation:
FromToVia
onweerlegbaar irréfutable hard — unquestionable
onweerlegbaar indiscutablement; incontestablement; irréfutablement; indéniablement incontrovertibly — in incontrovertible manner