Resumen
Neerlandés a francés:   más información...
  1. overeenkomstig:
  2. Wiktionary:


Neerlandés

Traducciones detalladas de overeenkomstig de neerlandés a francés

overeenkomstig:


Translation Matrix for overeenkomstig:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
correspondant berichtgever; commentator; correspondent; journalist; journalist ter plaatse; rapporteur; referent; reporter; verslaggever
suivant volgende
Not SpecifiedTraducciones relacionadasOther Translations
conforme conform
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
d'après bij; te; ter; via
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
analogue in overeenstemming met; overeenkomstig; passend bij; volgens analoog; eender; eensluidend; eenvormig; exact hetzelfde; geallieerd; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkluidend; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; hetzelfde; identiek; net zo; soortgelijk
conforme in overeenstemming met; overeenkomstig; passend bij; volgens analoog; conform de regel; eender; eensluidend; eenvormig; exact hetzelfde; geallieerd; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkluidend; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; identiek; naar de regel; net zo; soortgelijk
conformément in overeenstemming met; overeenkomstig; passend bij; volgens analoog; eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; identiek; net zo; soortgelijk
conformément à in overeenkomst met; ingevolge; overeenkomstig; volgens achter; conform; gelijk; later dan; na; nadat; overeenstemmend; soortgelijk
correspondant in overeenstemming met; overeenkomstig; passend bij; volgens adequaat; analoog; eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gepast; geschikt; hetzelfde; identiek; juist; net zo; passend; soortgelijk
d'après in overeenkomst met; overeenkomstig; volgens achter; conform; later dan; na; nadat; overeenstemmend
en raison de ingevolge; overeenkomstig op grond van
selon in overeenkomst met; overeenkomstig; volgens achter; blijkens; conform; krachtens; later dan; na; naargelang; naarmate; nadat; overeenstemmend
suite à ingevolge; overeenkomstig
suivant in overeenkomst met; ingevolge; overeenkomstig; volgens aaneengeregen; aaneengesloten; aanstaande; conform; eerstvolgend; hierna; hierop; komend; na dit; nakomend; navolgend; onderstaand; onderstaande; opvolgend; overeenstemmend; volgend; volgende

Palabras relacionadas con "overeenkomstig":

  • overeenkomstigheid, overeenkomstige

Wiktionary: overeenkomstig

overeenkomstig
Cross Translation:
FromToVia
overeenkomstig selon according to — in proportion
overeenkomstig correspondant corresponding — that have a similar relationship
overeenkomstig selon gemäßPräposition mit Dativ: entsprechend, zufolge, nach
overeenkomstig conforme konformübereinstimmend, einiggehen

Traducciones relacionadas de overeenkomstig