Resumen
Neerlandés a francés:   más información...
  1. overste:


Neerlandés

Traducciones detalladas de overste de neerlandés a francés

overste:

overste [de ~] sustantivo

  1. de overste (commandant; bevelhebber)
    le supérieur; le chef; le commandant; le lieutenant-colonel

Translation Matrix for overste:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
chef bevelhebber; commandant; overste aanvoerder; aanvoerster; baas; bevelhebber; chef; commandant; directeur; eerste chef; hoofd; hoofdaanvoerder; hoofdleider; hoofdman; hoogste man; hopman; kapitein; leider; leidster; leidsvrouw; meerdere; meester; opperhoofd; patroon; stamhoofd; superieur; topman; voorman; voorvrouw; werkbaas
commandant bevelhebber; commandant; overste aanvoerder; baas; beheerser; bevelhebber; commandant; directeur; gebieder; generaal; gezagvoerder; hoofd; hoofdman; kapitein; legeraanvoerder; leider; majoor; meester; scheepsgezagvoerder; scheepskapitein; schipper; veldheer; vlootschipper
lieutenant-colonel bevelhebber; commandant; overste
supérieur bevelhebber; commandant; overste baas; chef; hoofd; kloosteroverste; meerdere; meester; moeder overste; patroon; superieur
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
supérieur aanmatigend; arrogant; befaamd; bovenst; bovenste; eersteklas; eersterangs; geacht; geringschattend; hautain; honend; hooggeplaatst; hooggezeten; hooghartig; hoogmoedig; hoogwaardig; hovaardig; kleinerend; laatdunkend; minachtend; neerbuigend; opperst; opperste; perfect; prima; prominent; smalend; spottend; superieur; top; tot de beste klasse behorend; trots; uit de hoogte; uitstekend; van goede kwaliteit; verwaand; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam; zelfgenoegzaam; zelfingenomen

Palabras relacionadas con "overste":

  • oversten

Traducciones relacionadas de overste