Resumen
Neerlandés a francés:   más información...
 1. patroon:
 2. Wiktionary:


Neerlandés

Traducciones detalladas de patroon de neerlandés a francés

patroon:

patroon [de ~ (m)] sustantivo

 1. de patroon (dessin; motief; tekening)
  le dessin; le patron; le modèle; le motif
 2. de patroon (kogelpatroon)
 3. de patroon (raderblad)
  le patron; le modèle
 4. de patroon (baas; superieur; meester; meerdere)
  le maître; le supérieur; le chef; le principal; le patron; le parrain; le directeur; la tête; le mentor
 5. de patroon (schutspatroon; beschermheilige)
  le patron; le titualaire

patroon

 1. patroon
  le motif
  • motif [le ~] sustantivo

Translation Matrix for patroon:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
cartouche de balles kogelpatroon; patroon
chef baas; meerdere; meester; patroon; superieur aanvoerder; aanvoerster; baas; bevelhebber; chef; commandant; directeur; eerste chef; hoofd; hoofdaanvoerder; hoofdleider; hoofdman; hoogste man; hopman; kapitein; leider; leidster; leidsvrouw; opperhoofd; overste; stamhoofd; topman; voorman; voorvrouw; werkbaas
dessin dessin; motief; patroon; tekening aftekening; grondplan; plattegrond; schets; schetstekening; situatieschets; situatietekening; stadskaart; tekening; tekenkunst
directeur baas; meerdere; meester; patroon; superieur aanvoerder; baas; bedrijfsleider; bestuurder; bevelhebber; chef; commandant; hoofd; hoofdonderwijzer; kapitein; kopstuk; manager; rector; schooldirecteur; schoolhoofd; voorzitter
maître baas; meerdere; meester; patroon; superieur autoriteit; docent; gezagsorgaan; gouverneur; heer; heerser; instantie; instructeur; kampioen; landvoogd; leerkracht; leermeester; leraar; leraar op basisschool; machthebber; maestro; magister; meester; onderwijzer; overheerser; overweldiger; pedant; regent; rijksbestuurder; schoolmeester; soeverein; stadhouder
mentor baas; meerdere; meester; patroon; superieur begeleider; docent; gids; instructeur; leermeester; leidsman; leraar; loods; mentor; reisbegeleider; studieleider
modèle dessin; motief; patroon; raderblad; tekening begeleider; documentsjabloon; fotomodel; gids; gietvorm; kleurenschema; leidsman; loods; mal; mannequin; matrijs; model; modelvorm; monster; proefje; proeve; prototype; schema; serienummer; sjablone; sjabloon; specimen; staal; staaltje; voorbeeld; vorm
motif dessin; motief; patroon; tekening aanleiding; beweegreden; drijfveer; motief; motivatie; onderwerp; reden; subject; thema; thema van een boek
parrain baas; meerdere; meester; patroon; superieur baas; begeleider; chef; gids; hoofd; leidsman; loods; peetoom; peetvader; peter
patron baas; beschermheilige; dessin; meerdere; meester; motief; patroon; raderblad; schutspatroon; superieur; tekening aanvoerder; baas; begeleider; begunstiger; beschermheer; bevelhebber; chef; commandant; directeur; donateur; gids; gildepatroon; heilige; hoofd; kapitein; knippatroon; leider; leidsman; loods; mal; mecenas; modelvorm; schenker; sjablone; sjabloon; vlootschipper; voorman; werkbaas; werkgever
principal baas; meerdere; meester; patroon; superieur belangrijkste; belangrijkste geldbedrag; beveiligingsprincipal; hoofdsom; hoofdzaak; principal; voornaamste
supérieur baas; meerdere; meester; patroon; superieur baas; bevelhebber; chef; commandant; hoofd; kloosteroverste; meerdere; moeder overste; overste; superieur
titualaire beschermheilige; patroon; schutspatroon
tête baas; meerdere; meester; patroon; superieur aanvoeren; aanvoering; aanvoerster; baas; bol; chef; hoofd; hoofd van een mens; kop; kopzin; leiding; leidster; leidsvrouw; voorgaan; voorman; voorvrouw; werkbaas
Not SpecifiedTraducciones relacionadasOther Translations
modèle model
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
directeur richtinggevend
principal hoofd; hoogste; opperste; voornaamst; voornaamste
supérieur aanmatigend; arrogant; befaamd; bovenst; bovenste; eersteklas; eersterangs; geacht; geringschattend; hautain; honend; hooggeplaatst; hooggezeten; hooghartig; hoogmoedig; hoogwaardig; hovaardig; kleinerend; laatdunkend; minachtend; neerbuigend; opperst; opperste; perfect; prima; prominent; smalend; spottend; superieur; top; tot de beste klasse behorend; trots; uit de hoogte; uitstekend; van goede kwaliteit; verwaand; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam; zelfgenoegzaam; zelfingenomen

Palabras relacionadas con "patroon":


Wiktionary: patroon

patroon
noun
 1. antiq|fr citoyen riche et influent de la Rome antique, généralement patricien, qui accordait sa protection à des citoyens plus pauvres constituant sa clientèle.

Cross Translation:
FromToVia
patroon cartouche cartridge — vessel which contains the ink for a computer printer
patroon cartouche cartridge — firearms package
patroon patron pattern — motif or decoration
patroon modèle Musterkonkret: eine gleichbleibende Struktur, die einer sich wiederholenden Sache zugrundeliegt
patroon modèle Musterübertragen: ein Handlungsablauf oder eine Denk-, Gestaltungs- oder Verhaltensweise, die zur gleichförmigen Wiederholung (Reproduktion) bestimmt ist
patroon patron PatronSchutzheiliger
patroon patron PatronSchirmherr einer Organisation
patroon patron Patronveraltet: Arbeitgeber
patroon → cartouche d'encre Patrone — mit Tinte befüllter Behälter zum Nachfüllen eines Füllfederhalters oder eines Tintenstrahldruckers
patroon étui Patrone — längliches rundes Stück Metall, dass aus Handfeuerwaffen abgefeuert wird
patroon schéma Schema — auf das Wesentliche reduzierte, grafische, übersichtliche Darstellung einer komplexen Sache
patroon schéma Schema — gedankliches Konzept als Orientierungshilfe für ein Vorgehen

Traducciones relacionadas de patroon