Resumen
Neerlandés a francés:   más información...
 1. uitgerekend:
 2. uitrekenen:
 3. Wiktionary:


Neerlandés

Traducciones detalladas de uitgerekend de neerlandés a francés

uitgerekend:

uitgerekend adj.

 1. uitgerekend (kloppend; waar; juist; precies)

Translation Matrix for uitgerekend:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
juste eerlijke; rechtschapene; rechtvaardige
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
corect juist; kloppend; precies; uitgerekend; waar
exact juist; kloppend; precies; uitgerekend; waar accuraat; bindend; conscientieus; correct; dwingend; exact; gedetailleerd; goed; haarfijn; juist; klemmend; krek; met klem; met nadruk; minutieus; nadrukkelijk; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; ragfijn; secuur; stipt; streng; strikt; stringent; uitdrukkelijk; voorzichtig; zorgvuldig
juste juist; kloppend; precies; uitgerekend; waar aannemelijk; beslist; braaf; chagrijnig; correct; daarnet; degelijk; eerlijk; eng; fair; feitelijk; geconcentreerd; gefundeerd; gegrond; geheid; geldig; gewis; goed; grondig; heus; ingespannen; integer; juist; knorrig; korzelig; krap; krek; logisch; met weinig ruimte; nauw; nauwsluitend; net; nog maar; nors; nurks; onbesproken; onkreukbaar; op goede gronden steunend; pas; precies; rakelings; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; reëel; solide; steekhoudend; stellig; strak; ternauwernood; valabel; valide; van sterk gehalte; vast; vast en zeker; verdiept; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker; zojuist; zonet; zorgvuldig
justement juist; kloppend; precies; uitgerekend; waar juist; krek; net; precies; terecht

Definiciones relacionadas de "uitgerekend":

 1. juist als dat ongelukkig uitkomt1
  • uitgerekend op mijn verjaardag moest hij werken1
 2. wanneer ze moet bevallen1
  • mijn vrouw is half januari uitgerekend1

uitrekenen:

uitrekenen verbo (reken uit, rekent uit, rekende uit, rekenden uit, uitgerekend)

 1. uitrekenen (berekenen; becijferen; uitwerken; calculeren)
  calculer; estimer; chiffrer
  • calculer verbo (calcule, calcules, calculons, calculez, )
  • estimer verbo (estime, estimes, estimons, estimez, )
  • chiffrer verbo (chiffre, chiffres, chiffrons, chiffrez, )

Conjugaciones de uitrekenen:

o.t.t.
 1. reken uit
 2. rekent uit
 3. rekent uit
 4. rekenen uit
 5. rekenen uit
 6. rekenen uit
o.v.t.
 1. rekende uit
 2. rekende uit
 3. rekende uit
 4. rekenden uit
 5. rekenden uit
 6. rekenden uit
v.t.t.
 1. heb uitgerekend
 2. hebt uitgerekend
 3. heeft uitgerekend
 4. hebben uitgerekend
 5. hebben uitgerekend
 6. hebben uitgerekend
v.v.t.
 1. had uitgerekend
 2. had uitgerekend
 3. had uitgerekend
 4. hadden uitgerekend
 5. hadden uitgerekend
 6. hadden uitgerekend
o.t.t.t.
 1. zal uitrekenen
 2. zult uitrekenen
 3. zal uitrekenen
 4. zullen uitrekenen
 5. zullen uitrekenen
 6. zullen uitrekenen
o.v.t.t.
 1. zou uitrekenen
 2. zou uitrekenen
 3. zou uitrekenen
 4. zouden uitrekenen
 5. zouden uitrekenen
 6. zouden uitrekenen
en verder
 1. ben uitgerekend
 2. bent uitgerekend
 3. is uitgerekend
 4. zijn uitgerekend
 5. zijn uitgerekend
 6. zijn uitgerekend
diversen
 1. reken uit!
 2. rekent uit!
 3. uitgerekend
 4. uitrekenend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for uitrekenen:

VerbTraducciones relacionadasOther Translations
calculer becijferen; berekenen; calculeren; uitrekenen; uitwerken begroten; berekenen; erbij rekenen; meerekenen; meetellen; preciseren; ramen; rekenen; schatten; uitwerken
chiffrer becijferen; berekenen; calculeren; uitrekenen; uitwerken begroten; berekenen; ramen; schatten; versleutelen
estimer becijferen; berekenen; calculeren; uitrekenen; uitwerken aannemen; achten; adviseren; afwegen; appreciëren; begroten; bepalen; beraden; beramen; berekenen; consideren; determineren; eerbiedigen; geloven; gissen; gissing maken; hoogachten; hoogschatten; iets aanraden; iets overwegen; in acht nemen; ingeven; inschatten; ontzien; op prijs stellen; overdenken; overwegen; raden; ramen; respecteren; schatten; sparen; suggereren; taxeren; vaststellen; verschonen; waarderen
- berekenen

Sinónimos de "uitrekenen":


Definiciones relacionadas de "uitrekenen":

 1. iets aan de weet komen door te rekenen1
  • kun je uitrekenen hoeveel je van me krijgt?1

Wiktionary: uitrekenen

uitrekenen
verb
 1. déterminer un nombre au moyen d’un calcul, de calculs.
 2. déterminer (une quantité, un nombre), plus particulièrement par un dénombrement, sinon par un calcul.

Cross Translation:
FromToVia
uitrekenen computer compute — reckon or calculate