Neerlandés

Traducciones detalladas de verval de neerlandés a francés

verval:

verval [het ~] sustantivo

 1. het verval (achteruitgang)
  la réduction; la régression; le déclin; la baisse; l'amoindrissement; la diminution
 2. het verval (verwording)
  la détérioration; la dégradation

Translation Matrix for verval:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
amoindrissement achteruitgang; verval afname; daling; minder worden; terugloop; val
baisse achteruitgang; verval afname; daling; koersdaling; koersverlaging; minder worden; slapte; teruggang; terugloop; val; vermindering; weekte
diminution achteruitgang; verval afname; afname voorraad; afnames; afwaarderingscorrectie; beknotting; daling; deflatie; inkrimping; inperking; kleiner maken; korten; korting; krimpen; minder worden; minderen; ontering; prijsdaling; prijsverlaging; prijsvermindering; reduceren; reductie; salarisvermindering; teruggang; terugloop; val; verkleining; verlaging; vermindering; vervallingen
déclin achteruitgang; verval afname; daling; decadentie; minder worden; terugloop; val; verwording
dégradation verval; verwording bederf; beschadiging; decadentie; degradatie; degraderen; schade; terugzetting; verlaging; verlies van normen en waarden; verloedering; verrotting; verslechtering; verwording
détérioration verval; verwording bederf; beschadigen; beschadiging; degeneratie; degenerering; kwetsen; ontaarding; schade; verergering; verlies van normen en waarden; verloedering; verrotting; verruwing; verslechtering; verwording
réduction achteruitgang; verval aftrek; aftrekking; baisse; beknotting; bekorting; besnoeiing; besparing; bezuiniging; deductie; deflatie; herleidbaarheid; herleiding; inkorting; inkrimping; inname; inperking; kleiner maken; korting; kostenbesparing; ontering; prijsdaling; prijsverlaging; reduceren; reductie; salarisvermindering; simplificatie; vereenvoudiging; verkleining; verkorting; verkrappen; verlaging; vermindering
régression achteruitgang; verval regressie

Palabras relacionadas con "verval":


Wiktionary: verval

verval
Cross Translation:
FromToVia
verval dégradation; dégénération waste — decay

vervallen:

vervallen verbo (verval, vervalt, verviel, vervielen, vervallen)

 1. vervallen (bouwvallig worden)
 2. vervallen (verstrijken; voorbijgaan; verlopen; vergaan; aflopen)
  expirer; se passer; passer; parvenir; réussir; se terminer par; se terminer; descendre; aboutir; terminer; aboutir à; atterrir; se retrouver; atteindre; stopper; prendre fin; aborder; arriver; finir; s'arrêter; s'achever; s'écouler; arriver à; parvenir à; tomber dans
  • expirer verbo (expire, expires, expirons, expirez, )
  • se passer verbo
  • passer verbo (passe, passes, passons, passez, )
  • parvenir verbo (parviens, parvient, parvenons, parvenez, )
  • réussir verbo (réussis, réussit, réussissons, réussissez, )
  • se terminer verbo
  • descendre verbo (descends, descend, descendons, descendez, )
  • aboutir verbo (aboutis, aboutit, aboutissons, aboutissez, )
  • terminer verbo (termine, termines, terminons, terminez, )
  • aboutir à verbo
  • atterrir verbo (atterris, atterrit, atterrissons, atterrissez, )
  • se retrouver verbo
  • atteindre verbo (atteins, atteint, atteignons, atteignez, )
  • stopper verbo (stoppe, stoppes, stoppons, stoppez, )
  • prendre fin verbo
  • aborder verbo (aborde, abordes, abordons, abordez, )
  • arriver verbo (arrive, arrives, arrivons, arrivez, )
  • finir verbo (finis, finit, finissons, finissez, )
  • s'arrêter verbo
  • s'achever verbo
  • s'écouler verbo
  • arriver à verbo
  • parvenir à verbo
  • tomber dans verbo
 3. vervallen (flauw hellend aflopend; aflopen; glooien)
 4. vervallen (minder worden; declineren; afnemen; )
  diminuer; réduire; baisser; décliner; décroître; amoindrir
  • diminuer verbo (diminue, diminues, diminuons, diminuez, )
  • réduire verbo (réduis, réduit, réduisons, réduisez, )
  • baisser verbo (baisse, baisses, baissons, baissez, )
  • décliner verbo (décline, déclines, déclinons, déclinez, )
  • décroître verbo (décroîs, décroît, décroîssons, décroîssez, )
  • amoindrir verbo (amoindris, amoindrit, amoindrissons, amoindrissez, )
 5. vervallen (wegzinken; wegglijden; inzinken; )
  couler; sombrer; s'enfoncer; s'enliser
  • couler verbo (coule, coules, coulons, coulez, )
  • sombrer verbo (sombre, sombres, sombrons, sombrez, )
  • s'enfoncer verbo
  • s'enliser verbo
 6. vervallen (vergaan; verkommeren)
  dépérir; délabrer
  • dépérir verbo (dépéris, dépérit, dépérissons, dépérissez, )
  • délabrer verbo

Conjugaciones de vervallen:

o.t.t.
 1. verval
 2. vervalt
 3. vervalt
 4. vervallen
 5. vervallen
 6. vervallen
o.v.t.
 1. verviel
 2. verviel
 3. verviel
 4. vervielen
 5. vervielen
 6. vervielen
v.t.t.
 1. ben vervallen
 2. bent vervallen
 3. is vervallen
 4. zijn vervallen
 5. zijn vervallen
 6. zijn vervallen
v.v.t.
 1. was vervallen
 2. was vervallen
 3. was vervallen
 4. waren vervallen
 5. waren vervallen
 6. waren vervallen
o.t.t.t.
 1. zal vervallen
 2. zult vervallen
 3. zal vervallen
 4. zullen vervallen
 5. zullen vervallen
 6. zullen vervallen
o.v.t.t.
 1. zou vervallen
 2. zou vervallen
 3. zou vervallen
 4. zouden vervallen
 5. zouden vervallen
 6. zouden vervallen
diversen
 1. verval!
 2. vervalt!
 3. vervallen
 4. vervallend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

vervallen adj.

 1. vervallen (verstreken; beëindigd; verlopen; voorbij)
 2. vervallen (versleten; afgeleefd; oud; afgedragen; afgetrapt)
  usé

vervallen [het ~] sustantivo

 1. het vervallen (verstrijken)
  l'expiration; l'écoulement

Translation Matrix for vervallen:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
arriver plaatsvinden
couler afvloeien; wegstromen; wegvloeien
diminuer slijten; verslijten
décroître wegsterven
expiration verstrijken; vervallen adem; ademhaling; ademtocht; afloop; inademing; inhalatie; uitademing; verlooptijd; verstrijking
passé verleden
s'arrêter tot stilstand komen
se passer plaatsvinden
écoulement verstrijken; vervallen afloop; afvoer; afwatering; bloeding; bloeduitvloeiing; drainage; drooglegging; lediging; lozen; lozing; ontwatering; spuien; spuiïng; stromen; uitlaat; uitlaatpijp; verstrijking; vlampijp; vloeiing; vloeimiddel; waterafvoer
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
aborder aflopen; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; voorbijgaan aankaarten; aanknopen; aanleggen; aanmeren; aanroepen; aansnijden; aanvoeren; afmeren; een voorstel doen; entameren; enteren; gesprek aanknopen; meren; naar voren brengen; naderen; op tafel leggen; openen; opmerken; opperen; opwerpen; praaien; raken; starten; te berde brengen; tegemoetkomen; ter sprake brengen; terechtkomen; toenaderen; toeroepen; treffen; vastbinden; vastleggen; vastmaken; vastmeren; vertellen; verwoorden; zeggen
aboutir aflopen; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; voorbijgaan
aboutir à aflopen; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; voorbijgaan aansturen; belanden; eindigen op; geraken; raken; resultaat; resulteren; terechtkomen; tot gevolg hebben; treffen; uitdraaien op iets; uitkomen bij; uitkomen op; uitlopen; uitmonden; uitpakken; uitvloeien in; verzeilen
aller en pente aflopen; flauw hellend aflopend; glooien; vervallen
amoindrir afnemen; dalen; declineren; minder worden; minderen; tanen; teruggaan; verminderen; vervallen achteruitgaan; afnemen; beperken; besparen; bezuinigen; declineren; inkrimpen; inperken; kleiner maken; kleiner worden; korten; krimpen; matigen; minder worden; minderen; minimaliseren; reduceren; slinken; verkleinen; verkorten; verlagen; verminderen
arriver aflopen; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; voorbijgaan aankomen; arriveren; bedingen; bekruipen; belanden; bewerkstelligen; eindigen; finishen; fixen; gebeuren; geraken; geschieden; het gevoel krijgen; in aantocht zijn; klaarspelen; lappen; opdagen; opduiken; opkomen; overkomen; overmannen; overmeesteren; overwaaien; overweldigen; passeren; plaats hebben; plaats vinden; plaatsvinden; snel komen; terechtkomen; verschijnen; verzeilen; voor elkaar krijgen; voorbijtrekken; voordoen; voorvallen; zich aandienen; zich meester maken van; zich voordoen
arriver à aflopen; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; voorbijgaan bedingen; bewerkstelligen; bolwerken; ertoe komen; fixen; klaarspelen; komen tot; lappen; raken; reiken; terechtkomen; treffen; voor elkaar krijgen
atteindre aflopen; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; voorbijgaan aangaan; aankomen; arriveren; behalen; bereiken; beroeren; betreffen; doordringen; komen tot; ontroeren; penetreren in; raken; reiken; resulteren; slaan op; terechtkomen; treffen; uitkomen bij; uitvloeien in; verkrijgen; winnen
atterrir aflopen; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; voorbijgaan aankomen op vliegveld; afdalen; landen; naar beneden dalen; naar beneden komen; neerdalen; neerkomen; omlaagkomen; raken; terechtkomen; treffen
baisser afnemen; dalen; declineren; minder worden; minderen; tanen; teruggaan; verminderen; vervallen achteruitgaan; afnemen; beperken; besparen; bezuinigen; declineren; dimmen; inkrimpen; inperken; kelderen; kleiner worden; korten; krimpen; lager maken; matigen; minder worden; minderen; omlaagbrengen; reduceren; slinken; tanen; verkorten; verlagen; verminderen; zakken
couler afglijden; aftakelen; afzakken; inzinken; vervallen; wegglijden; wegzinken afdruipen; afvloeien; afvoeren; doen wegvloeien; droppen; druipen; druppelen; druppels laten vallen; druppen; galvaniseren; gulpen; gutsen; in stralen lopen; in stromen neerstorten; kelderen; lopen; onder water gaan; ondergaan; sijpelen; stromen; uitdruppelen; verzinken; vlieden; vloeien; vluchten; weglekken; wegstromen; wegvloeien; wegvluchten; zakken; zinken
descendre aflopen; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; voorbijgaan afdalen; afklimmen; afkomen; afmaken; afrijden; afstappen; afstijgen; afzetten; dalen; doden; doodmaken; doodschieten; doodslaan; doodvonnis uitvoeren; eraf klimmen; eraf rijden; erafklimmen; executeren; inkrimpen; kleiner worden; lager worden; landen; laten uitstappen; liquideren; naar beneden brengen; naar beneden dragen; naar beneden gaan; naar beneden klimmen; naar beneden lopen; naar beneden rijden; naar beneden tillen; naarbeneden glijden; neer laten zakken; neerbrengen; neergaan; neerhalen; neerkomen; neersabelen; neerschieten; om het leven brengen; ombrengen; omlaag gaan; omlaag klauteren; omlaagbrengen; omlaagdragen; omlaaggaan; omlaagklauteren; omlaagrijden; omlaagstappen; omlaagtillen; op de grond komen; overhoopschieten; schieten op; slinken; terechtkomen; van kant maken; vermoorden
descendre en pente douce aflopen; flauw hellend aflopend; glooien; vervallen
diminuer afnemen; dalen; declineren; minder worden; minderen; tanen; teruggaan; verminderen; vervallen achteruitdeinzen; achteruitgaan; afnemen; bekorten; beperken; besparen; bezuinigen; declineren; inkorten; inkrimpen; inperken; kelderen; kleiner maken; kleiner worden; korten; korter maken; krimpen; matigen; met mate gebruiken; minder maken; minder worden; minderen; minimaliseren; reduceren; slinken; terugdeinzen; terugschrikken; terugwijken; verkleinen; verkorten; verlagen; verminderen; zakken
décliner afnemen; dalen; declineren; minder worden; minderen; tanen; teruggaan; verminderen; vervallen achteruitgaan; afnemen; afwijzen; declineren; minder worden; tanen; verbuigen; vertikken; vervoegen; weigeren
décroître afnemen; dalen; declineren; minder worden; minderen; tanen; teruggaan; verminderen; vervallen achteruitdeinzen; achteruitgaan; afnemen; beperken; declineren; inkrimpen; inperken; kelderen; kleiner maken; kleiner worden; krimpen; minder worden; minderen; minimaliseren; reduceren; slinken; terugdeinzen; terugschrikken; terugwijken; verkleinen; verkorten; verlagen; verminderen; zakken
délabrer vergaan; verkommeren; vervallen
dépérir vergaan; verkommeren; vervallen afmatten; bederven; kwijnen; moe maken; slopen; stukmaken; uitputten; verbroddelen; verdorsten; verklungelen; verknallen; verknoeien; verkwijnen; vermoeien; verpesten; verzieken; wegkwijnen; wegslinken
expirer aflopen; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; voorbijgaan aflopen met; ongeldig worden; uitademen; uitblazen
finir aflopen; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; voorbijgaan afdoen; afkrijgen; aflopen; aflopen met; afmaken; afronden; afsluiten; afwerken; beslissen; besluiten; beëindigen; completeren; een einde maken aan; eindigen; eten; fiksen; in orde maken; klaarkrijgen; klaarmaken; klaarspelen; klaren; laatste gedeelte afmaken; ledigen; leegdrinken; leegeten; leeghalen; leegmaken; legen; opdrinken; opeten; opgebruiken; ophouden; opkrijgen; opmaken; opvreten; perfectioneren; regelen; stoppen; ten einde lopen; uitdrinken; uitkrijgen; uitraken; uitspelen; vervolledigen; vervolmaken; volbrengen; volledig maken; volmaken; voltooien; voor elkaar krijgen; vreten
parvenir aflopen; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; voorbijgaan bedingen; bewerkstelligen; eindigen; ejaculeren; fiksen; fixen; klaarkomen; klaarspelen; lappen; slagen; succes hebben; voltooien; voor elkaar krijgen
parvenir à aflopen; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; voorbijgaan bedingen; behalen; bewerkstelligen; fixen; klaarspelen; lappen; verkrijgen; voor elkaar krijgen; winnen
passer aflopen; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; voorbijgaan aangeven; aankomen; aanlopen; aanreiken; aantrekken; besteden; bezoeken; dichttrekken; doorbrengen; doordrukken; doorheen reizen; doorstoten; drukkend door iets heen brengen; dwars oversteken; erdoor komen; geven; inhalen; inlopen; komen aanlopen; langskomen; op bezoek komen; opzoeken; oversteken; passeren; reiken; reizen door; schenken; slijten; toestoppen; verlenen; verstrekken; voorbijgaan; voorbijkomen; voorbijrijden; voorbijvaren
prendre fin aflopen; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; voorbijgaan afkrijgen; aflopen; afmaken; afronden; afsluiten; afwerken; beslissen; besluiten; beëindigen; completeren; een einde maken aan; eindigen; klaarkrijgen; klaarmaken; ophouden; stoppen; ten einde lopen; uitraken; volbrengen; volmaken; voltooien
réduire afnemen; dalen; declineren; minder worden; minderen; tanen; teruggaan; verminderen; vervallen achteruitgaan; afkorten; afnemen; bekorten; beperken; besparen; bezuinigen; declineren; door koken dikker worden; indikken; inkorten; inkrimpen; inperken; kleiner maken; kleiner worden; korten; korter maken; krimpen; matigen; met mate gebruiken; minder maken; minder worden; minderen; minimaliseren; omrekenen; reduceren; samenvouwen; slinken; verdikken; verkleinen; verkorten; verlagen; verminderen
réussir aflopen; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; voorbijgaan bedingen; bewerkstelligen; bloeien; fiksen; fixen; flikken; floreren; goed gaan; goed lopen; het goed maken; klaarspelen; lappen; slagen; slagen voor; succes hebben; tot hoogconjunctuur komen; voor elkaar krijgen
s'achever aflopen; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; voorbijgaan afkrijgen; aflopen; afmaken; afronden; afsluiten; afwerken; beëindigen; completeren; een einde maken aan; eindigen; klaarkrijgen; klaarmaken; ophouden; stoppen; teneindelopen; volbrengen; volmaken; voltooien
s'arrêter aflopen; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; voorbijgaan blijven; blijven staan; halt houden; inhouden; stilhouden; stilstaan; stilvallen; stoppen; toeven; vertoeven; verwijlen
s'enfoncer afglijden; aftakelen; afzakken; inzinken; vervallen; wegglijden; wegzinken galvaniseren; in elkaar zakken; invallen; inzakken; inzinken; verzinken; wegzakken; zakken in
s'enliser afglijden; aftakelen; afzakken; inzinken; vervallen; wegglijden; wegzinken verzanden
s'écouler aflopen; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; voorbijgaan afvloeien; gulpen; gutsen; in stralen lopen; in stromen neerstorten; lopen; stromen; vlieden; vloeien; vluchten; wegstromen; wegvloeien; wegvluchten
se délabrer bouwvallig worden; vervallen afbreken; begeven; breken; flippen; in elkaar storten; neerhalen; omverhalen; slopen; ten gronde gaan; uit elkaar halen
se passer aflopen; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; voorbijgaan gebeuren; geschieden; passeren; plaats hebben; plaats vinden; plaatshebben; plaatsvinden; toegaan; voordoen; voorkomen; voorvallen; zich voordoen
se retrouver aflopen; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; voorbijgaan belanden; geraken; landen; neerkomen; op de grond komen; raken; terechtkomen; treffen; verzeilen
se terminer aflopen; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; voorbijgaan afkrijgen; aflopen; aflopen met; afmaken; afronden; afsluiten; afwerken; beëindigen; completeren; een einde maken aan; eindigen; klaarkrijgen; klaarmaken; ophouden; stoppen; ten einde lopen; volbrengen; volmaken; voltooien
se terminer par aflopen; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; voorbijgaan
sombrer afglijden; aftakelen; afzakken; inzinken; vervallen; wegglijden; wegzinken achteruitgaan; bezwijken; galvaniseren; instorten; kelderen; onder water gaan; ondergaan; te gronde gaan; ten ondergaan; tenondergaan; teruggaan; vergaan; verrotten; verteren; verzinken; wegrotten; zakken; zinken
stopper aflopen; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; voorbijgaan afhouden; afsluiten; afzetten; beletten; beslissen; besluiten; beëindigen; dwarsbomen; dwarsliggen; een einde maken aan; eindigen; ervanaf houden; halt houden; halthouden; ophouden; remmen; stilzetten; stoppen; stopzetten; tegenhouden; tegenwerken; tot staan brengen; tot stilstand brengen; weerhouden
terminer aflopen; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; voorbijgaan afdoen; afkrijgen; aflopen; afmaken; afronden; afsluiten; afwerken; beslissen; besluiten; beëindigen; completeren; een einde maken aan; eindigen; in orde maken; klaarkrijgen; klaarmaken; klaren; ledigen; leegdrinken; leegmaken; naar einde toewerken; opdrinken; ophouden; regelen; stoppen; ten einde dragen; teneindelopen; uitdragen; uitdrinken

Wiktionary: vervallen

vervallen
adjective
 1. qui n’est plus en usage
 2. Dont la date limite de consommation est dépassée.

Cross Translation:
FromToVia
vervallen pourrir decay — deteriorate
vervallen caduc; délabré; infirme; vieux dilapidated — having fallen into a state of disrepair
vervallen expirer expire — become invalid
vervallen arriver à échéance mature — to reach the date when payment is due