Neerlandés

Traducciones detalladas de verweren de neerlandés a francés

verweren:

verweren verbo (verweer, verweert, verweerde, verweerden, verweerd)

 1. verweren (verdedigen; afweren; weren)
  se défendre; rejeter; écarter; repousser; se débattre; défendre; résister; parer; résister à
  • se défendre verbo
  • rejeter verbo (rejette, rejettes, rejetons, rejetez, )
  • écarter verbo (écarte, écartes, écartons, écartez, )
  • repousser verbo (repousse, repousses, repoussons, repoussez, )
  • se débattre verbo
  • défendre verbo (défends, défend, défendons, défendez, )
  • résister verbo (résiste, résistes, résistons, résistez, )
  • parer verbo (pare, pares, parons, parez, )
  • résister à verbo
 2. verweren (wegstemmen; verwerpen; afwijzen; )
  rejeter; blackbouler; renvoyer par un vote; repousser; mettre en minorité
  • rejeter verbo (rejette, rejettes, rejetons, rejetez, )
  • blackbouler verbo
  • repousser verbo (repousse, repousses, repoussons, repoussez, )

Conjugaciones de verweren:

o.t.t.
 1. verweer
 2. verweert
 3. verweert
 4. verweren
 5. verweren
 6. verweren
o.v.t.
 1. verweerde
 2. verweerde
 3. verweerde
 4. verweerden
 5. verweerden
 6. verweerden
v.t.t.
 1. heb verweerd
 2. hebt verweerd
 3. heeft verweerd
 4. hebben verweerd
 5. hebben verweerd
 6. hebben verweerd
v.v.t.
 1. had verweerd
 2. had verweerd
 3. had verweerd
 4. hadden verweerd
 5. hadden verweerd
 6. hadden verweerd
o.t.t.t.
 1. zal verweren
 2. zult verweren
 3. zal verweren
 4. zullen verweren
 5. zullen verweren
 6. zullen verweren
o.v.t.t.
 1. zou verweren
 2. zou verweren
 3. zou verweren
 4. zouden verweren
 5. zouden verweren
 6. zouden verweren
diversen
 1. verweer!
 2. verweert!
 3. verweerd
 4. verwerend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

verweren [het ~] sustantivo

 1. het verweren (verwering; erosie)
  l'érosion; l'usure; la délitation
 2. het verweren (verdedigen; weren; afweren)
  la résistance; la défense

Translation Matrix for verweren:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
défense afweren; verdedigen; verweren; weren achterhoede; afweer; bescherming; bezwaar; defensie; pleidooi; protectie; repliek; slagtand; verbod; verdediging; verdedigingsakte; verweer; verweerschrift
délitation erosie; verweren; verwering
résistance afweren; verdedigen; verweren; weren afweer; bedenking; bestand zijn; bestendigheid; bezwaar; illegaliteit; incasseringsvermogen; ondergronds verzet; onwettigheid; opstand; rebellie; sabotage; taaiheid; tegendruk; tegengewicht; tegenstand; tegenwerking; tegenwicht; uithoudingsvermogen; veerkracht; verzet; verzetsbeweging; weerstand; weerstandsvermogen
usure erosie; verweren; verwering afslijten; slijtage; slijten; slijting; stuklopen; vastlopen; verslijten; vlasoogst
érosion erosie; verweren; verwering aantasten; erosie; slijtage; slijting
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
blackbouler afketsen; afstemmen; afwijzen; terugwijzen; verweren; verwerpen; wegstemmen
défendre afweren; verdedigen; verweren; weren afweren; behoeden; behouden; beschermen; beschutten; in bescherming nemen; opkomen voor; pareren; van mening zijn; verdedigen; voorstaan; weren
mettre en minorité afketsen; afstemmen; afwijzen; terugwijzen; verweren; verwerpen; wegstemmen
parer afweren; verdedigen; verweren; weren afweren; kleden; make-up aanbrengen; opmaken; opschikken; opsieren; opsmukken; optooien; optuigen; optutten; pareren; tooien; uitmonsteren; verfraaien; verluchten; weren; zich kleden; zich mooi maken; zich tooien; zich uitdossen; zich uitmonsteren
rejeter afketsen; afstemmen; afweren; afwijzen; terugwijzen; verdedigen; verweren; verwerpen; wegstemmen; weren abstineren; afschepen; afschuiven; afslaan; afwijzen; afwimpelen; bedanken; danken; declineren; laten passeren; onthouden; spruiten; teruggooien; terugwerpen; uitschieten; uitschieten plantkunde; versmaden; verstoten; vertikken; verwaarlozen; wegcijferen; wegsturen; weigeren
renvoyer par un vote afketsen; afstemmen; afwijzen; terugwijzen; verweren; verwerpen; wegstemmen
repousser afketsen; afstemmen; afweren; afwijzen; terugwijzen; verdedigen; verweren; verwerpen; wegstemmen; weren abstineren; afduwen; afhouden; afkeuren; afnemen; afschepen; afschrikken; afslaan; afstemmen; afwijzen; afwimpelen; afzonderen; bang maken; bedanken; buitensluiten; ecarteren; evacueren; laten passeren; leegruimen; lichten; onthouden; ontruimen; opduwen; opschorten; opschuiven; plaats maken; rekken; schuivend verplaatsen; terugdrijven; terugdringen; terughouden; uitsluiten; uitstellen; verplaatsen; verschrikken; verschuiven; versmaden; verstoten; vertragen; vervreemden; verwerpen; verwijderen; verzetten; voor zich uitschuiven; wegbrengen; wegdoen; wegdringen; wegdrukken; wegduwen; weghalen; wegnemen; wegschuiven; wegsturen; wegwerken; weren
résister afweren; verdedigen; verweren; weren aanhouden; doorgaan; doorzetten; iets weerstaan; standhouden; verzet tonen; volharden; volhouden; voortbestaan; voortduren; weerstaan; zich verzetten
résister à afweren; verdedigen; verweren; weren beperken; bestand zijn tegen; iets weerstaan; indammen; inkapselen; inperken; limiteren; weerstaan
se débattre afweren; verdedigen; verweren; weren aftrappen; opboksen
se défendre afweren; verdedigen; verweren; weren
écarter afweren; verdedigen; verweren; weren afdanken; afhouden; afkeren; afnemen; afwenden; afweren; afzonderen; ecarteren; evacueren; leegruimen; lichten; ontruimen; opensperren; pareren; spreidbeweging; terughouden; verplaatsen; vervreemden; verwaarlozen; verwijderen; wegbrengen; wegcijferen; wegdoen; weghalen; wegnemen; wegwerken; weren

Wiktionary: verweren

verweren
Cross Translation:
FromToVia
verweren éroder erode — To wear away by abrasion, corrosion or chemical reaction