Neerlandés

Traducciones detalladas de weren de neerlandés a francés

weren:

weren verbo (weer, weert, weerde, weerden, geweerd)

 1. weren (afhouden)
  repousser; contenir; enrayer; chasser; lutter conte; se protéger de
  • repousser verbo (repousse, repousses, repoussons, repoussez, )
  • contenir verbo (contiens, contient, contenons, contenez, )
  • enrayer verbo (enraie, enraies, enrayons, enrayez, )
  • chasser verbo (chasse, chasses, chassons, chassez, )
  • lutter conte verbo
 2. weren (pareren; afweren)
  parer; empêcher; écarter; défendre; dévier; détourner
  • parer verbo (pare, pares, parons, parez, )
  • empêcher verbo (empêchs, empêcht, empêchons, empêchez, )
  • écarter verbo (écarte, écartes, écartons, écartez, )
  • défendre verbo (défends, défend, défendons, défendez, )
  • dévier verbo (dévie, dévies, dévions, déviez, )
  • détourner verbo (détourne, détournes, détournons, détournez, )
 3. weren (verdedigen; verweren; afweren)
  se défendre; rejeter; écarter; repousser; se débattre; défendre; résister; parer; résister à
  • se défendre verbo
  • rejeter verbo (rejette, rejettes, rejetons, rejetez, )
  • écarter verbo (écarte, écartes, écartons, écartez, )
  • repousser verbo (repousse, repousses, repoussons, repoussez, )
  • se débattre verbo
  • défendre verbo (défends, défend, défendons, défendez, )
  • résister verbo (résiste, résistes, résistons, résistez, )
  • parer verbo (pare, pares, parons, parez, )
  • résister à verbo

Conjugaciones de weren:

o.t.t.
 1. weer
 2. weert
 3. weert
 4. weren
 5. weren
 6. weren
o.v.t.
 1. weerde
 2. weerde
 3. weerde
 4. weerden
 5. weerden
 6. weerden
v.t.t.
 1. heb geweerd
 2. hebt geweerd
 3. heeft geweerd
 4. hebben geweerd
 5. hebben geweerd
 6. hebben geweerd
v.v.t.
 1. had geweerd
 2. had geweerd
 3. had geweerd
 4. hadden geweerd
 5. hadden geweerd
 6. hadden geweerd
o.t.t.t.
 1. zal weren
 2. zult weren
 3. zal weren
 4. zullen weren
 5. zullen weren
 6. zullen weren
o.v.t.t.
 1. zou weren
 2. zou weren
 3. zou weren
 4. zouden weren
 5. zouden weren
 6. zouden weren
diversen
 1. weer!
 2. weert!
 3. geweerd
 4. werend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

weren [het ~] sustantivo

 1. het weren (verdedigen; afweren; verweren)
  la résistance; la défense

Translation Matrix for weren:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
défense afweren; verdedigen; verweren; weren achterhoede; afweer; bescherming; bezwaar; defensie; pleidooi; protectie; repliek; slagtand; verbod; verdediging; verdedigingsakte; verweer; verweerschrift
résistance afweren; verdedigen; verweren; weren afweer; bedenking; bestand zijn; bestendigheid; bezwaar; illegaliteit; incasseringsvermogen; ondergronds verzet; onwettigheid; opstand; rebellie; sabotage; taaiheid; tegendruk; tegengewicht; tegenstand; tegenwerking; tegenwicht; uithoudingsvermogen; veerkracht; verzet; verzetsbeweging; weerstand; weerstandsvermogen
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
chasser afhouden; weren afnemen; afzonderen; bannen; bezweren; buitensluiten; ecarteren; jachten; lichten; opdrijven; ophitsen; opjagen; uitbannen; uitdrijven; uitsluiten; uitstoten; uitwijzen; uitzetten; verbannen; verdrijven; verjagen; verplaatsen; vervreemden; verwijderen; voortjagen; wegbrengen; wegdoen; weghalen; wegjagen; wegnemen; wegwerken
contenir afhouden; weren afgrenzen; bedwingen; begrenzen; beperken; beteugelen; bevatten; in bedwang houden; indammen; indijken; inhouden; inkapselen; inperken; limiteren; omvatten; van grenzen voorzien
défendre afweren; pareren; verdedigen; verweren; weren behoeden; behouden; beschermen; beschutten; in bescherming nemen; opkomen voor; van mening zijn; verdedigen; voorstaan
détourner afweren; pareren; weren afkeren; afschepen; afwenden; afwentelen; afwimpelen; draaien; keren; omkeren; omleiden; teruggaan; wegsturen; wenden; zwenken
dévier afweren; pareren; weren afwijken; omheenloodsen; omleiden; vergroeien; verschillen
empêcher afweren; pareren; weren afhouden; belemmeren; beletten; dwarsbomen; dwarsliggen; ervanaf houden; hinderen; obstructie plegen; onmogelijk maken; storen; tegenwerken; verhinderen; voorkomen; voorkómen; weerhouden
enrayer afhouden; weren een halt toeroepen
lutter conte afhouden; weren
parer afweren; pareren; verdedigen; verweren; weren kleden; make-up aanbrengen; opmaken; opschikken; opsieren; opsmukken; optooien; optuigen; optutten; tooien; uitmonsteren; verfraaien; verluchten; zich kleden; zich mooi maken; zich tooien; zich uitdossen; zich uitmonsteren
rejeter afweren; verdedigen; verweren; weren abstineren; afketsen; afschepen; afschuiven; afslaan; afstemmen; afwijzen; afwimpelen; bedanken; danken; declineren; laten passeren; onthouden; spruiten; teruggooien; terugwerpen; terugwijzen; uitschieten; uitschieten plantkunde; versmaden; verstoten; vertikken; verwaarlozen; verweren; verwerpen; wegcijferen; wegstemmen; wegsturen; weigeren
repousser afhouden; afweren; verdedigen; verweren; weren abstineren; afduwen; afhouden; afketsen; afkeuren; afnemen; afschepen; afschrikken; afslaan; afstemmen; afwijzen; afwimpelen; afzonderen; bang maken; bedanken; buitensluiten; ecarteren; evacueren; laten passeren; leegruimen; lichten; onthouden; ontruimen; opduwen; opschorten; opschuiven; plaats maken; rekken; schuivend verplaatsen; terugdrijven; terugdringen; terughouden; terugwijzen; uitsluiten; uitstellen; verplaatsen; verschrikken; verschuiven; versmaden; verstoten; vertragen; vervreemden; verweren; verwerpen; verwijderen; verzetten; voor zich uitschuiven; wegbrengen; wegdoen; wegdringen; wegdrukken; wegduwen; weghalen; wegnemen; wegschuiven; wegstemmen; wegsturen; wegwerken
résister afweren; verdedigen; verweren; weren aanhouden; doorgaan; doorzetten; iets weerstaan; standhouden; verzet tonen; volharden; volhouden; voortbestaan; voortduren; weerstaan; zich verzetten
résister à afweren; verdedigen; verweren; weren beperken; bestand zijn tegen; iets weerstaan; indammen; inkapselen; inperken; limiteren; weerstaan
se débattre afweren; verdedigen; verweren; weren aftrappen; opboksen
se défendre afweren; verdedigen; verweren; weren
se protéger de afhouden; weren
écarter afweren; pareren; verdedigen; verweren; weren afdanken; afhouden; afkeren; afnemen; afwenden; afzonderen; ecarteren; evacueren; leegruimen; lichten; ontruimen; opensperren; spreidbeweging; terughouden; verplaatsen; vervreemden; verwaarlozen; verwijderen; wegbrengen; wegcijferen; wegdoen; weghalen; wegnemen; wegwerken

Palabras relacionadas con "weren":weren forma de weer:

weer

 1. weer

weer [de ~ (m)] sustantivo

 1. de weer (weersgesteldheid; weersomstandigheden; klimaat)
  le temps; la conditions atmosphériques; le climat

Translation Matrix for weer:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
climat klimaat; weer; weersgesteldheid; weersomstandigheden klimaat; klimaatgordel; luchtgesteldheid; luchtstreek
conditions atmosphériques klimaat; weer; weersgesteldheid; weersomstandigheden atmosferische omstandigheden; luchtgesteldheid
temps klimaat; weer; weersgesteldheid; weersomstandigheden epoch; epoche; era; fase; interim; ontwikkelingsstadium; periode; poosje; stadium; tijd; tijdperk; tijdsgewricht; tijdsverloop; tijdvak; tussenpoos; tussentijd
AdverbTraducciones relacionadasOther Translations
- nog
Not SpecifiedTraducciones relacionadasOther Translations
de nouveau herhalend; nogmaals
encore une fois herhalend; nogmaals
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
de nouveau nog een keer; nog eens
encore nog een keer; nog eens
temps weer
à nouveau nog een keer; nog eens
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
de nouveau andermaal; nogmaals; opnieuw; weder; wederom; weer; weerom alweer; nog wel; opnieuw
de retour andermaal; nogmaals; opnieuw; weder; wederom; weer; weerom andersom; averechts; contrarie; omgekeerd; tegendeel; tegengesteld; tegenovergesteld; verkeerd
derechef andermaal; nogmaals; opnieuw; wederom; weer
en retour andermaal; nogmaals; opnieuw; wederom; weer
encore andermaal; nogmaals; opnieuw; wederom; weer alsnog; alweer; andermaal; mede; mee; nog; nog maar; nog wel; verder; voor de rest; voor het overige
encore une fois andermaal; nogmaals; opnieuw; wederom; weer nogmaals
à nouveau andermaal; nogmaals; opnieuw; weder; wederom; weer; weerom overnieuw

Palabras relacionadas con "weer":

 • weren, weertje, weertjes

Sinónimos de "weer":


Definiciones relacionadas de "weer":

 1. opnieuw1
  • je hebt weer een koekje gepakt!1
 2. temperatuur, bewolking, neerslag en wind1
  • het is mooi weer vandaag1

Wiktionary: weer

weer
noun
 1. de atmosferische omstandigheden
adverb
 1. nog een keer
weer
noun
 1. Action de défendre
 2. (familier, fr) temps (conditions climatiques).
 3. Disposition de l’air, état de l’atmosphère

Cross Translation:
FromToVia
weer encore; de nouveau again — another time
weer défense defence — action of protecting from attack
weer défense defense — action of protecting from attack
weer temps weather — state of the atmosphere
weer temps Wetter — Bezeichnet den aktuellen Zustand des Klimas.